Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Oude(re ) verslagen


2016

Verslag activiteiten:

  Foto- en filmavond 2016

   Donderdag 8 december liep zaal Den Heuvel vol. De hoeveelheid stoelen die klaar stonden waren ruim voor de aanvang allemaal bezet, dus moesten er worden bijgezet. Uiteindelijk waren er ruim 160 belangstellenden aanwezig. Een prachtige opkomst, waarmee het bestuur van HKM erg blij is. En dan niet alleen vanwege de succesvolle loterij in de pauze, maar met name omdat deze avond kon rekenen op een warme belangstelling. Voor de pauze werd een film gedraaid die door Henk Wasser was samengesteld uit beelden gemaakt door dokter Kerssemakers. Hierbij waren enkele nog niet eerder vertoonde beelden. Na de pauze leidde Rinie Weijts de aanwezigen door een groot aantal foto's van Mierlonaren en Mierlose plaatsen en activiteiten. Bij deze foto's had hij natuurlijk een goed verhaal en dat werd vanuit de zaal ook nog regelmatig aangevuld. Bijzonder was de aandacht door de slachtoffers van Den Brand, die aan het einde van de oorlog vielen doordat een afgezwaaide mortier op de schuilkelder terecht kwam waarin zij hun veiligheid hadden gezocht. Nog niet eerder was er in Mierlo op zo'n manier aandacht voor deze slachtoffers. Zie ook de pagina van 70 jaar bevrijding op deze site.

   Ledenavond, openavond

   Donderdag 24 november was de uitgestelde ledenavond 2016, die eigenlijk begin september gehouden zou worden, maar door de opruimwerkzaamheden in het Oude Raadhuis, was dat toen niet mogelijk. Normaal is het altijd al gezellig op donderdagavond, maar vanavond was dat extra zo. In alle ruimtes van het Oude Raadhuis toonde de vereniging voor haar leden wat voor activiteiten er zijn, maar vooral op zolder was het gezellig. Er werd volop 'gebuurd' onder genot van koffie en thee met een lekkere versnapering.

  Kraaknacht, een bloedstollend avontuur

   Donderdag 10 november organiseerde bibliotheek Dommeldal in Mierlo weer de kraaknacht. Een aantal gebouwen in Mierlo was gekraakt, de sloten en kettingen waren verbroken en dus kon je naar binnen. De deelnemers trokken in groepjes door Mierlo en kwamen zo dus ook in het Oude Raadhuis. Over het bordes door de voordeur naar binnen. Dat ging nog helemaal goed, maar dan via de smalle trap door de donkere gang naar de kelder. In de bibliotheek van de heemkundekring waren 3 heksen present die de kinderen een spannend verhaal voorhielden. Het was voor iedereen een groot succes en het angstige gevoel werd door de lieve heksen zeker weggenomen.

   Sakkerdju, wat was dat leuk!

   Dinsdag 8 november was de grote zaal van partycentrum Den Heuvel bijna te klein om alle belangstellenden voor dit optreden een plaats te bieden. Met wat inschikken en bijplaatsen van stoelen en krukken werd dit probleem opgelost en werd er genoten van een erg leuke voorstelling van deze groep uit de Peel. Aan de hand van een presentatie leidde Karel Brüsewitz de aanwezigen door een stuk geschiedenis van onze omgeving. Hij liet daarbij de kunst niet ongemoeid en lichtte ook nog een aantal instrumenten toe. Dit alles gelardeerd met met enthousiasme gebrachtte en ontvangen muziek. Er waren veel herkenbare melodieën bij zodat er volop meegeklapt en meegezongen kon worden. Onder andere het lied van Hertog Jan werd luidkeels door het publiek ondersteund. Een staande ovatie viel de muzikanten ten deel en dat was niet overdreven.
Wilt u nog wat (terug) horen klik dan hier voor een Vimeo video van "Wolven in de Peel".

   Rabobank Clubkas Campagne: Succes voor HKM

   Zaterdag 29 oktober was de uitslagmiddag van de Clubkas Campagne 2016. De Roadshow van de Rabobank deed het bankgebouw in Mierlo aan en alle verenigingen die hadden meegedaan waren uitgenodigd. Het was een gezellige drukte en de gezelligheid nam met het verstrekken van de uitslagen alleen maar toe. Het is mooi om te zien hoe blij de verenigingen zijn met de bijdrage die de Rabobank op deze manier doet aan de clubkassen. Voor HKM was het spannend, zouden we de 199 stemmen van 2015 evenaren of zelfs overtreffen. Het bestuur had het doel op het overschrijden van de 200 grens gesteld, maar of dat ook zou lukken? Aangezien de volgorde was van weinig naar veel stemmen, moesten we (gelukkig) lang wachten. Uiteindelijk werd HKM als 6e laatste vereniging naar voren geroepen. Ambassadeur Maayke van Rooij mocht de cheque uitreiken aan een zichtbaar blije penningmeester. Klik hier als u echt wil lezen hoe het afgelopen is en wat we met het verkregen geld willen gaan doen. Het bestuur van HKM bedankt alle stemmers van harte voor hun steun.

   Op bezoek bij kunstenares Brigitte Bogaerts

   Woensdagmiddag 12 oktober was de vereniging uitgenodigd in de boederij van Brigitte Bogaerts aan de Hekelstraat die tevens dienst doet als atelier en gallerie. De leden werden ontvangen door Brigitte met koffie/thee en iets lekkers. Daarna hield zij een inleiding over haar werken en haar manier van werken. Brigitte maakt tijdloze kunst en gebruikt daarbij verschillende technieken en materialen.

Daarna was er gelegenheid om de kunstwerken en het atelier te bezoeken. Ook daar werd door Brigitte voor deskundige uitleg gezorgd. Geliefde thema's zijn natuur en dieren. U ziet hier enkele foto's van deze middag. Als u op een foto klikt krijgt de de vergrotingen te zien.


Er is ook een videofilmpje gemaakt van het bezoek. Klik hier als u dit filmpje op Youtube wilt bekijken.

   Mierlo Hout kris-kras, zoals het is en was!

   Donderdag 12 mei werd een mooie avond in De Geseldonk in Mierlo-Hout. Er waren meer dan 100 belangstellenden afgekomen op de lezing van Rinie Weijts in zijn cyclus over Mierlo-Hout. In de voorgaande lezingen heeft hij beide zijden van het spoor besproken en het gebied van Brandevoort speciaal voor het voetlicht gebracht. Deze avond was het de tijd om de losse eindjes aan elkaar te breien. Rinie vertelde over veel plekken in Mierlo-Hout en over veel Houtenaren. In de zaal werd er met belangstelling naar geluisterd en af en toe nog een aanvulling gegeven. Na afloop was er eigenlijk te weinig tijd om het nog allemaal na te kunnen bespreken, dus mogelijk dat er toch nog een vervolg moet komen. De werkgroep fotoherkenning Mierlo-Hout is volop bezig met het analyseren van oude foto's om zo verhalen weer tot leven te brengen. Wie weet komt daar weer voldoende materiaaal uit om een volgende lezing te vullen. Mocht u meer informatie willen hebben over de werkgroep fotoherkenning Mierlo-Hout (of die van Mierlo-Dorp) dan kunt u dat laten weten via het contactformulier. Hieronder ziet u een foto uit 1965 van een uitstapje van de bejaarden vanuit Mierlo-Hout. Deze foto zou zo maar in de presentatie van vanavond hebben kunnen zitten.


Klik hier voor een video van dit bustochtje van de oudjes van Mierlo-Hout.

   Waarom en hoe wordt de mode voor West-Afrika
    in Helmond bepaald?

   Donderdag 4 april kwamen een groot aantal belangstellenden naar Den Heuvel voor de lezing van Jan van der Heijden en Joop Martens over de Vlisco. Voor de pauze werd met name de geschiedenis van het bedrijf belicht en na de pauze was het de beurt aan de vele ontwerpen die de heren hadden meegebracht. Niet alleen werd erover verteld, maar ze konden ook nog worden bekeken aangezien er vele stalen beschikbaar waren. Het was een zeer informatieve avond, niet alleen voor de aanwezigen die zelf bij het bedrijf gewerkt hebben. Wilt u wat meer lezen over de Vlisco dan kunt u de links volgen bij de aankondiging in de agenda hiernaast of terecht op de site van Hugo van de Molen die in gaat op de geschiedenis en de ontwerpen van de Vlisco tot aan de meest recente ontwikkelingen.

   Algemene Ledenvergadering met 3 onderscheidingen


Drie onderscheiden leden
met hun echtgenotes.


Jos van der Vleuten


Hans Berkers


Leo Lenssen

    Op donderdag 31 maart kwamen vele leden samen in de bibliotheek van Mierlo voor de jaarlijkse Algemene Ledervergadering met gezellige nazit. Nadat de voorzitter met behendige hand de aanwezigen door de notulen van de vorig vergadering en het verslag van 2015 van de secretaris had geleid en de penningmeester de financiën had toegelicht betrad secretaris van Brabants Heem, Harrie Boot, de zaal om drie leden te verrassen.
Leo Lenssen, Jos v.d. Vleuten en Hans Berkers ontvingen het zilveren draaginsigne met oorkonde van Brabants Heem. Jos en Hans kregen de onderscheiding ter plaatse uitgereikt door Harrie Boot. Leo kon helaas op deze avond niet aanwezig zijn en werd daarom een dag later gedecoreerd door Theo de Groof, voorzitter van HKM. Voor de echtgenotes was er natuurlijk een bos bloemen, omdat zij hun mannen vaak aan de vereniging hebben moeten afstaan. De onderscheidingen waren door het bestuur namelijk aangevraagd voor de vele verdiensten die Hans, Jos en Leo in de loop der jaren voor de vereniging hebben gehad.
Voor Leo en Hans is dat al vanaf de oprichting, bijna 32 jaar geleden. Beiden hebben een bestuursfunctie bekleed en zich verdienstelijk gemaakt op velerlei gebied, onder andere met kadaster, toponiemen, archeologie, monumenten en meiboom. Daarnaast altijd bereid om informatie te zoeken en te leveren, bij allerlei activiteiten in te springen, en hand- en spandiensten te verrichten. Jos is er wat later ingestapt, maar hij verzamelt al sinds 50 jaren al het beeldmateriaal wat over Mierlo maar te vinden was, maar vooral toch foto´s.
Gelukkig zag hij toen al de waarde van dit beeldmateriaal voor de toekomst, waarmee ons verleden nu een gezicht heeft gekregen. En sindsdien plukt HKM daar door zijn inbreng en inzet, de waardevolle
vruchten van.

Na de jaarvergadering was en natuurlijk een hapje en een drankje en kon er gezellig worden gefeliciteerd en nagepraat over weer een heel mooi heemkundig jaar.

Lezing "Art Déco, De kunst van het interbellum"

   Op dinsdag 16 februari waren ongeveer 35 leden en niet-leden aanwezig bij de lezing van Ton Spamer. Met heel veel lichtbeelden van gebouwen, kunst en gebruiksvoorwerpen en affiches werd een beeld geschetst van de kunst in de periode tussen de beide wereldoorlogen in. De achtergrond van de Art Déco werd hierbij besproken en ook de verschillen in de stijl in de diverse landen in Europa en de Verenigde Staten. Wil u er nog wat meer over weten. Dan kunt u het Art Deco magazine er op naslaan of kijken naar een korte of wat langere video over deze artistieke periode.

   Uitslagavond Mierlo puzzel 2015

   Donderdag 21 januari kwamen ca. 30 puzzelaars in het Oude Raadhuis bij elkaar om de uitslagavond bij te wonen. Na genot van een kopje koffie en een plak cake heeft Hans Verhees de puzzel toegelicht en de antwoorden op de vragen met de aanwezigen doorgesproken. Daarbij werd in de presentatie ook aangegeven waar de jury het juiste antwoord had gevonden. Dat de puzzelaars inventief waren bleek wel uit het feit dat ook andere bronnen met elkaar gedeeld werden. Het werd een gezellige avond waarop de prijzen die beschikbaar gesteld waren door de sponsors van de puzzel werden uitgereikt aan de 5 prijswinnaars. Wilt u weten wie dat waren kijk dan op de uitslagpagina. Voor de andere aanwezigen had HKM ook nog een kleine verrassing in petto, want onder de aanwezigen werden twee deelnemers prijzen verloot. Een van de aanwezigen merkte op: “Volgend jaar doe ik ook weer mee, want je hebt niet alleen veel puzzelplezier maar ook nog een leuke avond. En je leert er ook nog wat van”. Reden genoeg om uit te zien naar de Mierlo puzzel 2016 die eind december op deze site verschijnt.

   Excursie Klooster Franciscanessen Oirschot


Tuinzijde klooster


Zuster Merdardo in haar museum


Samen aan de koffie

Klik hier voor de video die Henk Wasser van het bezoek aan de zusters gemaakt heeft.


    Op dinsdag 19 januari hadden 33 Leden zich aangemeld voor het bezoek aan het klooster. Zoveel personen waren de zusters niet gewend, maar ze hadden het goed opgelost door in 2 groepen te splitsen.
Een groep werd als eerste door zuster Medardo –geboren in Someren met de naam Sonnemans- onder haar hoede genomen. Zij is het ook die vele jaren van alles van en over het klooster heeft verzameld en dat heeft kunnen onderbrengen in een museum. Het museum is niet groot maar alles is zodanig gerangschikt dat zuster Medardo alles bij de hand heeft om het kloosterleven voor ons geïnteresseerden als het ware mee te laten beleven. Als ze de mogelijkheid heeft zou ze haar bezoekers wel uren kunnen boeien. Nu moest ze haar rondleiding dus 2 x op een middag geven, vermoeiend voor de sympathieke 82 jarige, maar haar enthousiasme was er niet minder om. Een oud-onderwijzeres die naast het klooster woont en erg goed op de hoogte is van het  reilen en zeilen in het klooster, nam als eerste de andere groep voor haar rekening. Na een inleiding nam ze ons mee naar de kapel, de refter, het kerkhof en de tuin. (Een deel van het grote klooster is nu in beheer van een zorginstelling.) Na de gezamenlijke koffiepauze werden de groepen gewisseld. Voor sommige deelnemers was het een weerzien met familieleden. Anderen herkenden zusters die in Mierlo hebben lesgegeven of in het klooster hun werk deden. Of een zuster die haar kloosternaam mocht geven aan een mierlose dopeling.

   Toon Romonesco Mierlose Mens 2016


Klik hier voor een video van de uitreiking.


   Vrijdag 8 januari tijdens de Mierlose nieuwjaarsbijeenkomst in Partycentrum Den Heuvel werd ons lid Toon Romonesco uitgeroepen tot de Mierlose Mens 2016. Deze eretitel, die voor het 29ste keer werd toegekend, werd uitgereikt door Berry Link, burgemeester van onze gemeente.
De keuze van de Stichting Mierlose Mens voor Toon is zeker terecht, alleen al als je kijkt naar de verenigingen waar Toon zich voor inzet of heeft ingezet in het verleden. Naast de Heemkunde kring en IVN zijn daar ook nog het gilde St.Catharina en St.Barbara,Tafeltje dekje, de EHBO, Woningbouwvereniging, volleybalvereniging DKJO, dansgroep De Quadrille, badmintongroep De Meppers en het bouwen van praalwagens bij het kersenoogstfeest. HKM feliciteert Toon van harte met deze uitverkiezing.
 terug

2015

Verslag activiteiten:

   Foto- en Filmavond

   Donderdag 10 december hield HKM haar jaarlijkse avond verzorgt door de werkgroep beeldcollectie. Deze avond was om meerdere redenen een bijzondere. Enerzijds vanwege de lange film over de DAF die vertoond werd, maar ook omdat op deze avond een oude wens in vervulling ging. HKM kon presenteren op het mooie grote scherm met een nieuwe beamer. Het leverde een prachtig beeld op. Jammer dat er wat problemen met het geluid waren, want hierdoor startte de avond wat te laat en liet, in het eerste half uur van de film, de geluidskwaliteit te wensen over. Toch werd er zichtbaar genoten van de bekende en minder bekende beelden van de personeneauto en vrachtwagen bouwer uit Eindhoven. Na de pauze en de prijsuitreiking van de loterij waar weer met gulle hand aan werd meegedaan, was het woord aan Rinie Weijts die aan de hand van een aantal foto's de nijverheid in het oude Mierlo voor het voetlicht wist te brengen. De meer dan 85 aanwezigen hebben genoten en gingen, wat later dan verwacht, tevreden weer huiswaarts.


Lezing
Het Brandevoort van weleer
door
Rinie Weijts (HKM)   Dinsdag 12 december hield Rinie een lezing over hoe het gebied Brandevoort er uitzag voordat het werd overgedragen aan Helmond en de nieuwe wijk er ontstond. Ca. 65 aanwezigen konden horen en zien dat er al heel lang bewoning was en dat er veel water en natuurschoon in het gebied geweest is. Natuurlijk was er ook aandacht voor de relatie met Mierlo en de bewoners van beide gebieden. Klik hier voor een artikel uit de Brandevoorter Courant van 10 december.

  Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2015

   Donderdag 22 oktober organiseerde de Rabobank in Vlierden de uitslagavond waarop bekend werd gemaakt welke resultaten de stemrondes in de verschillende dorpen voor de verenigingen hebben opgeleverd. Voor onze Heemkundekring was het resultaat voor de vierde keer op rij een verbetering ten opzichte van vorig jaar. We kregen dit jaar van de leden van de Rabobank 199 stemmen en dat zijn er 13 meer dan vorig jaar. Een prachtig resultaat. Op onze site kunt u nog meer lezen over de actie voor ons vereniging. Klik hier. Volgende jaar is er opnieuw een Rabobank Clubkas Campagne. Wij vragen u nu alvast om twee stemmen voor ons te reserveren. En bent u nog geen lid van de Rabobank dan kunt u het lidmaatschap via de bank aanvragen en mag u volgend jaar ook stemmen.

Het bestuur bedankt alle stemmers voor hun steun!

  Lezing van de werkgroep Historische Geografie

   Donderdag 15 oktober organiseerde de werkgroep een lezing met als thema: "Ons Mierlo's verleden zichtbaar maken". Ruim 60 bezoekers waren getuige van een 4-tal bijdragen. Peter van den Berk trapte af met een terugblik op 2.000.000 jaar Mierlo. Alle belangrijk tijdperken passeerden de revue en werden door Peter teruggebracht naar Mierlose proporties. Zo hoorden we dat hier waarschijnlijk mammoeten, wolharige neushoorns maar ook Kelten hebben rondgewandeld, daar waar nu de Kerkstraat ligt of de Hoofdstraat dan wel bij de Hoederboom op de Strabrechtse heide. Ludo Boeije nam de aanwezigen mee door de ontwikkelingen in het kadaster. Van hem kon men horen dat we geluk hebben gehad om een tijdje bij Frankrijk te mogen horen omdat we toen werden opgemeten voor het kadaster. Ook maakte hij duidelijk dat je bij het opzoeken van historische documenten in het juiste archief moet zijn omdat de naamgeving van de archieven nog al eens gewijzigd is. Na de pauze kwam recenter Mierlo aan de orde. Recent in de betekenis van de afgelopen 200 jaar. Peter van den Boogaard liet zien wat de werkgroep allemaal vastlegt over Mierlose percelen en personen. Aan de hand van de herberg van Nico van de Kimmenade werd de ontwikkeling via het hotel van Miet de Kim naar het huidige hotel het Anker met woord en beeld geschetst.Hotel Miet de Kim in het centrum van Mierlo Ook liet Peter zien hoe de oude en nieuwe Lucia Kerk op de tekeningen staat en loste hij tegelijk het mysterie op van het ongelijke aantal ramen aan de binnen en buitenkant van de Kerk. Rini van de Laar gaf een inkijk in het programma zelf. Hij liet zien wat er op de server vastligt en hoe er vanuit verschillende heemkundekringen gewerkt wordt aan een totaal plaatje van Zuid-Oost Brabant en Limburg. Ook werd duidelijk dat er nog heel veel data opgezocht, uitgezocht en in het programma ingebracht moeten worden zodat een totaal beeld van ons heem ontstaat. Vrijwilligers die daaraan willen meewerken zijn dan ook van harte uitgenodigd. Wilt u wat meer weten over de historische geografie, kijk dan op de pagina van de werkgroep (via het menu links op deze pagina) of kom op donderdagavond naar het Heemhuis.

   Excursie Kasteel Eymerick Heeze

   Zaterdag 19 september om 14.00 uur startte de excursie in Heeze. Het bezoek aan kasteel Eymerick was een succes. Zelfs de stortbui net voor we het kasteel binnen gingen en waar we met het oversteken van de beide binnenplaatsen ook nog van konden genieten, kon de sfeer niet bederven. We kregen zelf paraplu’s aangereikt door de rentmeester. Behalve dat het kasteel met interieur zelf de moeite waard was, was het succes van de rondleiding in niet geringe mate te danken aan de 3 uitstekende gidsen. De stemming zat er zodanig in dat we na de rondleiding – er scheen toen net een lekker zonnetje - met bijna het voltallige gezelschap nog een afzakkertje hebben genomen op het terras van café De Zwaan.

   Ledenavond 2015

   Donderdag 3 september om 19.30 uur ging de deur van het heemhuis (Oude Raadhuis) open voor alle belangstellenden om te komen kijken wat er in de vereniging zoal gebeurd. Vrijwel alle werkgroepen en het bestuur waren vertegenwoordigd om een inkijkje te geven in de werkzaamheden en vragen van leden (en anderen) te beantwoorden. Het was een gezellige en drukke avond. Ruim 30 bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik. Het was met een kopje koffie of thee en een lekker koekje nog gezellig ook nog. Aan de grote tafel werden de nodige verhalen uitgewisseld. We kunnen terugkijken op een heel geslaagde ledenavond en zullen volgend jaar zeker op de ingeslagen weg voortgaan. Reserveer maar vast de eerste donderdag in september van 2016!


   Excursie naar Diest en Beringen

   Zaterdag 30 mei om 8 uur in de ochtend verzamelde zich de deelnemers aan onze jaarlijkse excursie. De bus van Bergerhof zal op een enkele plaats na, helaas moesten enkele leden zich afmelden, helemaal vol. In dit 'België-jaar' togen we naar Diest. Na de koffie met gebak was er een rondleiding over het Begijnhof en door de stad. Hieronder ziet u enkele foto's daarvan. Na de lunch reed de bus naar Beringen. Daar bezochten we het oude mijncomplex waar we door middel van een rondleiding mochten kennismaken met het leven van de mijnwerkers onder en boven de grond. Ondanks dat de mijn al jaren dicht is, blijft het een indrukwekkend complex. Na een lekkere maaltijd keerde het gezelschap naar Mierlo terug. Wat later dan gepland waren we weer thuis en konden terugkijken op een heel geslaagde dag. Over terugkijken gesproken, als u nog eens wilt terugkijken op deze dag klik dan hier. De video opent in een nieuwe pagina.

 

   Lezing Mierlo-Hout: Over het spoor.

   Dinnsdag 14 april was het weer een gezellige drukte in D'n Huijsakker in Mierlo-Hout. Bijna 100 belangstellenden waren afgekomen op deze lezing waarin Rinie Weijts een ander stuk van Mierlo-Hout uit het verleden, presenteerde aan de hand van vele foto's die zijn behandeld in de foto-herkenningsgroep Mierlo-Hout. Beginnende bij de kerk ging de virtuele wandeling over het spoor via de randen van Helmond en Stiphout naar Brandevoort en zo weer terug naar het centrum van Mierlo-Hout.

Vele gebouwen en nog meer gezichten verschenen op het scherm en bij elk plaatje had Rinie het bijpassende verhaal. Reacties uit de zaal gaven aan dat men dacht dat hij het soms niet helemaal bij het rechte eind had, maar dat bleek vaak schijn. Het werd steeds stiler in de zaal, zo wist Rinie de aanwezigen te boeien met zijn verhalen. Een gewelidige avond waarvan iedereen zeker voldaan weer huiswaarst kon keren.


   Opening speeltuin Atalanta, met historische Music Ball

   Woensdag 18 maart opende wethouder Miranda Verdouw een bijzondere speeltuin aan de Atalanta in Luchen. Dit gebeurde door het aanzwengelen van de Music Ball. Met het draaien aan dit speeltoestel wordt een kort verhaaltje in gang gezet over de geschiedenis van Luchen. De Music Ball is tot stand gekomen in samenwerking met de Heemkundekring Myerle. Peter van der Meulen heeft de teksten geschreven die zijn ingesproken door de Mierlose voorleeskampioene Renske Kok. De speeltuin kent naast het historissche aspect ook nog een bijzondere vorm. Gelegen in de vlinderstratenbuurt, is bij de inrichting gekozen voor de vorm van een vlinder. De paden van en naar de speeltuin komen als staartje en voelsprieten van de vlinder naar voren. Hieronder ziet u enkele foto's van de opening. Klik op de foto's voor een vergroting en toelichting.


 

   Rondleiding in het Proviciaal Archeologisch Archief
   (Depot Bodemvondsten)

   Vrijdag 6 maart trokken we met 17 personen, met auto’s en trein, naar ’s-Hertogenbosch. In het prachtige voormalige provinciale staten gebouw kregen we uitleg over de huidige zienswijzen wat betreft Archeologie en het bewaren van vondsten. De depotbeheerder Ronald Louer vertelde ook uitvoerig over het gebouw, oorspronkelijk als archief gebouwd. Een representatief gedeelte herinnerend aan het jezuïetenklooster en een sober vijf lage verdiepingen hoog opslaggedeelte.


We werden in twee groepen gesplitst en bezochten het deel waar keramische spullen tezien waren en ook glas en kralen. Op een tafel lagen wat vondsten uit Luchen. In de schappen een aantal in elkaar gezette voorwerpen. Na wisseling van groep bezochten we de opslag van metalen en zaken die onder zeer speciale condities moeten worden bewaard. Gerestaureerde zwaarden, munten, ruiteruitrusting.

Lezing
"De archeologische geschiedenis van Mierlo-Hout, onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Mierlo",


   Dinsdag 2 februari was een grote groep belangstellenden gekomen naar D'n Huijsakker om gemeente-archeoloog Theo de Jong te horen praten over opgravingen in Brandevoort en Mierlo-Hout. Theo nam de groep mee terug in de geschiedenis. Aan de hand van verschillende soorten kaarten liet hij zien waar waarschijnlijk in vroeger tijden mensen gewoond hebben en waar, als het nodig is, opgegraven wordt. Het beste is om alles in de grond te laten zitten, maar als er een verstoring plaatsvindt, zoals nieuwbouw of het aanleggen van een weg dan is het goed om voorzichtig in de grond te lezen wat er soms wel meer dan 2000 jaar geleden voor activiteiten waren. Theo gaf aan dat in het gebied tussen de Goorloop en de Schotense loop al heel vroeg bewoning was en dat de sporen dat ook hebben uitgewezen. Hij liet zien waaraan je kunt zien dat er bewoning was.


Wanneer er sprake is van een grafheuvel of van een gebouw. Hoe je sporen van houten palen in de grond kunt herkennen en dat verbrand materiaal verder niet vergaat en dus vaak zeer nuttige informatie oplevert. Na de algemene inleiding neemt de archeoloog de aanwezig mee naar de opgravingen bij Dupré in Mierlo-Hout, Hazenwinkel en Kranenbroek. Het was een interessante lezing die eigenlijk vraagt om meer.

   Prijsuitreiking Heemkundepuzzel

   Donderdag 22 januari is de uitslagavond van de Heemkundepuzzel 2014 van onze vereniging, in samenwerking met Mooi Mierlo, geweest. Uit de inzendingen heeft de jury de winnaars vastsgesteld. Er was één inzending foutloos, dus die ging er met de eerste prijs vandoor. De aanwezigen hebben samen de antwoorden op de puzzel doorgesproken en vastgesteld dat het een mooie puzzel was die uitnodigt om uit te kijken naar de puzzel van 2015. Het aantal mensen dat meedoet aan de puzzel neemt jaarlijks toe. Dit is een mooie ontwikkeling die we graag vasthouden. Er zijn deelnemers uit Mierlo en Mierlo-Hout. Ook bij de prijswinnaars zijn beide kerkdorpen vertegenwoordigd. Brandevoorders ontbreken nog, maar wellicht is dat volgend jaar anders. Een verslagje van de avond met enkele foto's vindt u hier.

 

   Expositie: 's-Avonds voor het slapen gaan

   Begin 2015 was in de secretariskamer van het Oude Raadhuis te zien. Het was een kleine, maar sfeervolle expositie die het thema treffend weergaf. Allerlei attributen waren samengebracht om ons even de ontspanningen en inspanningen die in de periode vanaf de jaren “50 vooraf gingen aan het slaapgebeuren te laten (her) beleven. Alles was thematisch gerangschikt, de spelletjes, puzzeltjes, bouwdoos, de haarkrullers en nachthemden en de wasteil voor de wekelijkse grote wasbeurt. Aan de grote tafel las moeder haar kind een verhaaltje voor, terwijl ze tussendoor met naald en stopgaren een gat in een sok moest dichten. De koffie met een speculaasje stonden al klaar en een nostalgische radio voor het vervolg van het hoorspel onder het genot van een borreltje. De rozenkrans en het avondgebedje, lampetstel en de kamerpot, het was er allemaal. Hieronder enkele foto's om in de sfeer te komen. Klik op de foto's voor een vergroting. 

          

 


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees