Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    

De krant schrijft over Mierlo ...............

Op deze pagina staat een (beperkt) aantal berichten en berichtjes die in het verleden over Mierlo gepubliceerd zijn. Bij de samenstelling hebben we geen doel gehad van volledigheid of onderscheid naar belang. De selectie is vrij willekeurig gemaakt. Ook krantenberichten die elders op deze site voorkomen zijn niet in dit overzicht opgenomen (als voorbeeld de Zwarte Ruiter, waar veel artikelen op de betreffende pagina zijn gekoppeld).

De pagina is ontstaan naar aanleiding van de lezing die Rinie Weijts gegeven heeft over "Mierlo in de krant" tussen 1850 en 1975. In de lezing gaf Rinie al aan dat veel berichten in de krant over branden, ongevallen (o.a. met de tram) en varkens gingen. Daar ontkomen we op deze pagina ook niet aan.

Op deze pagina treft u artikelen over Mierlo aan zoals die in de krant vanaf 1975 zijn verschenen.

Heeft u berichten die interessant voor ons zijn. Laat het ons weten via de knop 'Goeie Vraag' hiernaast.

U treft hieronder een (publicatie)datum aan, een korte beschrijving en soms het bericht. Wilt u het bericht goed bekijken klik dan op de afbeelding onder de datum of op het krantebericht.

 

25 februari 1853

Leydse courant


Als een smid een reparatie aan een geweer verricht is het geen goede gewoonte om de loop dan schoon te blazen, zeker niet als het geweer ook nog geladen is! Dit ondanks het feit de de eigenaar de smid verzekerd had dat het geweer ongeladen was.
 

mei - oktober 1858

De Noord-Brabanter
en
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant


Twee broers gaan op zondagavond vanuit de herberg De Gelderse Koe naar huis. Vanuit de herberg gaat een derde met hen mee. Het boterde niet goed tussen de beide families. Onderweg, nabij de Eikenwal, gaat het fout, er ontstaat een ruzie die leidt tot een messteek in de buik van de ene broer; Peter van den Boome(n). Zijn broer Jan brengt hem naar huis. Hij overlijdt de volgende dag aan zijn verwondingen. De chirurgijn geeft aan dat bloedverlies de doodsoorzaak is. In eerste instantie is de derde persoon nog niet in beeld en wordt de broer aangezien als dader. Hij ontkent en blijft ontkennen.
Later wordt de echte dader (Cis van Grootel) gearresteerd en berecht. Hij blijft ontkennen maar staat in het dorp als "een gevaarlijk, twistziek en valsch mensch bekend, terwijl zijn heimelijke aanvallen nog meer dan zijne openlijke, te vreezen zijn, ja de schrik zijner huisgenoten en gemeentenaren." De verdediger van van Grootel vroeg om vrijspraak of een lichte straf. De rechter oordeelde anders. Van Grootel werd uiteindelijk veroordeeld tot: "10 achtereenvolgende jaren tuchthuisstraf en in de kosten van f 129,04".


5 juni 1858 De Noord-Brabanter

27 september 1858 De ..... courant

4 oktober 1858 De ..... courant

 

4 juli 1872

De Standaard


Een schavuitje van 10 jaar (hij leek eerder 7), bedelde bij enkele ouderen in Mierlo. Ze gaven niet genoeg toe, het ventje werd ervan verdacht om 's-avonds gepoogd te hebben het huis van deze mensen in brand te steken.
 

20 mei 1873

De Grondwet (weekblad)


Dader bekend schuld aan verwonding en zijn compagnon wordt ongeschonden opgevist uit het Eindhovensch Kanaal
 

augustus 1883

Algemeen Handelsblad (o.a.)


De 23 jarige Petronella Verhappen, dochter van wever Hendricus Verhappen, beviel op 7 augustus van een kind. Het kind werd als doodgeboren aangegeven. Petronella was ongehuwd en werd beschuldigd van moord en overgebracht naar het huis van arrest in Roermond. Zij stond als een gewoon braaf meisje bekend en op haar zedelijk gedrag was niets aan te merken. Zij was wel een keer veroordeeld vanwege diefstal bij een werkgever in Nuenen. Vader Verhappen kwam er minder goed vanaf. "Hij past slecht op , heeft geene zorg voor noch toezicht op zijne kinderen of huishouding en maakt dikwijls misbruik van sterken drank. Hare moeder is braaf, doch deze heeft niets te zeggen. Zij is eene arme sukkel".
Petronella werd veroordeeld tot twee jaar celstraf. Op 19 juli 1886 trouwde Petronella met Joannes Waijers uit Helmond.

18 augustus 1883

21 augustus 1883

22 augustus 1883
 

13 november 1888

Rotterdamsch Nieuwsblad


Een Mierlo's bruidje vertrekt naar Stratum om daar met haar bruidegom te trouwen, maar die blijkt niet zo trouwlustig te zijn. "Doch, helaas, nog altijd is waar: Niet steeds is de liefde bestendig van duur, hoe snel zij den boezem doet jagen!". De bruidegom was gevlogen. De bruid keerde een ervaring rijker naar Mierlo terug en zweerde dat zij zich niet meer zo zou laten beetnemen. De bruidegom had weldra een Westerhovense deerne aan de haak geslagen, maar ook dat liep niet goed af.....!
 

13 juni 1893

De Tijd


Dat archeologie naast bijzondere voorwerpen uit de verleden tijden ook nog iets anders op kan leveren, ervoer deze boerenknecht bij het graven onder een oude stenen vloer.
 

24 juli 1895

Het Nieuws van de dag


Een gouden huwelijk komt nog wel eens voor, maar een 50-jarig weduwnaarschap is een zeldzaamheid. De heer Donkers dacht daar blijkbaar ook zo over en tergelegenheid van deze mijlpaal gaf hij een feest voor alle weduwnaars van het dorp.
 

21 december 1895

De Tijd


In de krant is te lezen dat een Mierlose vrouw als verdachte van brandstichting is aangehouden en overgebracht is naar Roermond. Wat er meer precies aan de hand is geweest lezen we in een krant van 2 februari 1896. Daar blijkt dat de verdachte na enkele dagen weer is vrijgelaten. In de blok woningen waarvan de woning van de vrouw deeluitmaakt, is evenwel nu weer een brand uitgebroken. De oorzaak is onbekend, de vrouw en haar gezin hadden de woning enkele uren eerder verlaten. De politie stelt een onderzoek in!. Een

2 februari 1896
 

19 juli 1914

Nieuwe Tilburgsche Courier


Als er wordt ingebroken en er worden onder meer sigaren, eieren en een pot boerenjongens ontvreemd, dan is het goed om de daders spoedig te pakken. Een buurman had iemand gezien die hem verdacht voorkwam en de dader had ook nog eens duidelijke voetafdrukken achtergelaten. In de Marktstraat kreeg men iemand te pakken die voldeed aan het signalement, wiens schoenen precies pasten in de afdrukken en die nog een restant sigaren op zak had. Kortom misdaad opgelost.
 

april en juli 1917

De Telegraaf


Belangrijke schades werden geleden door brand. Uit de berichten valt op te maken dat met name belang gehecht werd aan de levende have die daarbij omkwam. Heel vaak werd een varken hierbij genoemd. Dit is verklaarbaar omdat een varken een relatief laag kostenniveau had, gevoerd kon worden met 'afval' en daarna voor consumptiedoeleinden kon dienen. Veel mensen hadden dan ook een 'eigen' varken. Hiernaast staat een tweetal berichtjes uit 1917. Opvallend is ook dat meestel werd vermeld dat er sprake was een verzekering, al af niet voldoende. Mogelijk duidt dat erop dat het verzekeren nog niet allom gebruikelijk was.

 

12 augustus 1926

De Gooi en Eemlander


Een fabrikant uit Nijmegen dacht de pacht te hebben van bijna de gehele gemeente Mierlo. Enkele grondeigenaren hadden echter geen vergunning gegeven. De pachter wist niet precies welke gronden dat waren, dus bij de jacht hield hij daar geen rekening mee. Boer Biemans was het daar niet mee eens en klaagde over een drijfjacht die over zijn grond had plaatsgevonden. Getuigen van de pachter verklaarden dat ze wel over de grond van Biemans gedreven hadden, doch dat daar niet gejaagd was. Kortom voldoende voor een gang naar het kantongerecht.
 

15 mei 1929

Nieuwsblad van het Noorden


Een veel voorkomend onderwerp in de kranten naast de branden waren ongevallen. De tram in Mierlo was populair, maar ook de auto's als relatief nieuw fenomeen haalde de krant. Hierbij een artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden, over een auto ongeval op de Geldropse weg. Een auto uit de richting Eindhoven reed tegen een telefoonpaal. De auto was ernstig beschadigd, een vrouwelijke inzittende ernstig en een jonge man licht gewond. De oorzaak bleef onbekend.
 

30 mei 1929

De Tijd


Annexatie speelde vaak in de gemeente Mierlo, zowel Helmond als Geldrop waren vaker in beeld als fusiepartners. De Mierlonaren waren daar niet zo voor. Zo was er in 1929 in het dorp al een anti-annexatie-comité. In het Patronaat was een druk bezochte vergadering waarin de heer Foederer stevig stelling nam tegen de samenvoeging van het dorp bij Geldrop. In Mierlo-Hout waren ze minder tegen de samenvoeging met Helmond, daar gingen stemmen op om een pro-annexatie-comité op te richten.
 

12 & 13 januari 1931

Limburger Koerier


Bij een bedrijfsongeval komt de 32-jarige Smid A. Sleger om het leven. Hij was aan het werk in de smidse ingericht in een verbouwde arbeiderswoning. Hij de ontploffing werd de smid onthoofd, een wegvliegende deksel maakte een groot gat in het dak. Het was een groot geluk dat die niet zijwaarts ging naar één van de buurhuizen waar gezinnen met kinderen in verbleven. De smid was op het moment van het ongeval alleen in de smidse. Zijn verloofde, met wie hij op korte termijn in het huwelijk zou treden, had hem kort ervoor nog bezocht. Sleger was in het dorp een gezien man, zodat de verslagenheid groot was.

13 januari 1931
 

21 september 1931

Limburger Koerier


Een ernstig ongeval op de Kruisstraat in Mierlo-Hout, veroorzaakt door v.d. V. uit Mierlo, waarbij hij veel te hard en waarschijnlijk aan de verkeerde kant van de weg reed, kostte de heer M. Scheepers, die op de fiets van het werk naar huis reed, bijna het leven. Hij was zwaar gewond en werd voordat hij naar het ziekenhuis werd vervoerd eerst voorzien van het laatste Sacrament. Het ongeval had zo'n impact dat de burgemeester ter plaatse is geweest.
 

14 april 1932

De Tijd


De tram werd ook wel een 'stille moordenaar' genoemd, zeker voor iemand die slechthorend was. Dit overkwam een 65-jarige man uit Mierlo-Hout. Bij het oversteken van de rails werd hij gegrepen door de tram. Hij was zo ernstig gewond dat gevreesd moest worden voor zijn leven.
 

24 oktober 1932

Sumatra Post


In de overzeese gebieden werd het nieuws bekend gemaakt dat de waterleiding werkte in Mierlo. De Commissaris der Koningin stelde deze voorziening officieel in werking.
 

19 november 1934

Limburgsch Dagblad


Een varken komt in de Mierlose geschiedenis wel vaker voor, maar dat een varken ontsnapt uit de cel van het gemeentehuis is toch wel erg vreemd! Toch gebeurde dat, ondanks dat de cellen goed vergrendeld waren en ook het gemeentehuis op de gebruikelijke manier was afgesloten.
 

14 augustus 1939

Nieuwe Tilburgsche Courant


Op de onbewaakte overweg bij wachtpost 37 te Mierlo-Hout werd een rijtuig door een goederentrein uit de richting Helmond gegrepen. De boerenknecht B bestuurde het rijtuig. Waarschijnlijk heeft hij zijn aandacht gericht op een trein uit de richting Eindhoven en die uit Helmond niet opgemerkt. Het paard werd gedood, het rijtuig volledig versplinterd. Van de 4 bejaarde boerenvrouwen die uit het rijtuig werden geslingerd, waren er twee licht gewond. Mevrouw S. had een diepe hoofdwond en gebroken arm, terwijl mevrouw C. ernstige inwendige kneuzingen had. Voor haar leven werd gevreesd. Dr. Kerssemakers en Vingerhoets verleende de eerste bijstand.
 

7 juli 1940 & 3 oktober 1941

Nederlandsch Dagblad

Noordbrabantsch Dagblad
Het Huisgezin


De standardmolen van Branten in Mierlo verkeert in een staat van ernstig verval. Een particulier comité onder voorzitterschap van burgemeester Verheugt, doet moeite om de molen gerestaureerd te krijgen. Op 4 oktober 1941 kan het succes gevierd worden met het in gebruik nemen van de volledig gerestaureerde molen. De molenaars A. Branten (vader) en F. Branten (zoon) zullen de molen gaan bemalen. De opening wordt feestelijk opgeluisterd door een zangkoortje van de jongensschool onder leiding van meester van Bussel.

3 oktober 1941

 

10 oktober 1941

Het Volk


In de fabriek van Claus garen- en weefindustrie in Mierlo-hout brak, door onbekende oorzaak, na een ontploffing een grote brand uit. De brandweer uit Mierlo had een aanrijdtijd van meer dan een half uur. Ze waren er maar net voor de brandweer uit Helmond die door de burgemeester ook was opgeroepen. De beide korpsen konden niet veel meer uitrichten. De druk op de waterleiding was zo laag dat er weinig te blussen viel, daarnaast was de brand inmiddels zo fel dat het gehele complex (m.u.v. het ketelhuis) als verloren moest worden beschouwd. De schade aan gebouwen, inventaris en handelsvoorraad was zeker een paar ton. Door de gunstige windrichting werden de huizen in de nabijheid gespaard.
 

26 juni 1941

Nieuwsblad van het Zuiden


Het gegeven dat het Eindhovens Kanaal de gemeente Mierlo doorkruist, betekent naast voordelen ook nadelen. Een voordeel is dat het kanaal de mogelijkheid tot zwemmen bood, het nadeel daarbij is dat de kans op verdrinking aanwezig is. Zo overkwam dat ook de 18 jarige J.M uit Helmond. Ondanks verwoedde pogingen om zijn leven te redden kon dr. Kerssemakers niets meer voor hem doen.
 

15 juni 1943

Zuid-Willemsvaart


Ook kleinere vergrijpen haalden de krant. Hier een berichtje van een wel heel brutale diefstal van 4 kippen, die te plaatsen werden geslacht.
 

1946-1949

Kersepit


Ook even aandacht voor een blad uit Mierlo over Mierlo. Dit speciale blad werd uitgegeven voor de 'jongens' die naar Nederlands-Indië waren uitgezonden. In het blad was aandacht voor allerlei vermeldenswaardige gebeurtenissen uit het thuisdorp. Via de link komt u op een pagina met een verslag van de lezing die HKM heeft verzorgd over dit blad.
 

23 juni 1952

De Waarheid


Mierlo was een kersendorp, dat zal niemand ontgaan. Bij het kersenoogstfeest werd hulde gebracht aan de kersenkoningin. In dit jaar was de 21-jarige Treesje Vervoort uit Mierlo-Hout de uitverkorene die als Mierloiana gekroond werd. Bij het huldigingsfeest stortte het podium, waarop ca. 140 medewerkers stonden, in. Dat mocht de pret niet drukken, na een kort oponthoud ging het feest gewoon door. Volgens het bijgaande bericht werd koningin Mierloiana door maar liefst 80.000 belangstellenden toegejuicht. Maar of je alles moet geloven wat er in de krant straat?

In het tweede artikel, te lezen via een klik op de foto, staat beschreven hoe Mierloiana gekozen werd. Dit artikel in het brabants is van onbekende bron.


 

1954 - 1980

Diverse bladen


Een beruchte inwoner van Mierlo was Hans Gruijters wellicht meer bekend als de Zwarte Ruiter. Hoewel niet in Mierlo geboren heeft hij na zijn huwelijk met een Mierlo-Houtse geopenreerd vanuit ons dorp. Over zijn activiteiten, zijn arrestatie, ontsnapping en berechting zijn verschillende artikelen verschenen. Hier vindt u een bloemlezing in de vorm van een knipselkrant. Zie ook de pagina over de Zwarte Ruiter op onze site.

Knipselkrant De Zwarte Ruiter

 

3 juli 1957

De Tijd


Dat kersen in Mierlo belangrijk zijn geweest leidt geen twijfel. In de boomgaard van Meulendijks Manders waren elke dat 12 tot 15 plukkers bezig in het seizoen, die ieder tussen de 70 en 120 kg kersen per dag plukten. Die waren zowel voor de regulier huisverkoop als voor verwerking in de conservenindustrie bedoeld. In het artikel dat verborgen is achter de foto leest u een en ander over de kersen in ons dorp en natuurlijk over het kersenoogstfeest. In dit jaar werd koninging Diana vergezeld door een klein kersenkoninginnetje (Riky van Neerven) en haar prinsje Alex v.d. Eerenbeemd.
 

13 mei 1980

Eindhovens Dagblad


Het Eindhovens Kanaal en de bruggen die de beide oevers verbinden hebben in Mierlo in de afgelopen twee eeuwen vaak voor nieuws gezorgd. Op de pagina over het Eindhovens kanaal op deze site kunt u daarover meer lezen. In 1980 besliste de gemeenteraad van Mierlo om twee miljoen gulden uit te trekken voor een nieuwe (moderne) burg in de Brugstraat (de Kiezelbrug). De bestaande brug voldeed niet meer aan de techinische eisen van deze tijd. Er was nog de nodige discussie over de vraag of een noodbrug nodig was. Ook dat was historisch niet nieuw.

 

 


Hier is nog plaats voor uw historisch artikel. Wilt u dat ter beschikking stellen, laat het ons weten via het contactformulier.
 
 

 

Klik om een vraag te stellen aan Heemkundekring Myerle.
 Heeft u een vraag voor ons, stel die gerust.
Klik op de afbeelding hierboven.

Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees
mg src="http://www.apartinternet.nl/img/beeldmerk_vizivorm.png" alt="Beeldmerk ViziVorm">ViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees