Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    

Interessante plaatsen , mensen , gebeurtenissen en objecten in en over Mierlo

Klik voor meer informatie op de afbeelding of het pijltje voor de tekst. U kunt ook gebruik maken van de snelkeuze rechts.

bidprentjes

Klik voor meer informatie

Eind 2005 zijn Egbert Wijnen uit Mierlo en Theo van Beeck uit Helmond begonnen met het opbouwen van een databank van bid- en herdenkingsprentjes waarbij, naast de gebruikelijke persoonsgegevens, zowel de voor- als binnenzijde digitaal in kleur worden opgeslagen. Hiermee ontstond het "Nederlands Bidprentjes Archief". In maart 2013 trad Heemkundekring Myerle toe tot deze samenwerking. De verzameling bidprentjes van onze heemkundekring is inmiddels ingescand en in dit archief opgenomen. Heeft u nog ontbrekende prentjes, laat het ons weten via het infoformulier.

Brand in de Markt-
       straat

Broekse potten en pannen, hier nog in de grond op de Broekstraat. Klik voor meer informatie.

27 augustus 1921, een rustige zaterdag aan het einde van een warme zomer, zal de geschiedenis in gaan als de dag waarop de grootste ramp in Mierlo zich voltrekt. Net na 11 uur in de ochtend wordt bij een woning halverwege de Marktstraat brand vastgesteld op het dak. Door de droogte en de stevige wind weet die brand over te slaan op de belendende percelen en binnen een half uur is de Marktstraat een waar inferno. 16 gebouwen staan in brand, 29 gezinnen verliezen hun huis en haard. Hevige rookwolken hangen boven het dorp en trekken belangstelling van veraf. Wat er precies gebeurde die dag, waar het precies gebeurde, waarom het blussen zo moeizaam verliep en hoe het in de tijd daarna ging leest u op deze pagina over de ramp die nu honderd jaar geleden gebeurde.

Broekse potten en
       pannen

Broekse potten en pannen, hier nog in de grond op de Broekstraat. Klik voor meer informatie.

Bij de bouw van de nieuwe stal bij de rundveehouderij vof van Tilborg aan de broekstraat mocht de heemkundekring in enkele putten op het terrein zoeken naar fragmenten van potten die eeuwen oud zijn. Hier ziet u hoe dat ging en wat het resultaat was.

Bezoek door de
       Commissaris der
       Koningin

Klik voor meer informatie

Tussen 1896 en 1925 was Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Een van zijn taken was het regelmatig bezoeken van alle gemeenten in de provincie. Van deze verzoeken heeft hij nauwkeurig verslag gedaan. U kunt hier lezen wat hij over Mierlo en 't Hout te melden had.
(Met dank aan Brabants Historisch Informatie Centrum)

Canon van Mierlo,
      un dörp mi pit

De canonslinger met de 28 items van de Canon van Mierlo. Klik voor meer informatie

Het jaarthema van HKMyerle voor 2022 wat de Canon van Mierlo. In samenspraak met Mierlonaren heeft HKMyerle onderzocht welke 28 items in de geschiedenis van Mierlo en Mierlo-Hout belangrijk genoeg waren om ze te markeren als punten die Mierlo gemaakt hebben tot het dorp dat het nu is. Die 28 items zijn door verschillende auteurs beschreven en ze zijn voorzien van beeldmateriaal. Zo ontstond een mooi totaal overzicht van de geschiedenis van Mierlo. Samen met (voornamleijk) Mierlose ondernemers is een verzamelalbum uitgebracht waarin 214 foto's konden worden gespaard om zo een mooi boek te krijgen waarin de Canon van Mierlo tot uiting kwam. Niet alle tekst en foto's konden in het verzamelalbum worden opgenomen. Daarom is er ook een speciale website gemaakt waar de totale canon kan worden bekeken. Meer lezen over de canon, klik hier.  

De Zwarte Ruiter

De Zwarte Ruiter in vol ornaat. Klik voor meer informatie

De Zwarte Ruiter, alias voor Hans Gruijters, is een bekend geworden plaatsgenoot uit Mierlo-Hout. Hij is van geboorte niet uit Mierlo afkomstig, maar er komen wonen na zijn (eerste) huwelijk met een meisje uit Mierlo-Hout. Hij werd berucht door zijn smokkelactiviteiten en de vele diefstallen en inbraken. En beroemd vanwege zijn gulheid ten aanzien van goede doelen en zijn actieve bijdrage aan het dorpsleven in Mierlo. Nationaal nieuws werd hij met name door zijn spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis. Op deze site is zijn levenswandel terug te lezen.

Eindhovens kanaal

Klik voor meer informatie

Tussen Helmond en Eindhoven loopt het Eindhovens kanaal. Het loopt helemaal door Mierlo heen. Het heeft vroeger een transportfunctie gehad. Tegenwoordig is het een natuurgebied waar je prachtig kunt wandelen en fietsen. Naar aanleiding van de lezing van Theo de Groof in november 2013 is een informatiepagina gemaakt.

Enckenvoirt, Willem
       van (kardinaal)

Klik voor meer informatie

Willem van Enckenvoirt werd geboren op 2 januari 1464 te Mierlo-Hout en hij  overleed op 19 juli 1534 te Rome, waar hij als curieambtenaar en prelaat aan het pauselijk hof het grootste deel van zijn leven had doorgebracht. Toch was hij zijn geboortedorp niet vergeten. Hij had een fundatie gesticht waaruit een gebouw voor en de zorg van 12 oude mannen kon worden bekostigd. Zij moesten dan wel vrij zijn van schurft en gelovig. Dat gebouw werd het Apostelhuis. Van dat gebouw is niet meer over, maar nog verschillende plekken in Mierlo en Mierlo-Hout doen terugdenken aan deze Mierlose weldoener. Naar aanleiding van de restauratie van zijn graftombe in 1999 heeft Theo de Groof een artikel geschreven over Willem van Enckenvoirt. Ons verhaal is daarop gebaseerd.   

Gemeentegrens
       Mierlo

Klik voor meer informatie

De grenzen van de heerlijkheid Mierlo werden eind 13e eeuw voor het eerst vastgelegd. De Heer van Mierlo heeft in overleg met de Hertog van Brabant de grenzen laten bepalen door landmeters. Daarna is het jaren zo gebleven, natuurlijk zijn er wel eens schermutselingen geweest en zullen naburige heren wel eens met een jaloers oog naar het grondgebied van Mierlo gekeken hebben, de grenzen bleven wat ze waren. Dit tot ver in de twintigste eeuw. Het annexatiespook waarde rond en dit leidde tot aanpassingen. Stukken grondgebied werden afgestaan en uiteindelijk ging het restant van de gemeente op in de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo. Hier kunt u lezen hoe dat allemaal gegaan is. 

Geneologische
      databank Mierlo

Klik voor meer informatie

Na jaren van verzamelen van genealogische gegevens in diverse bronnen en het samen brengen in een gegevensbank is er een overzicht van genealogische gegevens over inwoners van de gemeente MIERLO in te zien. Het betreft meer dan 100.000 records onder andere over geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, maar ook over criminele vonnissen, kwartierstaten en memories van sucessie. Een ware bron voor verdergaand onderzoek.

Geschiedenis van
      Mierlo
      door Jac. Heeren

Klik voor meer informatie

Jac. Heeren was een Helmondse onderwijzer die voor de toenmalige krant De Zuid-Willemsvaart de geschiedenis van Helmond heeft beschreven en ook aan die van de omliggende dorpen aandacht besteedde. Zo dus ook die van Mierlo die werd gepubliceerd tussen oktober 1940 en juli 1941. Zijn werk is nu door Hans Verhees van HKMyerle opnieuw uitgebracht en verder uitgewerkt. Voor jou de mogelijkheid om daar nu kennis mee te maken.

Heksenprocessen
      in Mierlo 1595

Klik voor meer informatie

Erasmus van Grevenbroeck was de Heer van Mierlo aan het einde van de 16e en begin van de 17e eeuw. In die tijd woedde in Europa ook de heksenvervolging. En de Nederlanden ontkwamen er niet aan. In onze regio woei de wind vanuit Cranendonck via Leende, Eindhoven en Geldrop naar Mierlo over. Op 10 september wordt Marie Baten opgebracht naar het kasteel onder verdenking van tovenarij. Zo begon een ongelooflijk snel proces tegen 5 vrouwen. In een week tijd werden ze beschuldigd, verhoord, berecht, gevonnist en werd het vonnis voltrokken. Via de deze link komt u op een pagina met informatie over wat die vrouwen overkwam. Er is ook een filmpje over de heksenprocessen in het kader van de serie over het kasteel van Mierlo. Het verhaal wordt geschetst aan de hand van de fietstocht die op 2 september 2017 gehouden is. U kunt ook kijken wat er in de krant heeft gestaan over de lezing en de fietstocht. Klik daarvoor hier.

Historische geografie

Klik voor meer informatie

Historische geografie staat voor het bij elkaar brengen van data die betrekking hebben op elementen in het heem. Dit kunnen gebouwen, velden, toponiemen, erven etc. zijn. De gegevens worden uit vele bronnen gehaald. Het kadaster, dat vanaf 1832 bestaat is, voor alle onroerende zaken waarschijnlijk de belangrijkste bron. Daarnaast zijn er gegevens te vinden in notariële aktes, gemeentelijke archieven, verpondigenregisters, burgelijke stand, persoonlijke archieven, brieven, eigenlijk in alle bronnen die zijn overgeleverd voor voorgaande generaties. De werkgroep historische geografie brengt al die gegevens bij elkaar en verwerkt die via een speciaal computerprogramma op een interactieve kaart. Bent u benieuwd naar die kaart, gebaseerd op de kadastrale kaart van 1832. Klik dan op een van de links.

Historie Brandevoort

historie-prom

Na vele jaren landbouw en natuurgebied geweest te zijn, is in Brandevoort een geheel nieuwe wijk van Helmond gebouwd. Dit gebied dat vroeger tot de gemeente Mierlo behoorde en daarom heemkundig onder de Heemkundekring Myerle, kent al een heel lange geschiedenis van bewoning. Er zijn sporen uit de bronstijd en de Romeinse tijd gevonden die duiden op bewoning. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit de wijkraad de historie aandacht krijgt, onder andere door deze site. De website van dit oude stuje van Mierlo is het bezoeken meer dan waard.

Historie Mierlo-Hout

historie-prom

Een groot aantal inwoners die op ‘t Hout geboren zijn en iedereen die al jarenlang woont of werkt in ‘Het dorp van toen en de wijk van nu’ deelt mooie herinneringen op de website Historie Mierlo-Hout. Dankzij de publicaties op deze webstie hebben oude bekenden, vrienden en zelfs familieleden elkaar teruggevonden! Op dit moment werkt het webteam nog aan bepaalde onderdelen van deze website, maar vrij snel zullen wij de historie van Mierlo-Hout in woord en beeld zo compleet mogelijk verzamelen en met iedereen delen.
Want geschiedenis is van iedereen!
Heemkundekring Myerle beveelt deze website van het oude kerkdorp van Mierlo van harte aan.

Beeld 'Je hoort erbij'

Het nieuwe beeld met op de achtergrond de Loeswijkschool. Klik voor meer informatie

Bij de Loeswijkschool aan de zijde van de Vesperstraat stond een aantal jaren een bronzen kunstwerk, een geschenk van de Gemeente Mierlo. Helaas is het beeld gestolen en nooit meer teruggevonden. Aangezien elk nadeel ook zijn voordeel heeft is er nu een nieuw hardstenen beeld teruggeplaatst. U kunt daar hier meer over lezen.

Kasteel Myerle Klik voor meer informatie In de middeleeuwen had Mierlo een kasteel gelegen aan de huidige Kasteelweg. Eind 18e eeuw was het kasteel zwaar vervallen en inmiddels resteren naast de beschrijvingen nog slechts de resten van de fundamenten die rusten in de grond. Via de link achter de afbeelding hiernaast komt u op de pagina van het kasteel. De Gemeente Geldrop-Mierlo heeft in het kader van het archeologisch monument wat het kasteel is een reeks videofilmpjes laten maken. Deze treft u aan bij Kasteeel Mierlo in beeld.

Kerkenproject

De H. Luciakerk en omgeving kort voor de jaren 60. Klik voor meer informatie

Veel kerken van middeleeuwse oorsprong zijn inmiddels verdwenen. Enkele kerken en kerktorens in Zuidoost Brabant hebben de roerige eeuwen doorstaan en staan nog altijd als een baken in het landschap. Deze relicten zijn uniek voor Noord-Brabant. ze vertellen ons veel historisch waardevolle verhalen. Die verhalen worden zichtbaar op de Middeleeuwse Kerktoren Route. De Heilige Lucia Kerk (link naar video) maakt onderdeel uit van deze route. Met name ook vanwege de restanten van de toren van de oude kerk die bewaard zijn gebleven bij de bouw van de huidige kerk. De oude toren is opgenomen binnen in de nieuwe toren. Zie ook: Torendag 2016, Torendag 2017 en Torendag 2018.

De Kersepit
       1946 - 1949

Voorpagina De Kersepit nr. 1 1946.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden verschillende jongens uit Mierlo uitgezonden naar Indonesië om daar het landsbelang te verdedigen. Om contact te houden met het thuisfront en zodoende de heimwee naar huis wat minder te maken werd in 1946 De Kersepit uitgegeven. In dit blad werden vele wetenswaardigheden uit Mierlo verzameld, zo mogelijk voorzien van een (echte) foto, om de uitgezonden jongens te laten delen in het wel en wee van het thuisfront. U treft enkele zaken op deze pagina aan.

Pastoor J.F. Kloeg
       9-7-1945 - 3-10-2018

Pastoor Kloeg zegent  bromfietsen op het kerkplein.

Pastoor Jacobus Fidelis Kloeg is de laatste pastoor van de zelfstandige Heilige Luciaparochie Mierlo geweest. Hij heeft na zijn installatie op 29 juni 1986 de parochie gediend en daarmee het record van pastoor van Lierop verbroken. Hij was op een markante wijze pastoor van, voor en met zijn parochianen. Hij deelde lief en leed met hen en gaf veel ruimte om het geloof te vieren. Zijn stelling dat je beter een volle kerk met mensen kunt hebben die een beetje geloven in plaats van een bijna lege kerk met streng gelovigen, vond weerklank in zijn parochie. Op 3 oktober 2018 overleed Jacques Kloeg plotseling en op de zonnige woensdag 10 oktober nam de parochie op indrukwekkende wijze afscheid van haar pastoor, de laatste ereburger van Mierlo.
"Ik wens u een in alle opzichten zonnige (zon-)dag toe
en laten we proberen er voor elkaar iets goeds van maken"

(citaat pastoor Kloeg)

Stakenrij op Luchen,
       bewoningshistorie

De Mierlose Meiboom.

Op het uitbreidingsplan Luchen ten roorden van de Geldropseweg zijn inmiddels al heel veel huizen gebouwd en er wonen nu volop mensen. Zoveel als nu hebben er hiervoor nog nooit gewoond. Toch weten we dat er op Luchen al heel lang sprake is van bewoning. In de late middeleeuwen was er al een gehucht met die naam. Uit opgravingen weten inmiddels ook dat er vele jaren daarvoor ook al mensen woonden. Dit lijkt terug te gaan in de tijd tot enkele duizenden jaren geleden. Je kunt daar hier nu meer over lezen. En we hebben zelfs een live verslag van een voormalige bewoonster!

Meiboom in Mierlo

De Mierlose Meiboom.

Inmiddels al jaren een traditie in Mierlo om de meiboom op te richten. De meiboom heeft eerder gestaan op het gemeentehuisplein en op het molenplein, al sinds een aantal jaren staat die op het kerkplein achter de kerk, voor het patronaat. Vrijwilligers van HKMyerle versieren de meiboom jaarlijks met fris groen en fleurige linten. Met behulp van medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo wordt de boom dan eind april door de werkgroep meiboom, op zijn plaats gezet.
Het is ook traditie dat er jaarlijks een nieuw schildje op de meiboom wordt gehangen. Vele Mierlose verenigingen hebben hier hun bijdrage al aan geleverd, met name in de jaren dat er vanuit die vereniging iets te vieren valt. Het Oranjecomité zorgt jaarlijks voor de feestelijke aankleding van het moment waarop de betreffende vereniging het schildje onthuld. Dit wordt altijd gecombineerd met de opening van Koningsdag. Daarna staat de meiboom gedurende een aantal weken te pronken in het dorp als teken van hoop, een nieuw voorjaar, een nieuw begin, als een mijlpaal voor de verenigingen en inwoners.

Mierlo in de krant
       1850 - 1975

Mierlo in de krant!. Klik voor meer informatie

In de plaatselijke, regionale en landelijke dagbladen verschijnen artikelen over onze heem. Op deze pagina treft u een aantal van deze artikelen aan. Hierbij komt Mierlo aan bod in de facetten die blijkbaar nieuwswaardig zijn. Daarbij hadden, met name in het begin van de vorige eeuw, de berichten vaak een nationale dekking. Deze bloemlezing is verre van volledig en kan regelmatig worden aangevuld.

Mierlo in de krant
       1975 - heden

Mierlo in de krant!. Klik voor meer informatie

Ook nu verschijnen In de plaatselijke, regionale en landelijke bladen verschijnen artikelen over onze heem. Op deze pagina treft willekeurig van deze artikelen aan. Komt u iets tegen waarvan u denkt dat het op deze pagina zou moeten staan, stuur het in via ons emailadres.

Mierlo Magazine

Klik voor meer informatie

10 edities van Mierlo Magazine zijn verschenen. Voor, over en door Mierlo. Interviews, een kijkje achter de schermen bij Mierlose verenigingen, trends gezien door de ogen van Mierlose winkeliers en nog veel meer leuks om te lezen. Ook zijn diverse geschiedkundige onderwerpen in Mierlo Magazine besproken en zijn diverse markante gebouwen (en monumenten) in Mierlo geportreteerd. Heemkundekring Myerle vindt het magazine zeker het lezen waard, vandaar ook de link op onze website naar dit 'feel good tijdschrift'.

Mierlo, bevrijding

De historische voertuigen van Market Garden

Leven in vrijheid lijkt voor ons in dit gedeelte van de wereld bijna een vanzelfsprekendheid, hoewel de bedreigingen in de wereld om ons heen lijken toe te nemen. Dat de vrijheid die we nu kennen zwaar bevochten is weten vooral degene die de 2e Wereld Oorlog hebben meegemaakt. Dat is inmiddels 75 jaar geleden. Ter gelegenheid van 70 jaar vrijheid heeft de Heemkundekring een pagina gemaakt met een aantal wetenswaardigheden van oorlog en bevrijding. Bij 75 jaar bevrijding is bijzondere aandacht besteed aan de burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Mierlo en Mierlo-Hout. Bij het bevrijdingsmonument is daarbij door nabestaanden een plaquette onthuld. Op de pagina van het bevrijdingsmonument kunt u daar meer over lezen. Ook is ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding is samenwerking met Death Valley de Peel en Village Marketing Geldrop-Mierlo door HKM een fietsroute uitgezet en voorzien van een uitgebreide toelichting bij de markante punten langs deze route. U vindt de route met toelichting natuurlijk op deze site.

Mierlo zoals het was 

Klik voor meer informatie

In 2020 is deze facebook pagina in het leven geroepen. Oprichter Ronald Damen en moderator Wilma Kerkhof-van den Hurk willen via deze pagina jong en oud met elkaar verbinden door een stukje historie te delen. Het is het leuk om te zien hoe er massaal oude foto’s en video's worden geplaatst, herinneringen worden gedeeld of herinneringen worden gecheckt. Mensen komen soms door de Facebookpagina weer in contact met verre familie, oude klasgenoten en vrienden.     

Molenberg

Klik voor meer informatie

Tot halfweg de 19e eeuw stond de Mierlose Molen buiten het dorp, op de Molenheide. Daarna is de molen verplaatst meer naar het centrum van het dorp. De plaats van de molen op de heide is in ere hersteld en een speel en ervaarplek geworden.

Mierlose Monumenten

Huize Karelstein: Staat op de eerste kadastrale kaart van 1832 aangeduid als brouwerij. Later woonhuis en brouwerij van burgemeester/brouwer Antonie Keunen. Waarschijnlijk rond 1870 verbouwd tot zijn huidige staat. In de jaren vijftig gebruikt als woonhuis annex rijkspolitiepost. (bron: Monumenten Mierlo)

Mierlo en Mierlo-Hout hebben een aantal objecten die de monumentenstatus hebben. Van de rijksmonimenten monumenten zijn beschrijvingen beschikbaar via de site van de dienst van Rijksmonumenten. Mierlonaar Tim Swinkels is zeer begaan met de monumenten in het dorp. Toen in 2013 het gemeentebestuur met het voorstel kwam om de monumentenlijst af te schaffen heeft hij een site gemaakt waarop hij de rijks- en gemeentelijke monumenten in Mierlo in woord en geschrift heeft opgenomen. Sinds mei 2013 is de site Monumenten Mierlo in de lucht.  De site is een bezoek meer dan waard. Op de site van de Heemkundekring treft u bij de pagina’s waarop monumenten zijn opgenomen vaak foto’s aan die door Tim gemaakt zijn en die afkomstig zijn van zijn site.

De Myerlese Koerier

Klik voor meer informatie

De Myerlese Koerier is het verenigingsblad van Heemkundekring Myerle, dat twee keer per jaar verschijnt. De eerste jaargang is gedateerd in 1987. De artikelen in de Myerlese Koerier zijn overwegend afkomstig van de leden van de werkgroep geschiedenis van de heemkundekring, maar ook verschijnen er regelmatig artikelen van leden van de andere werkgroepen. Een aantal nummers van het blad is digitaal te lezen via deze website. Klik daarvoor op de afbeelding hiernaast. In de index van de Koeriers kunt u zien welke artikelen er in de Myerlese Koerier hebben gestaan. De diverse Koeriers zijn ook te lezen in de bibliotheek van de heemkundekring in het Oude Raadhuis van Mierlo. Elke donderdagavond tijdens de verenigingsavond, is de bibliotheek geopend.

Ons moeder durre
       scholk

Moeder Drieka Bollen van Medevoort.

'Unne scholk' een begrip dat we tegenwoordig bijna niet meer kennen en een kledingstuk dat de hedendaagse jeugd waarschijnlijk de ogen doet fronsen. Maar in het Mierlo van vroeger tijden had moeder vrijwel altijd de scholk (of schort) aan. Die kon gebruikt worden bij het uithalen van de eieren om die in de vervoeren, maar ook de schillen werden zo naar de mesthoop gebracht. Als de pan te heet was, was geen pannelap nodig, maar voldeed de punten van de scholk. Moest er snel iets afgepoest worden en was de schoteldoek niet voorhanden, dan was de scholk een uitkomst. Dat gold ook voor het drogen van de tranen als een van de kinderen hard gevallen was en voor het afpoetsen van een snotneus van de kleine diende die ook. Kortom een onmisbaar kledingstuk. Vandaar deze ode. Heeft u andere gedichten waarvan u vindt dat die op onze site thuishoren, laat het ons vooral weten bijvoorbeeld via het contactformulier.

Railcam Hoofdstraat
       Mierlo-Hout

Beeld van webcam op de overweg en de Hoofdstraat in Mierlo-Hout. Klik voor life beeld.

Op de spoorweg die ligt in de Hoofdstraat in Mierlo-Hout is een permanente webcam gericht (of eigenlijk 3). Via de site van Railcam kunt u realtime de beelden bekijken. U hebt dan een goed beeld op wat er bij de overweg geschiedt. Via camera 3 heeft u een inkijk vanaf de Mierlose kant in de Hoofdstraat over het spoor. De link hiernaast brengt u bij deze camera. Het is de moeite waard om eens rustig naar deze beelden en die van de andere camera's te kijken.

Rond de Toren

Beeld van webcam op de overweg en de Hoofdstraat in Mierlo-Hout. Klik voor life beeld.

In 1963 werd het eerste nummer van Rond de Toren in Mierlo verspreid. Het waren enkele velletjes met daarin informatie vanuit de kerk en een enkele advertentie. Het blad groeide al snel uit tot een gewaardeerd weekblad waarin veel informatie vanuit de parochie en het verenigingsleven te vinden was. Ook de Mierlose middenstand wist het blad te vinden. De verhouding tussen de opbrengst vanuit de advertentie en de kosten was zodanig dat vele ondernemers wekelijks adverteerden. Ook hebben veel Mierlonaren zaken gekocht en verkocht met behulp van de kleine advertenties. Eind 2014 verscheen het laatste nummer van Rond de Toren, na meer dan 50 jaar informatie verspreid te hebben in Mierlo, viel het doek voor het nog steeds populaire weekblad. De beleidsgroep van Rond de Toren heeft het archief veiliggesteld. Van vrijwel alle uitgaven die er geweest zijn, is nog een exemplaar bewaard gebleven. De beleidsgroep heeft zich samen met de heemkundekring gebogen over de vraag hoe de uitgaves van Rond de Toren toegankelijk kunnen blijven voor alle belangstellenden. Dit heeft geleid tot het digitaliseren van de jaargangen en het publiceren daarvan via deze site.

Venus van Mierlo

Venus van Mierlo

De Venus van Mierlo is de bijnaam van een prehistorische gravure op een klopsteen van een jonge vrouw. De steen werd in 1961 gevonden in Geldrop-Mierlo. Feitelijk in Geldrop zodat de andere naam (Danseres van Geldrop) wellicht passender is. Venus van Mierlo klinkt beter en ligt door de Venus van Milo, beter in het gehoor. De naam is natuurlijk puur modern, aangezien de gravure vele millennia voorafging aan de Italiaanse religie en de godin Venus. Over de echtheid van de steen wordt al sinds die tijd gediscussieerd enerzijds omdat de betrokkenen bij de vondst een reputatie hebben die een vervalsing niet uitsluit maar ook omdat de vondst feitelijk niet gedocumenteerd is. Als de steen echt is dan is het de oudste bekende kunstuiting die ooit in Nederland gevonden is.

Verwerkt verleden

historie-prom

In de ondergrond van Brandevoort en Mierlo-Hout ligt een rijkdom aan resten uit het verleden. Die resten laten zien dat hier al sinds de steentijd mensen rondliepen . Ze woonden en werkten hier, zorgden er voor hun kroost en familie en werden er uiteindelijk na hun dood aan de aarde toevertrouwd. Al tientallen jaren worden in dit gebied sporen van bewoning uit het verleden opgetekend en verzameld. Archeologisch onderzoek heeft veel kennis aan het licht gebracht over de bewoningsgeschiedenis.
In ‘Verwerkt Verleden’ worden de resultaten van de onderzoeken in heel Helmond, op een toegankelijke manier gepresenteerd. Beginnend bij de oudste resten schetsen de auteurs in chronologische volgorde de bewoningsgeschiedenis en laten daarbij zien hoe men in het verleden leefde. Er is aandacht voor de wijze waarop onze voorouders hun nederzettingen inrichtten en voor de factoren die een rol speelden bij het kiezen van zo’n vestigingsplaats. Via deze link kunt u het boek digitaal inzien op de site van de uitgever.

Vijftiger jaren
       in beeld

filmbeelden uit het Mierlo van omstreeks 1950. Dokter Kerssemakers was behalve "dun Mierlese dokter" ook een verwoed filmer. Hij heeft heel veel activiteiten en mensen vastgelegd met zijn filmcamera. Vanuit die grote collectie beelden die hij zo verzamelde zijn enkele video's samengesteld die een mooi beeld geven op het mierlo van de jaren vijftig en dan met name de mensen die daar bij betrokken waren.
   

Ontwerp: Beeldmerk ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees