Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Oude(re ) verslagen


2018

Verslag activiteiten:

Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes
door Hans van de Broek

Maandag 19 november
In deze voordracht werden vooral de vrouwelijke facetten van de geneeskunde in het licht gezet: het ging over vroedvrouwen met hun plichten en activiteiten, over hoe onze voorouders omgingen met geboortebeperking, het kraambed, abortus, het te vondeling leggen, het belang van borstvoeding, Maar ook thema’s als baarmoeder- en borstziekten en de meestal en vaak weggemoffelde maar o zo belangrijke en veel gevolgen hebbende geslachtsziekten en prostitutie kwamen aan bod.

Lees hier het gedicht van de schort van ons moeder.

Hans van de Broek zegt over de lezing: ‘Zoals U ziet bevat de voordracht vele onderwerpen waar vaak besmuikt over gesproken werd en wordt. Nu hebt U de kans om eens een duidelijk beeld van de “secrete ziekten en niet noembare aandoeningen” te krijgen’.

Wilt u de hoofdpunten uit deze voordracht nog eens doorlezen klilk dan hier.

 

Vrijwilligersmiddag Kapellerput Heeze

Zaterdagmiddag 13 oktober waren een aantal vrijwilligers van HIKM uitgenodigd in Heeze. Gastheer Jeu Bressers (directie Kapellerput) ontving de groep met koffie/thee en iets lekkers en vertelde uitgebreid over het gebouw, haar geschiedenis en de huidige onderneming. Hij haalde een  legende aan over de zwarte ridder Narob die er voor zorgde dat een  kapel in het ven verdween,  dat ven bestaat nog.
 In 1954 kwamen de Jezuïeten in het gebied dat men in de volksmond Kapellerput noemde. Ze bouwden er een retraitehuis Regina Pacis “als geestelijke krachtbron voor Oost Brabant”. In het nieuwe retraitehuis (het was geen klooster) werden vele jonge mannen en later vele kinderen bij gespijkerd over het geloof.  Dat duurde maar een 12 tal jaren , waarna het een vormingsinstituut werd, vanaf 1992 is het een conferentiecentrum. Na zijn verhaal leidde Jeu Bressers de bezoekers rond door het gebouw en de naaste omgeving. Met enthousiasme vertelde hij over hoe Kapellerput één wil zijn met de natuur en steeds een relatie zoekt tussen beide. Ook probeert met het 'oude' gebouw herkenbaar te houden in de modernisering. Vele oude elementen zijn dan ook nog heel herkenbaar aanwezig.

Het is vandaag ook Kunstsmullen, een culturele activiteit waarbij kunst laagdrempelig kan worden bezocht. Een van de kunstenaars die aan Kunstmullen deelneemt is Jantine  van de Wal. Zij neemt ons mee door het gebied rondom het gebouw waar vele kunstwerken te bewonderen zijn. Te veel om allemaal te bezoeken. Hieronder staan een aantal foto's van de expositie.

Deze middag is mogelijk geworden door de inspanning van Yvonne Kruijzinga van “Samen voor Geldrop-Mierlo” en de directie van Kapellerput in samenwerking met Jantine van de Wal. Het was een mooie middag en een prima manier om dank je wel te zeggen tegen de vele vrijwilligers die aan onze vereniging een warm hart toe dragen.

 

Archeologie van het kasteel van Mierlo

Dinsdagavond 9 oktober hadden zich velen verzameld in de grote zaal van Partycentrum Den Heuvel om Ria Berkvens (regio archeoloog van de Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant) bijgestaan door Danny Keijers (van bureau RAAP) te horen spreken over kasteel Mierlo, en dan met name over de recente opgravingen die daar in 2016 gedaan zijn. (zie ook de toelichting zoals die staat in de agenda bij deze lezing). Ria heeft niet alleen de techniek uitgebreid toegelicht maar ook inzicht gegeven in het doel van het archeologische onderzoek en de conclusies die eraan verbonden kunnen worden. Het kasteel is een archeologisch monument. Deze monumenten zijn redelijk zeldzaam en ook bijzonder omdat er zo weinig of niets van te zien valt. De restanten van kasteel Mierlo zitten onder de grond, veilig afgedekt met een laag grond, zodat de landeigenaren op het terrein hun boerenbedrijf kunnen uitoefenen zonder dat het monument beschadigd wordt. Helaas is bij de ruilverkaveling in de jaren zestig niet zo voorzichtig met het gebied omgeprongen, zodat er een sloot dwars door het perceel gegraven is, waarbij het nodige van wat er nog van het kasteel bestaat verstoord is. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek heeft betrekking op een mogelijk derde gedeelte van het kasteel (naast de hoofdburcht en voorburcht) en de preciese ligging van het monument. Wilt u meer weten over het kasteel en haar bewoners bezoek dan deze pagina van onze website. Wilt u het rapport van de onderzoeking door RAAP bestuderen, dan vindt u dat hier.  

Bezoek heemkundekring Aarle-Rixtel

Zaterdag 15 september was het heerlijk weer, zodat veel van de deelnemers aan de middagexcursie naar de heemkundekring Barthold van Heessel, met de fiets van Mierlo naar Aarle-Rixtel trokken. We werden ontvangen met koffie/thee en een heerlijk stuk vlaai in het fraaie heemhuis van onze collega vereniging. Daarna gingen we in twee groepen op stap. We werden verrast door de vele mooie gebouwen en met name door verhalen die de gidsen ons konden laten zien en vertelden. Het dorp heeft op een klein gebied veel historisch interessante objecten staan, zodat het een buitengewoon interessante middag werd. Het is de moeite waard om nog eens terug te gaan en nog beter kennis te maken met de historie van Aarle-Rixtel.

 
 terug

2017

Verslag activiteiten:

   Publicatie De Kardinaal en het Apostelhuis ten doop gehouden

   Zaterdag 9 december is deze publicatie, die in samenwerking tussen de heemkunderkring Helmont en heemkundekring Myerle tot stand is gekomen, gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in café De Koning in Mierlo-Hout. In het boekje wordt aandacht besteed aan Kardinaal van Enckevoirt die gediend heeft onder de enige Nederlandse paus die er ooit geweest is, te weten Adrianus VI. Uit de nalatenschap van de Kardinaal is in het Mierlo van toen een instituut opgericht voor 12 behoeftige mannen, het Apostelhuis. Ook dit komt in het boekje aan de orde. Klik hier voor de aankondiging. Het boekje is verkrijgbaar bij HKM, zie publicaties.

 

   Gezelllige foto avond Mierlo

   Donderdag 7 december kwamen zoals gewoonlijk veel Mierlonaren en ook belangstellenden van buiten ons dorp naar zaal Denheuvel voor de jaarlijkse foto-avond. Rinie Weijts wist met vele foto's en bijbehorende verhalen weer te boeien. De toon van de avond werd ook gezet door Jan van de Zanden. Toen Rinie memoreerde dat Jan wel 3 keer de wereld rond gelopen heeft, vroeg Jan aan de zaal of ze wisten hoe hij dat gedaan had. Zijn eigen antwoord was heel nuchter: "Door gewoon door te lopen!". Aan het einde van zijn presentatie vroeg Rinie ook nog aandacht voor een tweetal burgerslachtoffers die te betreuren waren ten gevolgen van een splinterbom die in oktober 1944 viel in de nabijheid van de Wilhelminastraat (toen Lindenstraat). Zie ook het artikel hierover in de Myerlese Koerier.
De traditionele loterij mocht rekenen op een warme belangstelling, zodat er veel aanwezigen met een prijsje naar huis konden en de kas van de vereniging gesterkt werd. Na afloop was er voor de liefhebbers nog tijd om wat gezellig na te praten.Op naar volgende keer!

 

   Goed bezochte foto avond Mierlo-Hout

   Donderdag 23 november was weer de avond waarop Rinie Weijts zijn toehoorders mee mocht nemen door het Mierlo-Hout van weleer. Ruim 100 aanwezigen hadden de juiste keuze gemaakt voor deze donderdag avond, namelijk de keuze om naar de Geseldonk te komen. Rinie had, samen met de werkgoep beeldherkenning Mierlo-Hout, vele foto's uitgezocht en die samen gebracht in een mooie presentatie. Met anekdotes en vele wetenswaardigheden vermaakte hij de aanwezigen. Er werd gelachen en geluisterd, de ideale en gehoopte combinatie voor deze avond. De traditionele loterij mocht weer rekenen op een warme belangstelling, zodat er veel aanwezigen met een prijsje naar huis konden en de kas van de vereniging weer gesterkt werd. Op naar volgende keer!

 

   De Mierlose kermis en het kleine geluk

   Donderdagmiddag 26 oktober; jongerencentrum Loesje vulde zich met 17 senioren en 26 kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar Plus Mierlo; bedankt voor de sponsoring.voor de bijeenkomst “De Mierlose kermis en het kleine geluk”. Dankzij de goede samenwerking tussen het jongerenwerk van de LEVgroep en de heemkundekring Myerle kunnen we terugblikken op een geslaagde middag. Bruna Mierlo; bedankt voor de sponsoring. Nadat Corry Bombeeck iets verteld had over de geschiedenis van de kermis in Nederland en in Mierlo, kon de jeugd zich samen met de senioren uitleven bij spellen zoals koek happen, ballonnen, ballen gooien en mens erger je niet. Hema Mierlo; bedankt voor de sponsoring.Tussen de bedrijven door vertelden senioren over hun belevenissen op de kermis vroeger. Het gevecht tegen de beer,  fietsers tegen steile wanden, zuurstokken, kermisattracties en de belerende vinger van de pastoor passeerden de revue. Dankzij de Mierlose middenstand hebben kinderen en senioren niet alleen veel plezier beleefd, maar hebben zij ook geluk gehad. Alle kinderen gingen met een zak snoep uit grootmoeders tijd (Plus) naar huis, met Bacio Mierlo; bedankt voor de sponsoring.een “geluksdubbeltje” (Bruna) op zak, en een stuk speelgoed (Hema) of een ballon (particulier) rijker. Enkele geluksvogels wonnen een waardebon voor een ijsje of chocolade (Bacio).
U ziet hieronder enkele sfeerbeelden van de middag. Klik op een foto voor de vergrote weergave.


 

 

   Heksenprocessen in Mierlo en omgeving

   Dinsdag 29 augustus en zaterdag 2 september waren er twee bij elkaar behorende activiteiten. Op dinsdagavond was er een geweldige opkomst bij de lezing van Wim Steenbakkers over de heksenprocessen in Mierlo, zoals die aan het einde van de 16e eeuw hebben plaatsgevonden. Wim vertelde in het algemeen over de processen in Peelland en specifiek over wat er met de 5 vrouwen uit Mierlo gebeurde die in opdracht van Erasmus van Grevenbroeck door de schepenen van Mierlo werden berecht. Hun lot was onafwendbaar. De gruweldaden kwamen aan de orde. Ook werd er nog een blik geworpen op de ontwikkelingen daarna in het tweede gedeelte van de heerlijkheid van van Grevenbroeck, te weten Lierop.
Op zaterdag had een werkgroep van leden van HKM samen met de toneelgroep de Koffieleutjes een fietstocht uitgezet naar historisch interessante plekken in Mierlo en Lierop die met de processen te maken hadden. Op deze plekken werden monologen gehouden door leden van de Koffieleutjes en ook WIm Steenbakkers had nog een bijdrage. Ongeveer 60 mensen hebben op deze mooie dag de tocht gefietst en ze hebben genoten van de voordrachten. De kennis over de heksenprocessen is mooi aangevuld. Op deze pagina vindt u meer informatie over de heksen aan de hand van de fietstocht. Hier treft u artikelen uit de krant aan.

 

   Lezing Eindhovens Kanaal

   Donderdag 6 apil werd in De Geseldonk in Mierlo-Hout door Theo de Groof de lezing over de ontwikkeling, de bouw, het gebruik en het einde daarvan en de periode daarna, betreffende het Kanaal van Eindhoven naar de Zuid-Willemsvaart gehouden. De opkomst was weer fraai en de aanwezigen konden genieten van het verhaal van Theo, vergezeld van mooie foto's in zijn presentatie. Ook wat er voldoende gelegenheid om onderling verhalen uit te wisselen en de discussiëren over de mogelijke geschilpunten. Als u de lezing gemist hebt is het zeer waarschijnlijk nog een mogelijkheid in 2018 bij IVN Geldrop. Houdt onze agenda voor 2018 in de gaten.

 

   Quintet De Klos

   Donderdag 23 februari bij de sleuteloverdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo aan de Prinsen van de verschillende carnavalsverenigingen, te gast bij de jubilerende Spruwejagers, kwam het college van B en W samen met de secretaris op een verrassende manier te voorschijn:


(met dank aan het Eindhovens Dagblad)

 

   Over klokken en klokkenspelen

   Woensdag 1 februari beloofde een mooie avond te worden ondanks het regenachtige weer. Willy van Vlerken was vanuit Asten naar Mierlo gekomen om te vertellen over klokken in de breedste betekenis van het woord en had daarbij volop aandacht voor de klokken van Mierlo en Mierlo-Hout. Na een ludieke opening waarin hij de verschillende betekenissen van de woorden klokken en klokkenspel de revue liet passeren was er voor de pauze aandacht voor de klok als uurwerk. Willy vertelde over de periode dat de tijd alleen nog door de luidklok werd aangegeven tot de huidige (grote) uurwerken. Hij legde uit waarom de klokken vroeger maar één wijzer hadden en nam de aanwezigen met foto's mee naar het oude uurwerk zoals dat nu staat in de voormalige gemeentehuis. Na de pauze kwamen de luidklokken aan de orde. Van de kleine klokjes uit de Romeinse tijd (er zijn klokjes in de peel gevonden) tot de grote beiaards tegenwoordig. De verschillende betekenissen van de klokken in de torens werden besproken en er was bijzondere aandacht voor de klokken zoals die in de toren van de H. Luciakerk hangen. Het werd een heel informatieve avond. De techniek liet de aanwezigen enigszins in de steek waardoor Willy een aantal filmpjes niet kon laten zien. Om die toch nog te kunnen bekijken kunt u gebruik maken van de onderstaande links.

Dit is ook een klokkenspel: ga naar de video
De klokken in de toren van de H.Lucia Kerk: ga naar de video
Rosemarie Seuntiëns (stadsbeiaardier Helmond) speelt Danse Macabre: ga naar de video.
 

   Uitslag en prijsuitreiking Mierlo puzzel 2016


De prijswinnaars.


   Donderdag 19 januari stroomde het Oude Raadhuis vol met mensen die vol spanning af kwamen op de uitslag van de Mierlo Puzzel 2016. De vraag was: Hoeveel antwoorden heb ik juist? of Waarom had ik dat antwoord niet goed?. Hans Verhees nam de aanwezigen mee door de puzzelvragen en de uitslag. Ook tracteerde hij nog op enkele bijzondere puzzels en oplossingen. Het was weer een gezellige avond waarop ieder kreeg waarop hij recht had, mogelijk niet op wat hij gehoopt had. Als je niet in de prijzen viel dan was het credo: In 2017 gewoon weer meedoen en hopen op beter! Klik hier voor een de antwoorden, uitslag en enkele foto's.

   Marianne van der Zwan: 30 ste Mierlose Mens (2017)


De 29ste en 30ste
Mierlose Mens


   Vrijdag 6 januari tijdens de Mierlose nieuwjaarsbijeenkomst in Partycentrum Den Heuvel werd wederom een lid van de heemkundekring tot de Mierlose Mens 2017. Deze eretitel, die voor het 30ste keer werd toegekend, werd uitgereikt aan Marianne van der Zwan - van der Vleuten.
Muzikaal, cultureel, sociaal geëngageerd, sterk organisatorisch en bestuurlijk en praktisch ingesteld zijn de woorden waarmee burgemeester Link de keuze motiveerde. Wederom is de Stichting Mierlose Mens er in geslaagd een prima keuze te maken. HKM feliciteert Marianne van harte met deze uitverkiezing.

  Oude jaargangen Rond de Toren worden gedigitaliseerd

   Donderdag 5 januari.
Eind 2014 verscheen het laatste nummer van Rond de Toren, na meer dan 50 jaar informatie verspreid te hebben in Mierlo, viel het doek voor dit populaire weekblad. De beleidsgroep van Rond de Toren heeft het archief veiliggesteld. Van vrijwel alle uitgaven die er geweest zijn, is nog een exemplaar. De beleidsgroep heeft zich afgevraagd hoe met dit waardevolle bezit om te gaan, zodat het toegankelijk blijft voor Mierlonaren en niet verloren gaat. Het archief wais opgeslagen in een stalen kast op een veilige plaats in Mierlo, dicht bij de kerk. De kans dat het verloren gaat is misschien niet zo groot, maar toegankelijk was het niet echt. Door contacten met de Heemkundekring Myerle is een oplossing gevonden. De heemkundekring zorgt voor digitalisering van alle nummers van Rond de Toren en zal die bestanden gaan beheren. Daarnaast streeft HKM er naar om via de website het archief te ontsluiten zodat iedereen kennis kan nemen van wat er in de vele ‘torens’ gestaan heeft. De kerngroep van de geloofsgemeenschap H. Lucia heeft ingestemd met het overdragen van het archief van Rond de Toren aan de Heemkundekring. Het digitaliseren is een omvangrijke klus want het zijn meer dan 2000 uitgaven en het zal dan ook nog wel even duren voordat u weer in Rond de Toren kunt kijken, ook al zijn het dan exemplaren van jaren terug. De samenwerking tussen de beleidsgroep Rond de Toren en Heemkundekring Myerle zorgt ervoor dat een mooi stukje geschreven historie van het dorp bewaard zal blijven en voor iedereen die daar belang in stelt te bereiken is. Als de edities van Rond de Toren digitaal toegankelijk zijn zal dat natuurlijk vermeld worden op deze site en die van van de geloofsgroep H. Lucia. Ook zal het via de Mierlose Krant worden aangekondigd.

  Foto- en filmavond 2016

   Donderdag 8 december liep zaal Den Heuvel vol. De hoeveelheid stoelen die klaar stonden waren ruim voor de aanvang allemaal bezet, dus moesten er worden bijgezet. Uiteindelijk waren er ruim 160 belangstellenden aanwezig. Een prachtige opkomst, waarmee het bestuur van HKM erg blij is. En dan niet alleen vanwege de succesvolle loterij in de pauze, maar met name omdat deze avond kon rekenen op een warme belangstelling. Voor de pauze werd een film gedraaid die door Henk Wasser was samengesteld uit beelden gemaakt door dokter Kerssemakers. Hierbij waren enkele nog niet eerder vertoonde beelden. Na de pauze leidde Rinie Weijts de aanwezigen door een groot aantal foto's van Mierlonaren en Mierlose plaatsen en activiteiten. Bij deze foto's had hij natuurlijk een goed verhaal en dat werd vanuit de zaal ook nog regelmatig aangevuld. Bijzonder was de aandacht door de slachtoffers van Den Brand, die aan het einde van de oorlog vielen doordat een afgezwaaide mortier op de schuilkelder terecht kwam waarin zij hun veiligheid hadden gezocht. Nog niet eerder was er in Mierlo op zo'n manier aandacht voor deze slachtoffers. Zie ook de pagina van 70 jaar bevrijding op deze site.

 

          

 


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees