Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Broekse potten en pannen
 

19 april 2014 Open dag Broekstraat 75. Zomer 2014 tentoonstelling in het Oude Raadhuis
.

Ten noordwesten van Mierlo ligt een waardevolle nederzettingsstructuur: Broekstraat. Broekstraat bestaat uit een lineaire, gebogen bebouwing met overwegend boerderijen. Het betreft vooral langgevelboerderijen uit de periode tussen 1870 en 1920, maar het staat vast dat het gehucht al ver daarvoor is ontstaan. Al in de middeleeuwen was het Broek een gehucht van aanzien. Tot 1397 was het een zelfstandige gemeenschap, die niet behoorde tot de Heerlijkheid Mierlo maar rechtstreeks onder het gebied van de hertog van Brabant viel.
Voor de Broekstraat geldt dat tijdens de ruilverkaveling het verkavelingspatroon het gehucht heeft veranderd, maar toch is nog steeds sprake van een overwegend agrarische bestemming. Zo ook de rundveehouderij van de vof van Tilborg. Deze boerderij, op nummer 75, ligt - vanuit Mierlo gezien - net voor de karakteristieke driehoek bij Heiderschoor. Bij de bouw van de nieuwe ligboxen en melkstal mocht de Heemkundekring, uit enkele op het bouwterrein gelegen afvalkuilen, fragmenten (scherven en nog gedeeltelijk intacte voorwerpen) veiligstellen. Het gebied was al eerder archeologisch vrijgegeven na een beperkt onderzoek.
Op deze pagina enkele foto's van de activiteit.

Klik op de foto's voor een vergroting.


De boerderij vof van Tilborg met gearcheerd het vindgebied.


Vanaf de Broekstraat de plek waar onder het gras de vondst verborgen lag.

Boeren willen best meewerken. Ze willen alleen niet gehinderd worden in hun bedrijfsvoering. En niet voor vervolgkosten opdraaien bij een vondst. Ik vind ook dat de maatschappij gezamenlijk de kosten moet dragen als we vinden dat waardevolle archeologische zaken moeten worden geborgen en bewaard.” aldus Henk van Sleeuwen, voorzitter werkgroep cultuurhistorie en archeologie van de Heemkundekring Myerle.


Met de handen in de grond om de fragmenten te bergen.

De amateur acheoloog Henk Simons aan het werk.


Na het werk met de schop met fijner materiaal verder.

Stukje bij beetje wordt er meer zichtbaar..


Niet alleen scherven, maar ook "hele" potten.

Een gedeelte van de vondst in beeld.Deze fragmenten waren nog bijna gaaf.

Op de opendag bij Van Tilborg was en in het Heemhuis is een gedeelte van de opgeknapte stukken te bewonderen tijdens de tentoonstelling die tot na de zomer 2014 loopt. Daarna zullen een aantal stukken worden opgenomen in de permanente expositie in het Oude Raadhuis.

Lees ook: Verborgen schatten uit 't Broek
en Voorwerp uitgelicht: Spreeuwenpot.

Na het bergen van de fragmenten en het sorteren daarvan ter plekke, is alles mee naar het huis genomen. Daar zijn de scherven gewassen verder gesorteerd. Met name Henk Simons en Henk van Sleeuwen hebben zich daar mee beziggehouden. De (redelijk) gave stukken zijn schoongemaakt en gerestaureerd en ook van de scherven zijn een aantal potten en schalen weer tot één geheel samengevoegd. Soms was dat een kwestie van de juiste scherven bij elkaar brengen, soms moest het origineel worden aangevuld om er een geheel van te maken. Met name Hans Berkers heeft zich hier mee beziggehouden. Het totaal betreft een aanzienlijke vondst waar de amateur archeologen van de Heemkundekring druk mee bezig zijn geweest. Deze inspanningen hebben een voor Mierlo unieke collectie (kook)potten en pannen, kannen, bordjes, deksel, vergiet, kommetjes, kamer(pis)pot en spreeuwenpot opgeleverd. En fragmenten bv. van randen en bodems die de diversiteit in het aardewerk uit die periode weergeven en verder nog enkele voorwerpen in natuursteen waaronder een kubussteen en zelfs stukjes vensterglas. Veel stukken zijn van roodbakkend aardewerk dat werd gebakken in lokale, maar vooral regionale pottenbakkerscentra zoals Bergen op Zoom en Oosterhout. Maar er zijn ook een behoorlijk aantal kannen van het zogenoemde steengoed uit het Raeren (België) en Siegburg en Langerwehe (Duitsland).

Nadat het restauratiewerk gebeurd was, heeft Godfreid Scheijvens van het archeologisch meldpunt in Den Bosch de spullen gedetermineerd en gedateerd. Daarbij is gebleken dat het in hoofdzaak om 16e eeuws keuken-materiaal gaat, met uitzondering van enkele stukken uit de 13e, 14e en 15e eeuw. Op grond van dit onderzoek heeft de Heemkundekring een rapport opgesteld waarin het grootste gedeelte van de vondst is opgenomen. Hieronder ziet u enkele opbjecten uit het rapport. Als u op één van de afbeeldingen klikt, krijgt u een vergrootte presentatie van deze 7 objecten.


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees