Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Kerken in de Peel 2017 Architect van Groenendael
 

Het thema van 2017 is architect Hubert van Groenendael die in de periode van 1905 tot 1930 betrokken was bij diverse Mierlose bouwwerken van zeer uiteenlopende aard, gelegen in de nabijheid van de kerk. Het betreft de pastorie, een boerderij, de verbouwing van het klooster, het patronaat en de calvarieberg.

Architect Van Groenendael.
In 1904 werd Johannes Petrus Paulus de Winter benoemd tot pastoor van Mierlo. Door hem werd Mierlo verbonden met een groot architect J.H.H. van Groenendael (1868-1942). Voordat De Winter naar Mierlo kwam was hij 10 jaar kapelaan in de Petrusparochie in Vught en had daar de architect leren kennen. Hubert van Groenendael is architect van vooral kerken en kloosters. In Eindhoven bouwde hij de Steentjeskerk en de Pauluskerk (afgebroken in 1996). De kerken van o.a. Bladel, Hoogeloon, Helvoirt en Meijel zijn van zijn hand, maar ook de St. Lambertuskerk in Maastricht. Na het overlijden van de Winter in 1929, hield pastoor van Lierop nog contact met van Groenendael, zoals uit de enveloppe hiernaast blijkt.

De pastorie.
Eén van de eerste besluiten die pastoor J. de Winter in zijn Mierlose periode nam was het bouwen van een nieuwe pastorie (1905). De oude verkeerde in een slechte staat en vergde veel onderhoud. Omdat de pastoor elders onderdak kon krijgen werd besloten de nieuwe pastorie te bouwen op de plaats van de oude. De materialen die vrijkwamen bij de afbraak werden gebruikt voor de nieuwe pastorie en voor het vergroten van de schuur bij het Liefdehuis. Jacq van Roij uit Den Bosch werd aangetrokken als aannemer. De totale bouwkosten bedroegen bijna ƒ 19.000,-. Hoewel het gebouw nog lang niet klaar was trok de pastoor al in oktober 1905 in zijn nieuw onderkomen.
Het jaar daarop moest de toren van de kerk, die in 1856-1858 gebouwd werd onder begeleiding van architect Hendrik van Tulder, hoognodig gerestaureerd worden. C. Pastoor, een voeger uit Helmond kreeg de opdracht, maar het bovenste gedeelte van de toren bleek in zo’n slechte staat dat Van Groenendael een nieuw restauratieplan moest maken.
De centen waren schaars. De pastorie werd pas twee jaar na de oplevering aan de buitenkant geschilderd en weer een jaar later werd besloten in gedeelten de binnenkant te verven. De pastorie is nog altijd een mooi authentiek gebouw, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant.

Verbouw Liefdegesticht en de bouw van een boerderij.
In 1910 kwam de architect opnieuw in beeld. Het Liefdehuis, nu Hof van Bethanië, was te klein en er moest een boerderij bij gebouwd worden om de oudjes - er zaten toen alleen nog mannen -  aan het werk te houden. Dit betekende weer werk voor de plaatselijke aannemers. M.E. Verbruggen mocht de boerderij voor ƒ 4.050,- bouwen en J. Huijbregts het Liefdehuis vergroten voor ƒ 9.500,-.
Is de pastorie altijd nog in de oude staat gebleven, de boerderij is afgebroken en van het oude Liefdehuis is alleen een beperkt deel van de voorgevel bewaard gebleven. Ter hoogte van de huidige apotheek.

Het patronaat.
Kerkmeester Jos Gooris was ook rentmeester voor de Gravin d’Alcantara in Mierlo. Vanwege zijn goede contacten was de gravin bereid een schenking te doen voor de bouw van een patronaat met kosterswoning. Van Groenendael verzorgde opnieuw het architectenwerk. Aannemer P. Huijbregts schreef een paar honderd gulden lager in dan Verbruggen en mocht het werk uitvoeren. Het grondwerk was niet in de opdracht meegenomen. Het kerkbestuur had voldoende boeren achter de hand die het werk gratis konden uitvoeren.
Patronaatsgebouwen waren in de tijd erg in opkomst. Hier zijn veel jeugd- en andere verenigingen ontstaan. Zij hielden er hun – vaak wekelijkse –   bijeenkomsten. In de gebouwen werd geen alcoholische drank geschonken, waarmee de geestelijkheid de strijd wilde aangaan tegen drankmisbruik.

De calvarieberg.
Vroeger werden de parochianen van de H. Luciaparochie begraven op het kerkhof dat naast de kerk lag. In 1906 kocht het parochiebestuur een akker van de graaf d’Alcantara waar nu de huidige begraafplaats ligt. In 1919 schonken enkele parochianen geld om de begraafplaats te verfraaien met een calvarieberg. Architect Van Groenendael maakte een ontwerp voor een kruis met Christusbeeld en twee zandstenen beelden van Maria en Johannes. Het geheel werd opgetrokken uit kunradersteen. Aangezien J.H.H. van Groenendael in 1919 de bouw van de “Steentjeskerk” voltooid had en die kerk met dezelfde steensoort bouwde, ligt het voor de hand dat de calvarieberg gemetseld is met een restant partij stenen van de Steentjeskerk. Het metselwerk van dit monument is van de Mierlose metselaar H. Knoops.
Vroeger werd op de tweede zondag na Pinksteren een Plechtig Lof met processie en preek gehouden op het kerkhof bij de calvarieberg, die daarom voorzien was van een rustaltaar voor het uitstellen van de monstrans. De uitsparing waarin de het houten rustaltaar in de calvarieberg werd bevestigd is nog goed te zien.

Zie ook de folder uitgegeven door Heemkundekring Myerle.

Zie ook een korte rondwandeling langs de werken van Van Groenendael.

 Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees