Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    

Agenda 2020

eerst volgende activiteit(en)


Donderdag 16 januari 2020, 20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.30 uur)

Uitslagavond en prijsuitreiking Mierlo puzzel 2019

Nadat u de puzzel gemaakt heeft in december is vanavond te beluisteren wat u goed (of fout) had en of u in de prijzen gevallen bent. Hans Verhees zal de vragen weer toelichten. Ook zal er weer een TZK (trouwzaal kwis) zijn waarin door sponsoren beschikbaar gestelde prijzen gewonnen kunnen worden door alle aanwezigen. Kortom kom gezellig meedoen!

Wilt u de puzzel nog eens bekijken, klik dan hier

Locatie: Oude Raadhuis (1e verdieping)


Dinsdag 28 januari 2020, 20.00 uur

Helmond in 100 stukskes

Lezing door Theo de Jong (stadarcheoloog Helmond)

Het project om met vondsten (stukskes) van een oude vuilnisbelt verhalen van 'vruuger' op te halen, heeft onlangs de grote landelijke Archeologieprijs gewonnen. Het project ontstond na het saneren van de oude vuilstortplaats in Mierlo-Hout die tot 1967 in gebruik is geweest. Zo’n vuilnisbelt vertelt veel over hoe mensen in een bepaalde periode leefden. Daarin te wroeten lijkt een vieze bedoening maar het bleek een ware schat. Ook vroeger gingen dingen kapot en kwam het zonder te scheiden op de vuilnisbelten terecht. En het betreft hier een vuilnisbelt die destijds nog een deel van Mierlo was. De grote variatie aan kapotte en versleten spullen uit die storthopen, de flessen, emaillen potten en pannen, huisraad, speelgoed, onderdelen van fietsen en vele andere voorwerpen vertegenwoordigen een tijdsperiode. Van vooroorlogse crisisjaren, de schaarste tijdens de tweede wereldoorlog en de wederopbouw periode. Door met deze “stukskes” naar de mensen toe te gaan kwam Theo er gaandeweg achter dat het ware goud hiervan is dat mensen onderling verhalen gaan delen aan de hand van de “stukskes”.
Zie ook de site van Kunstkwartier Helmond over dit project, klik hier.

Locatie: Grote zaal De Geseldonk, Mierlo-Hout


medio februari, doorlopend  verplaatst naar september

Mierlose verenigingen

Foto expositie door Jos van der Vleuten

Foto’s van Mierlo’s verleden, altijd interessant. Jos heeft nu naar foto’s gezocht die uit een iets jongere periode stammen zodat er nog meer mensen zullen zijn die zich hierin kunnen herkennen. Ga ze eens bekijken in het atrium van Bethanië, bijna altijd zult u mensen aantreffen om samen herinneringen op te halen.

Locatie: Atrium Bethanië


Woensdag 11 maart 2020, 20.00 uur

Strabrechtse Heide (afgelast)

Presentatie door Rinie Weijts

De Hoenderboompaal, een oude grenspaal op de Strabrechtse Heide. (foto Chris Peel)Wij hebben met de Strabrechtse Heide een prachtig natuurgebied naast de deur liggen. Behalve de paarse heidestruiken en veel andere bijzondere struiken en planten en diersoorten waaronder insecten, de vennen, stuifzanden, kleinschalige akkers, gagel en wilgenstruwelen en de schaapskudde. Behalve dat je er eindeloos kunt wandelen en fietsen was het vroeger dankzij die vele vennen ook geliefd bij zwemmers en schaatsers, met het hele gezin krootjes (dennenappels) rapen voor de stook en daarna was het voor ons kinderen heerlijk spelen in de bossen. Voor groepen als de Scouting was het er geweldig vertoeven. De Kazemat die er nog steeds aanwezig is zal daar zeker een onderdeel van zijn geweest. Verder nog bijzondere plaatsen als het Grafven, de Galgenberg en de Hoenderboom met daar dichtbij het Rondvenneke, ofwel een pingoruïne. Dus meer dan genoeg de moeite waard om de lezing bij te wonen.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel


Donderdag 26 maart 2020, 20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.30 uur)

Algemene Ledenvergadering HKM (afgelast)

In de Jaarvergadering worden het jaarverslag, de activiteiten en verslag van de werkgroepen van het afgelopen jaar doorgenomen. De notulen van de jaarvergadering 2019 worden toegelicht, de kascontrole, de verkiezing van de kascontrolecommissie en bestuursverkiezing zullen passeren. Het financieel verslag en de begroting 2020 worden door de penningmeester in beeld gebracht en toegelicht.

De stukken voor de vergadering ontvangt u vooraf thuis of kunt u raadplegen via deze site

Na afloop van de vergadering hopen we dat u nog even blijft voor de gezellige ledenavond waar u wordt voorzien van een drankje en hapje.

Locatie: D'n Intheek Mierlo, Dorpsstraat 113


maart/april (datum volgt)

Van katechismus, kledingvoorschriften en kindsheidoptochten (verdaagd naar 2021)

activiteit door Eveline van der Linden, Marianne van der Zwan
en Mien van de Goor

Heemkundekring Myerle organiseert - in samenwerking met Savant - in het Hof van Bethanië een informatieve en gezellige ochtend/middag over het katholiek lager onderwijs in Mierlo in de periode 1870 - 1970. Eveline van der Linden houdt een korte lezing over de geschiedenis van de toenmalige Luciaschool en Johannesschool. Daarna is er volop gelegenheid om oude herinneringen op te halen aan de eigen lagere schooltijd in Mierlo of elders. Marianne van der Zwan en Mien van de Goor zorgen voor de muzikale omlijsting van de ochtend/middag aan de hand van oude kinderliedjes en liedjes die gezongen werden tijdens de kindheidsoptochten. Voor iedereen toegankelijk maar vooral ook worden de bewoners van Bethanië erbij betrokken

Locatie: Hof van Bethanië


Dinsdag 7 april 2020, 20.00 uur

Gilde St. Catharina en St. Barbara en de Brabantse Schutsgilden (afgelast)

ontstaan en betekenis door Ruud de Haan en Felix Crooymans

Een Gilde was in de tijd van het ancien régime een belangen- organisatie van personen met hetzelfde beroep, waarmee een Ambachtsgilde werd bedoeld. Maar met de Gilden zoals wij die nu nog kennen bedoelen we de schuttersgilden die als doel hadden geloof en gerechtigheid te beschermen. Veel van deze schuttersgilden werden al vóór het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht, vermoedelijk tussen de 11e en 13e eeuw. Het is geen toeval dat ze in dezelfde periode als de steden tot stand kwamen, want die moesten hun eigen verdediging gaan verzorgen. De eerste schuttersgilden ‘beschutten’ de burgerij, maar hun takenpakket werd al snel uitgebreid met de verdediging van muren en grachten. De Mierlose schutterijen zijn vanaf de oprichting begin 15e eeuw zonder onderbreking blijven bestaan. Tegenwoordig hebben de schuttersgilden nog een ceremoniële en sportieve functie en zijn sterk verbonden aan de plaatselijke gemeenschap. Zij dragen bij aan het behoud van de identiteit en het karakter ervan, door tradities te behouden en te zorgen voor het gemeenschapsgevoel.

Vóór de pauze een algemeen gedeelte door Felix Crooymans van het gilde St. Catharina en Barbara uit Geldrop die kan putten uit een rijke ervaring als gildebroeder, hij is tevens voorzitter van de kring Kempenland. Na de pauze zal Ruud de Haan over het eigen gilde St. Catharina en St. Barbara en over het leven van deze heiligen vertellen en beelden laten zien.

Locatie: Gildehuis Oudvensestraat 9b (ingang hockeyveld)


Woensdag 8 april 2020, 18.30 uur

Onthulling plaquette bij beeld de Kersenplukker en fietstocht Kersenbloesem (verdaagd)

door IVN Mierlo en Heemkundekring Myerle

De geschiedenis van Mierlo en de Mierlose Zwarte kersen zijn voor altijd met elkaar verbonden. Het beeld de Kersenplukker heeft vanaf 1982 in de Vesperstraat naast het gemeentehuis gestaan. Enige tijd geleden is het verplaatst naar Dorpsstraat 208 waar het beter tot zijn recht komt. Maar een beschrijving van het beeld ontbrak nog steeds. De werkgroep Mierlose Zwarte van het IVN (bestaat dit al jaar 25 jaar) en HKMyerle hebben de handen in elkaar geslagen en er een gezamenlijk project van gemaakt. Het resultaat is een mooi bord met een passende tekst dat zal worden onthuld door wethouder Rob van Otterdijk. Daarna wordt de 14 km lange Kersenbloesemroute Mierlose Zwarte gefietst waar iedereen aan kan en wil deelnemen.

Locatie: plein hoek Vesperstraat/Dorpsstraat


Donderdag 9 april 2020 19.00 uur.

Inschrijven Excursie Gorinchem (afgelast)

Op 16 mei is de jaarlijkse excursie van Heemkundekring Myerle. Leden (en als er voldoende plek is introducees) kunnen zich hiervoor inschrijven. De inschrijving start op deze avond. Vooraf inschrijven is niet mogelijk. En er geldt VOL is VOL.

Locatie: Oude Raadhuis


Maandag 27 april 2020, 10.00 uur

Meiboompresentatie, onthulling schildje (afgelast)

Bij de opening van Koningsdag wordt een nieuw schild aan de Meiboom onthuld, in samenwerking met het Oranjecomité en CV De Kersenpitten.

Op Koningsdag wordt voor de 21e keer de Meiboom gepresenteerd aan de Mierlose bevolking. Ook wordt weer een schildje van een jubilerende vereniging aan de Meiboom onthuld: 60 Jaar Carnavals vereniging De Kersenpitten. In onze Mierlopuzzel 2019 hebben we kunnen leren dat er in onze regio al in 1594 een eikenboom werd gekapt die vervolgens werd opgericht als Meiboom (zie vraag 20 van de Mierlopuzzel 2019).

Locatie: plein voor de ingang van het Patronaat


Dinsdag 7 mei 2020, 20.00 uur

Pioniers Houtvonken (verdaagd)

presentatie door Rinie Weijts

Parochieblad de Houtvonken was vanaf 1968 in Mierlo-Hout de schakel tussen Kerk, scholen, bedrijfsleven, verenigingen en de Mierlo-Houtse gemeenschap. Men kon er o.a. mededelingen, oproepen doen of reacties geven. Om financiële redenen was Houtvonken genoodzaakt om na 50 jaar het blad op te heffen. Het omvangrijke fotoarchief van ruim 60.000 foto’s werd eerder tijdens een feestelijke overdracht aan de HKMyerle geschonken. Vandaag zullen we als dank en tegenprestatie een Power Point presentatie geven in de Geseldonk. Aan de hand van ca. 160 foto’s en afbeeldingen zal Rinie Weijts een overzicht geven van de noodzaak, oprichting, doelstelling en het reilen en zeilen decennia lang. De pioniers van het eerste uur en de vele vrijwilligers vanaf de oprichting tot heden zien we in de presentatie terug.


Zaterdag 16 mei 2020, 08.00 uur- ca. 21.30 uur

Naar Gorinchem (en terug) (verplaatst naar 2021)

Dagexcursie voor leden en genodigden met boottocht over de Linge

De definitieve beschrijving en de uitnodiging voor deze dag krijgt u ruim op tijd in de Nieuwsbrief. De inschrijfdatum is gepland op: Donderdag 9 april vanaf 19.00 uur in het Oude Raadhuis.

Kaart van de Vestingstad Gorinchem van Blaeu uit 1652.Gorichem - uit te spreken als Gorkum en zo wordt het soms ook geschreven - is een stad in Zuid-Holland die gedeeltelijk in de Albasserwaard en gedeeltelijk in de Tielerwaard ligt. Het stuk dat in de Tielerwaard ligt hoort pas sinds de herindeling van 1986 tot deze stad en dit gedeelte werd voordien bestuurd door de provincie Gelderland. De nederzetting waaruit de stad is ontstaan is al meer dan 1000 jaar geleden gesticht. Gorichem is onder andere bekend als vestingstad en is ooit de achtste stad van Holland geweest. We kennen de stad ook van de Martelaren van Gorkum, waarvan de patroon van de Nicasiusparochie, er één van was. Wilt u nu al meer weten over deze stad raadpleeg dan de Wikipedia pagina.

Gorichem ligt aan de Boven-Merwede en aan de Linge. Op deze rivier die van Doornenburg naar Gorichem loopt, maken we vandaag een boottocht.

In verband met de grote belangstelling verloopt de inschrijving dit jaar zoals vorig jaar. Houd deze site en de nieuwsbrief goed in de gaten.


Zondag 17 mei 2020 12.00-16.00 uur

Middeleeuwse Torendag (afgelast)

Op de Torendag presenteren o.a. de heemkundekringen uit de regio 14 locaties waar nog de middeleeuwse kerk te zien is, of kerklocaties waar alleen nog maar een toren staat of op een andere manier bewijzen dat er een kerk is geweest. Deze locaties worden door middel van een fietstocht aan elkaar verbonden. In Mierlo is de aanwezigheid van de toren van de voormalige kerk binnen de toren van de huidige kerk de reden dat wij voor de negende keer al weer meedoen met het project. De kerktoren kan weer worden beklommen voor een goed zicht op de luidklokken, de gewelven boven de kerkruimte én een mooi uitzicht over Mierlo en verre omgeving. Leden van onze Heemkundekring zijn aanwezig voor uitleg. Zie ook kerkenproject.

Locatie: Heilige Luciakerk Mierlo


juni 2020

Zomeractiviteit HKMyerle

Door de bijzondere situatie waarin we in 2020 terecht zijn gekomen zijn veel activiteiten niet door gegaan. Gelukkig komen we weer wat meer naar buiten. Vandaar dat de fietsroute in het kader van 75 jaar bevrijding die HKMyerle samen met Death Valley de Peel en Village Marketing Geldrop-Mierlo heeft samengesteld nu een mooie activiteit is. Bijzonder is ook dat je die kunt 'fietsen' op onze website. Naar de fietsroute!


26, 27 en 28 juni 2020

Kersenoogstfeest 2020 (afgelast)

georganiseert door CV De Kersenpit

Het Kersenoogstfeest is in een andere opzet terug in Mierlo, het is nu een twee jaarlijks feest geworden. In 2018 hebben we op verzoek van de organisatie op het feestterrein een leuke kraam ingericht. Wat het dit jaar zal zijn is ons nog niet bekend, maar we houden er wel rekening mee dat onze medewerking wordt gevraagd.

locaties: diverse plekken in Mierlo, met name plein bij de Molen


Dinsdag 18 augustus 2020, 10.00 - 12.00 uur

Lucas Gassel wandeling door Helmond

i.s.m. Heemkundekring Helmont

Gidsen van de Heemkundekring Helmont vertellen onderweg en bij diverse panden het levensverhaal van Lucas Gassel en zijn familie. Etalages en vitrines geven een goed beeld van rond 1500, de tijd waarin Lucas Gassel leefde. Verschillende onderwerpen zoals kunst, religie en textiel komen aan bod. Daarnaast kunnen ook archeologische vondsten en oude kaarten bezichtigd worden. Om deel te kunnen nemen is inschrijven verplicht. Dit kan via het maiadres: info@heemkundekringmyerle.nl. Zie ook de nieuwsbrief van augustus.

Locatie: vertrek vanaf bibliotheek Helmond


Zondag 6 september 2020, 13.00 uur

Fiets-foto-puzzeltocht

door Rien Romonesco en Jan Raaijmakers

aankondigingsposter 

Voor de 5e keer wordt deze fiets-foto-puzzel door HKM georganiseerd. De bedoeling van deze tocht is dat u langs een mooie route in en rond Mierlo, gefotografeerde objecten herkent. Onderweg is er een pauze met een versnapering. Gewoon een leuke gezellige tocht om op een ontspannen manier toch actief bezig te zijn en tegelijkertijd onze omgeving eens met andere ogen te bekijken. De bewegwijzerde tocht is tussen de 20 en 25 km. Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom

Locatie: vertrek vanaf het Oude Raadhuis


September 2020

Onderwijs (afgelast, wordt Mierlose verenigingen)

fototentoonstelling over onderwijs in Mierlo


Op dit moment zijn de organisatoren druk bezig met de samenstelling van deze tentoonstelling. De exacte inhoud, periode en locatie zijn nog niet bekend. Houd de nieuwsbrief en deze site daarvoor in de gaten.

Locatie: waarschijnlijk het atrium van Hof van Bethanië


Zaterdag 19 september 2020, 14.00 uur

Middagexcursie naar Boxtel (verplaatst naar 2021)

We hebben weer een mooie locatie uitgezocht voor een bezoek met rondleiding in onze omgeving. Dit keer is het Boxtel waarvan u zich misschien afvraagt: Wat is daar nou toch te zien? Nou, dat is best heel veel, de plaats Boxtel telt 36 rijksmonumenten en 149 gemeentelijke monumenten. De belangrijkste zijn de St. Petrus basiliek en kasteel Stapelen die in de rondleiding worden opgenomen. Maar misschien kent u Boxtel wel van de Heilige Bloedprocessie die jaarlijks op Drievuldigheidszondag (eerste zondag na Pinksteren, dit jaar 7 juni) wordt gehouden. Via Wikipedia kunt u al een voorproefje krijgen van wat Boxtel is en wat het te bieden heeft.

Locatie: Boxtel, met eigen vervoer


25 eptember 2020 tot eind oktober

Mierlose verenigingen

In memoriam Jos van der Vleuten fototentoonstelling

Foto’s van Mierlo’s verleden zijn altijd interessant. Voor de laatste keer heeft Jos naar foto’s gezocht. Hij probeerde altijd te kiezen voor foto's waarvoor er nog meer mensen zullen zijn die zich hierin kunnen herkennen en die gesprekstof voor de bezoekers opleveren.

Locatie: atrium van Hof van Bethanië


5 oktober - 25 oktober 2020

Rabobank ClubSupport

Rabobank Peelland Zuid

De Rabobank Clubkas Campagne wordt Rabo Club Support en ook de periode gaat veranderen. Leden kunnen in oktober stemmen uitbrengen en in november wordt de uitslag bekend gemaakt. Clubs en verenigingen maken de leden, de buurt en de lokale samenleving sterker. Het is de plek waar de leden samenkomen, talenten worden ontplooid én benut. Rabobank ondersteunt dat zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter en sterker maken.

Het doel van HKMyerle is voor 2020: “De website van HKMyerle heeft een belangrijke communicatieve functie naar leden en geïnteresseerde derden. We willen de website uitbouwen naar een naslagwerk waarop heel veel informatie te vinden is. In eerste instantie onderzoeken we hoe. Verder willen we door middel van een maandelijkse nieuwsbrief voor leden en belangstellenden heemkunde meer bekend maken in ons werkgebied en de interesse voor heemkundige zaken nog meer opwekken.
Het bestuur vraagt alle Rabobank Peelland Zuid-leden op om op HKM te stemmen onder het motto: Hoe meer stemmen, hoe meer vreugd!


Maandag 19 oktober 2020, 20.00 uur

Van boerderij tot woonhuis (afgelast, wordt verplaatst) 

lezing door Piet Beekman

Mierlonaar Piet Beekman was in zijn werkzame leven als bouwkundige verbonden aan de Hogeschool Eindhoven en had zitting in diverse welstandscommissies. Vanuit dat perspectief is hij de juiste persoon om voor ons een lezing te geven over het aanpassen of ombouwen van een boerderij naar een verantwoorde constructie tot woonhuis en dat toch zijn karakter kan blijven behouden.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel


Woensdag 4 november, 19.00-20.30 uur

De "Kraaknacht" (afgelast)

in samenwerking met bibliotheek Dommeldal locatie Mierlo

Ook voor dit jaar hebben we weer onze medewerking toegezegd voor medewerking aan de Kraaknacht, georganiseerd door Bibliotheek Mierlo. Een ruimte in het Oude Raadhuis wordt omgetoverd tot een iets spookachtige omgeving waarin een spannend verhaal wordt verteld.

Deze activiteit is voor kinderen van 10 t/m 12 jaar.

Locatie: Oude Raadhuis


Donderdag 18 november 2020, 20.00 uur

De adel in Noord-Brabant 1814-1918 (afgelast)

lezing door Klaasje Douma

Klaasje Douma is penningmeester van Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten. Zij is gepromoveerd op het proefschrift: De Adel in Noord- Brabant 1814-1918. Het behandelt een groep mensen die zowel in de geschiedschrijving over Brabant als die over de adel onder de radar gebleven is. In de lezing krijgt deze ‘vergeten’ groep de volle aandacht. Wat was de achtergrond waartegen en de context waarin de adel in Noord-Brabant tot stand kwam. Na de pauze gaat het over het leven van de adel. We kunnen dan denken aan de rol die het huwelijk en de daaruit resulterende huwelijksnetwerken daarin speelden of de omgang met elkaar in verenigingen en sociëteiten. Een deel van de adel in onze provincie kunnen we rekenen tot de landadel en over het leven van de Brabantse landedelman als jager, lokale of regionale ‘heer’ of bewoner van zijn huis en landgoed valt genoeg te vertellen. Dit deel van de lezing kent geen ‘vaste’ inhoud maar wordt zoveel mogelijk aangepast aan Mierlo en directe omgeving, zodat lokale en regionale edelen figureren in het verhaal. In 2017 heeft mevr. Douwma een interview gegeven aan het Eindhovens Dagblad. U kunt dat hier lezen.

Locatie: D'n Intheek (bibliotheek)


december 2020 (datum nader te bepalen), 20.00 uur

Jaarlijkse foto- en video-avond (afgelast)

Presentatie door Rinie Weijts en de werkgroep beeldcollectie

Ook dit jaar is er weer een avond met film en fotomateriaal uit het Mierlo van weleer. De inhoud van de avond is altijd een verrassing waar de leden van de werkgroep beeldcollectie druk mee bezig zijn. Ongetwijfeld zal er weer meer dan voldoende materiaal zijn om u een ontspannende avond te bezorgen.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel


16 december 2020 , 20.00-21.00 uur

Online foto-uurtje  

Organisatie door Hans Klink en de werkgroep beeldcollectie

Nu de foto-avond in Den Heuvel niet door kan gaan, hebben we een alternatief. Schrik niet omdat het online is, het wordt je zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Via een link die toegankelijk is via je computer, laptop, tablet of mobiele telefoon, kun je dit uurtje volgen. Heb je een (oude) foto of video die je graag zou willen laten zien, meld je dan aan via info@heemkundekringmyerle.nl. Als het even kan voor 1 december. Samen bekijken we dan wanneer en op welke manier we jouw foto/video laten zien.Een week van tevoren kun je ook testen zodat je zeker weet dat alles op 16 december werkt. Dus heb je een leuke foto die je graag wil delen met eventueel met een leuk verhaal of wil je gewoon kijken naar die mooie afbeeldingen? Meld je dan snel aan zodat je een link krijgt gemaild waarop je allemaal kunt volgen. Samen zorgen we ervoor dat we een leuk uurtje met elkaar gaan beleven met hopelijk veel verschillende foto’s/video’s. Voor vagen of meer informatie kun je contact opnemen met Hans Klink  of via 06-46505750.


Half december 2020

Mierlo puzzel 2020

Op onze website verschijnt voor de negende keer de jaarlijkse Mierlo Puzzel. Waarschijnlijk treft u die ook weer aan in de Mierlose Krant. U kunt uw kennis over Mierlo, haar geschiedenis en over 2020 weer etaleren. Noteert u ook meteen de uitslagavond op 21 januari 2021 in uw agenda?

Wilt u een voorproefje kijkt dan eens in de voorgaande edities van de Mierlo Puzzel.Verslagen 2020Veldsink Bekx / Regiobank Mierlo ondersteunt HKMyerle

31 oktober 2020

logo Veldsink Bekx / Regiobank MierloHKMyerle heeft sinds medio 2020 een maandelijkse nieuwsbrief. Dat initiatief is opgepikt door Joan Bekx, vestigingsdirecteur van Veldsink Bekx in Mierlo. Hij heeft aangeboden om de maandelijkse uitgave te ondersteunen. Daar is het bestuur van HKM erg blij mee. Joan is in de voetsporen van zijn vader getreden. Toon Bekx startte op 1 mei 1971 in Mierlo zijn assurantiekantoor wat in 2011 is voorgezet in de huidige onderneming.
Joan Bekx zegt: “Wij voelen ons als bedrijf betrokken bij onze klanten en bij wat er speelt in ons werkgebied. We zijn gevestigd in het centrum van Mierlo en de deur staat bij ons altijd open. Ik ben geboren en getogen in Mierlo, werkzaam binnen mijn dorp en de regio, waarmee ik me sterk verbonden voel. Daarom ondersteun ik ook graag de Heemkundekring bij het uitbrengen van de Nieuwsbrief.


Lager onderwijs in Geldrop door de eeuwen heen

25 oktober 2020

Dat het in 2016 sprake 100 jaar geleden was dat Geldrop zijn eerste openbare lagere school kreeg, was voor Andre Josiassen aanleiding om zich te gaan verdiepen in de geschiedenis van het lager onderwijs in Geldrop en Zesgehuchten en er een boek over te schrijven. Hij besteed aandacht aan de relatie tussen openbaar en bijzonder onderwijs en legt ook uit waarom van ongeveer 1920 er meer bijzondere scholen in Geldrop ontstonden. Meer informatie leest u hier.


Opening tentoonstelling Mierlose verenigingen

25 september 2020

Op vrijdagmiddag 25 september is de fototentoonstelling “Mierlose verenigingen” door Jos van der Vleuten en Heemkundekring Myerle in het Hof van Bethanië geopend.

Deze tentoonstelling stond eerder dit jaar al gepland maar kon door omstandigheden toen niet doorgaan. Jos werd ziek en het was al snel duidelijk dat hij niet zou herstellen. Hij heeft de collectie foto’s voor de tentoonstelling nog wel mee kunnen samenstellen, maar is helaas op 3 juli overleden. Het stond vast dat de tentoonstelling door moest, en dat het tevens een in memoriam zou worden voor Jos.
Veel van de verenigingen die Mierlo ooit gekend heeft zijn op foto’s vertegenwoordigd in de tentoonstelling. Turnen, voetbal, handboog, toneel, harmonie, scouting, boeren- en boerinnenbond, katholieke jongeren verenigingen enz. Jos heeft nadat hij lid was geworden van HKMyerle zich intensief ingezet voor onze vereniging en was bij vrijwel alle activiteiten aanwezig. Op de clubavonden op donderdag in het Oude Raadhuis was hij altijd van de partij en hij was zeer actief in de werkgroep Beeldcollectie. De bijeenkomsten van de fotoherkenningsgroep om gebouwen, personen, locaties of situaties te benoemen vond hij altijd heel gezellig en daar kon hij, door zijn grote kennis van Mierlo, veel aan bijdragen. Dat hij onze vereniging een warm hart toedroeg maar vooral ook vertrouwen in ons had blijkt wel uit het feit dat hij zijn integrale fotoarchief heeft geschonken aan Heemkundekring Myerle en daarmee dus aan heel Mierlo.

De opening van de tentoonstelling is ondanks de corona-omstandigheden een mooie herdenking voor Jos geworden. In het bijzijn van bestuursleden van Heemkundekring Myerle, leden van de werkgroep Beeldcollectie en fotoherkenning en leden die Jos hielpen met het opzetten van de tentoonstellingen. Maar de voornaamste gasten waren natuurlijk zijn echtgenote Greet, hun zoon Patrick met echtgenote en de kleinkinderen Juul en Luuk. Na het openingswoord door voorzitter Hans Klink hebben Greet en Patrick door het onthullen van het eerste fotobord de tentoonstelling geopend.
De tentoonstelling is in de oktobermaand tijdens de openingsuren van het atrium van Hof van Bethanië te bezichtigen. Als u zich aan de geldende corona regels houdt kunt u toch samen met anderen veel plezier beleven aan de herinneringen die ongetwijfeld bovenkomen.
Naast de fotoborden staat op een tafeltje een foto van Jos en er ligt een register waarin u een herinnering over Jos kunt achterlaten. Omdat Jos vaak aanwezig was bij de tentoonstellingen, hebben nu leden van onze fotowerkgroep aangegeven op gezette tijden aanwezig te zullen zijn en namen te zullen noteren van de personen op de foto’s.


Fietstocht bevrijdingsroute Geldrop-Mierlo

6 september 2020

Gelukkig kon de gezinsfietstocht 2020 doorgang vinden. Behalve dat we te maken hebben met de gevolgen van corona, bleken Rien en Jan - de gewoonlijk de fietstocht verzorgen - dit jaar niet beschikbaar om de tocht uit te zetten en te begeleiden. We hopen dat ze volgend jaar weer van de partij kunnen zijn. Met behulp van een aantal leden zijn we er in geslaagd om een alternatieve tocht te organiseren. En daar bleken veel mensen behoefte aan te hebben. veldmaarschalk MontgomeryWe hadden een mooie opkomst, zelfs zo groot dat de versnaperingen die we gekregen hadden van Natuurlijk van der Leest ontoereikend waren. De fietsers hebben een tocht van ongeveer 20 km gefietst en werden onderweg op een 5-tal plekken ontvangen door inleiders die iets vertelden over waarom die plek belangrijk was rondom de bevrijding bijna 76 jaar geleden. Zowel de organisatoren als de fietsen waren na afloop zeer tevreden. Wil je meer weten over de bevrijdingsfietstocht Geldrop-Mierlo klik dan hier.


Op bezoek bij HK Helmont i.v.m. Lucas Gassel wandeling

18 augustus 2020

Lucas Gassel.
Hallo, ik ben Lucas Gassel, geboren te Helmond meer dan 500 jaar geleden Ter gelegenheid van mijn 450ste sterfdag heeft men in Helmond bedacht om daar aandacht aan te besteden. Jullie in Mierlo waren daarvoor uitgenodigd.

Op 18 augustus waren jullie te gast bij Heemkundekring Helmont om met gids Ton Pijnenburg door de stad te wandelen en allerlei dingen te zien die met mij te maken hadden. Ik vond het leuk dat jullie er waren, hoewel jullie best met meer mensen hadden mogen komen. We begonnen bij de bibliotheek waar een prachtig kunstwerk gemaakt is door Robin Nas. Het is gemaakt als een Vliscojurk (waarvan ik in mijn tijd nog nooit gehoord heb) met daarop allerlei figuren uit mijn werken. Het is niet van mij, maar ik ben er wel trots op dat het zomaar voor mij gemaakt is. Jullie zijn daarna naar de plaats gewandeld waar mijn eerste woonhuis in Helmond heeft gestaan. Bij de oude Bindersepoort. Onderweg zagen jullie de borden van de Openlucht Galerie Helmond met de uitleg over mij en mijn werken, maar ook de foto’s gemaakt door Peter Vermeulen met mij als inspiratiebron. Persoonlijk vind ik de landschapsschilder zeer geslaagd. Ik heb mezelf nooit zo gezien, maar dat is niet zo belangrijk. Toevallig kwamen jullie daar Ger Jacobs tegen. Hij heeft mij goed bestudeerd. Ger vertelde jullie het verhaal van de kerk op het schilderij 'Vlucht naar Egypte'. Hij heeft uitgezocht dat die kerk de Hubertuskapel van Liessel zou kunnen zijn. Nou daar ga ik nu niet over uitweiden. Dat mogen jullie zelf beslissen. In dit essay is het helemaal uitgelegd. Op de markt zagen jullie in enkele etalages kleine tentoonstellingen die allemaal iets met mij te maken hebben. Collega’s hebben goed hun best gedaan om iets van mijn werken tot uiting te brengen. Ook het huis van mijn ouders op de markt met het atelier van mijn vader is nagebouwd. De muizen kan ik me nog goed herinneren, de appeltaart een stuk minder. Ik leerde daar verf mengen en mocht vader helpen bij zijn schilderwerk, voornamelijk van heiligen beelden. Bijvoorbeeld die van de St. Lambertuskerk heeft hij beschilderd. Daar heb ik mijn passie leren kennen. Een pand wat er al in mijn tijd stond, het oudste nog in gebruik zijnde pand in Helmond (afgezien van het kasteel natuurlijk) is nu van de stadsbrouwerij De Deftige Aap. Toen ik op de Markt rondliep zou waarschijnlijk niemand in een uitspatting met zo’n naam, iets gaan gebruiken. Maar de tijden zijn veranderd, dus jullie genoten daar van een heerlijk kopje koffie en hebben meteen het pand bezichtigd. Het heeft nog zijn originele spanten in de kapconstructie. Verder liepen jullie ook door de kleine steegjes, het hofje bij de St. Lambertuskerk (die net als de H. Luciakerk in Mierlo een ingepakte toren heeft), voorbij (en in) het huis met de luts - dat stond er vroeger ook al - en door de Kamstraat met al die markante Helmonders in de vitrines. Wie ontbreekt hier nog?
Het werd een superleuke wandeling. Als je spijt hebt die gemist te hebben dan kun je er nog wat over nalezen in deze brochure. Ook bestaat er zoiets als YouTube. Dat zou ik toen ook heel interessant gevonden hebben. Daarop is de wandeling in grote lijnen terug te vinden. Ik vond het leuk om met jullie kennis gemaakt te hebben. Als ik nu nog geleefd had, zou ik zeker hebben meegewandeld.

Groetjes, Lucas.


Jos van der Vleuten overleden

Jos van der Vleuten

Op 3 juli overleed Jos op 85 jarige leeftijd. We wisten dat hij ernstig ziek was, maar we wisten ook dat hij vol optimisme bleef. Door de omstandigheden van de afgelopen maanden kon Jos niet meer op het Oude Raadhuis komen waar hij normaliter elke donderdagavond langskwam. Met plezier, vol verhalen, vol goede raad en veel kennis over Mierlo en met name over
Jos en Greet bij één van
de excursies van HKMyerle
Mierlonaren.
Jos was voor HKMyerle een fotoman bij uitstek. Niet alleen door zijn enorme collectie foto's maar vooral door de vele fototentoonstellingen die hij voor HKMyerle organiseerde, waarbij hij vaak zelf aanwezig was om toelichting te geven, maar ook om bij te buurten met de bezoekers.
Nog onlangs heeft Jos besloten om zijn hele fotoarchief over te dragen aan onze vereniging, heel jammer dat hij van de feitelijke overdracht geen getuige meer mag zijn. Jos werd voor zijn betrokkenheid bij het Mierlo's cultureel erfgoed onderscheiden met de zilveren draaginsigne van Brabants Heem.
Op 9 juli wordt in besloten kring afscheid genomen van Jos. Wij wensen Greet, Patrick, Anneke, Juul, Luuk en allen die hem dierbaar waren, veel sterkte.

Archeologische vondsten Burgemeester Termeerstraat

juni 2020

In oktober 2019 vond op het toponiem Hazewinkel, aan het einde van Het Broek een spectaculaire opgraving plaats van een boerendorpje uit de Romeinse tijd. Zodoende kwamen de onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam in november 2019 met hoge verwachtingen een aantal proefsleuven graven aan de Burgemeester Termeer straat. Over dit onderzoek en of er iets gevonden is kunt u lezen in dit artikel.


Activiteiten HKM in kader richtlijnen corona virus

2020 & 2021

1 maart 2021 update
We hadden gehoopt dat het voorjaar zou brengen dat we de activiteiten weer (beperkt) zouden kunnen opstarten, maar helaas blijkt dat niet mogelijk. Het bestuur heeft besloten om tot de zomer de activiteiten te schrappen of verplaatsen, tenzij dit coronaproof d.w.z. online of zonder publiek georganiseerd kan worden. Concreet houdt dit o.a. in dat de online foto-uurtjes doorgaan. We de meiboom wel plaatsen maar geen officiële onthulling hebben. De ALV en de excursie worden verplaatst. Wat het Oude Raadhuis betreft is er geen vrije inloop en wekelijkse clubavond. Werkgroepen kunnen in het ORH in principe niet terecht. Mocht er een bezoek aan het ORH nodig zijn dan alleen in afstemming met secretariaat of huismeester. We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheidsbesef om de RIVM-regels toe te passen.

13 oktober update
Inmiddels is duidelijk dat Covid-19 aan een tweede golf is begonnen. Aansluitend bij de maatregelen van onze regering heeft het bestuur besloten dat de lezingen voor de rest van 2020 worden afgelast. Wat het Oude Raadhuis betreft is er geen vrije inloop en wekelijkse clubavond. Werkgroepen kunnen in het ORH terecht met maximaal 4 personen in afstemming met secretariaat of huismeester. We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheidsbesef om de RIVM-regels toe te passen. Voor verder informatie kun je bij het secretariaat terecht.

1 september update
Covid-19 blijft iets om rekening mee te houden, ook al zouden we dat liever niet meer doen. Ook voor HKMyerle geldt dit. We proberen activiteiten weer op te starten binnen de mogelijkheden. Vanaf 1 september dachten we de clubavond op donderdag weer van start te laten gaan. Het elkaar kunnen treffen in het ORH vinden we erg belangrijk. Maar de ruimte en de ventilatiemogelijkheden in het ORH zijn beperkt. Daarom gaan we voorzichtig van start. Er is geen vrije inloop, werkgroepen kunnen in het ORH terecht met maximaal 5 personen. We gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheidsbesef om de RIVM-regels toe te passen.

19 mei 2020 update:
De activiteitenstop wordt in principe doorgezet tot en met 31 agustus. We proberen per 1 september de clubavond op donderdag weer te starten en de eerste activiteit van september (fietstocht) gaat zo mogelijk gewoon door. We maken in juni nog een vervangende activiteit. Zie de nieuwsbrief van juni.

april 2020 update:
De algemene ledenvergadering van 26 maart kon niet doorgaan. Het bestuur neemt een aantal besluiten die te maken hebben met het vervallen van de ALV. Zie de nieuwsbrief van mei.

23 maart 2020 update:
Alle activiteiten van HKM vervallen tot en met 31 mei. De ledenexcursie 2020 is verplaatst naar 2021. Het Oude Raadhuis is gesloten. Mocht iemand daar iets willen ophalen dan contact opnemen met het secretariaat.

15 maart 2020 update:
Het bestuur heeft besloten om alle activiteiten tot en met 6 april af te gelasten.
Het Oude Raadhuis is tot die datum gesloten.
De algemene ledenvergadering van 26 maart wordt verdaagd tot een nader te bepalen datum.


Helmond in 100 stukskes

Dinsdag 28 januari

In de grote zaal van De Geseldonk in Mierlo-Hout was een aantal geintresseerden gekomen naar de lezing van Theo de Jong over de opgraving van de vuilnisberg die in de periode 1930-1967 in Mierlo-Hout in gebruik is geweest. Theo gaf met name aan dat hier niet zozeer om de gevonden voorwerpen gaat, maar om de verhalen die daarbij horen. Hij zegt daarover in een interview "Archeologie is juist bijzonder als we het verhaal erbij kunnen vertellen. Wat moet ik met een kapotte vaas uit de Romeinse tijd als ik niet weet wie hem vast gehad heeft?" Vandaar dat verschillende vrijwilligers die bij dit project betrokken zijn ook diverse locaties, waarbij verzorgingshuizen zeker niet overgeslagen worden, bezoeken om met mensen te praten over de gevonden voorwerpen. Theo is heel enthousiast over het project en het dan ook niet voor niets dat de project de Grote Archeologieprijs 2019 gewonnen heeft. Wilt u nog wat meer lezen over dit project dan zijn de artikelen op Archologieleeft! en Grote Archeologie Prijs interessant.


Uitslagavond Mierlo Puzzel 2019

Donderdag 16 januari

Ondanks de wat lagere hoeveelheid inzendingen was de opkomst op deze avond goed. Zoals gewoonlijk werd de gehele puzzel weer doorgenomen en besproken, waarbij alle goede antwoorden zoals de samenstellers die hadden vastgesteld verklapt. Iedereen kon dus nagaan hoe de ingezette energie naar een resultaat had geleid. Na de pauze werd een gezellige TrouwZaalKwis gehouden waarbij naast kennis en puzzelwerk ook de muzikale kenniscompetenties werden aangesproken. De prijswinnaars gingen net als de overige aanwezigen, maar misschien ook nog wel iets meer, tevreden naar huis. Op naar de voorbereiding op de Mierlo Puzzel 2020! Klik hier voor het verslag van deze avond en klik hier voor de oplossing van de Mierlo Puzzel 2019.


Voorzitter HKM Mierlose Mens 2020

Vrijdagavond 10 januari

Hans Klink Myerlese Mens 2020 (klik voor de tekst op het bordje). werd Hans Klink, voorzitter van HKM, op de bijeenkomst in partycentrum Den Heuvel, verrast door burgemeester Jos van Bree. Nadat Hans de avond had gestart met een kwis over Mierlo en Mierlose Mensen, werd hem tijdens de toespraak van de burgemeester duidelijk dat hij op deze avond niet alleen voor de kwis was uitgenodigd. Hans treedt als 33ste Mierlose Mens in het voetspoor van zijn moeder Mien die in 2013 Mierlose Mens werd.
Klik hier voor het persbericht in het Eindhovens Dagblad.


Het kasteel van Mierlo

klik hier voor meer informatie over het kasteel van Mierlo
 

 

Voor het totaaloverzicht van de activiteiten van de heemkundekring: Jaarprogramma 2020

Noteer de data's op uw kalender of in uw agenda!

 


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees