Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    

Agenda 2018

  

Donderdag 18januari 2018, 19.30 uur

Uitslagavond en prijsuitreiking Mierlo puzzel 2017

De antwoorden op de vragen worden besproken en de uitslag wordt bekend gemaakt. De prijzen worden aan de aanwezige prijswinnaars uitgereikt. Daarnaast hebben we ook nog prijzen voor enkele deelnemers die niet tot beste inzenders behoren. Verder op deze avond ook nog een verrassing.

Wilt u de puzzel nog eens bekijken, klik dan hier

Locatie: Oude Raadhuis (1e verdieping)

Maandag 19 februari 2018, 20.00 uur

Lezing: Sagen en legendes
door Rini Kerstens

Heel vroeger leefde de mens nog echt midden in de natuur en was daarvan ook afhankelijk. Natuurverschijnselen waren de aanleiding voor zeer uiteenlopende verhalen. Die verhalen vertellen ons iets over de verbondenheid van de mens met de natuur in die tijd. Verhalen over planten, dieren en paddenstoelen, over heksen, duivels, kabouters en feeën. Het zijn soms lugubere en soms sprookjesachtigevertelsels die ons nu een glimlach ontlokken. Maar het aardige van die verhalen is dat ook wij met andere ogen naar die verschijnselen, planten- en diersoorten
gaan kijken. Bepaalde details vallen ineens op en zeggen ons in het verband van zo’n sage of legende wat meer.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel, Mierlo

Februari, doorlopend

Foto expositie: Oud Mierlo
door Jos van der Vleuten

Jos laat beelden zien uit Mierloos verleden. Deze expositie heeft geen speciaal thema, vanalles komt voorbij. U kunt zowel personen, als gebouwen, straten als evenementen bekijken. U kunt alleen gaan kijken, maar ook samen herinneringen ophalen uit de goede oude tijd. Op verschillende momenten zal Jos ook aanwezig zijn om toelichting te geven. Het is altijd weer een genoegen om mensen samen allerlei herinneringen op te zien halen.

Locatie: Atrium Bethanië

Februari en maart
doorlopend elke donderdagavond (20.00 -21.30 uur) in feb en mrt

Expositie: Verzamelingen van onze leden.

In de laatste Nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor verzamelde spullen door onze leden. Onze vraag betrof niet de verzameling van eigentijds (hobby) materiaal maar wel een enigszins historisch getinte verzameling. Dat kan heel divers zijn: boeken over een specifiek onderwerp, glas- en aardewerk, speelgoed, archeologie, van alles over een handelsonderneming etc. Het hoeven ook niet altijd uitgebreide       verzamelingen te zijn, veel kleine maken ook een mooi geheel. Naar het zich laat aanzien hebben we een mooi en gevarieerd aanbod.

Locatie: Oude Raadhuis

Donderdag 15 maart, 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering HKM

Het bestuur neemt u op de vergadering die om 20.00 begint mee door het verslag van het verenigingsjaar 2017 waarin alle activiteiten nogmaals de revue passeren. De penningmeester bespreekt de financiën over 2017 en de begroting van 2018. De kascontrolecommissie doet verslag van haar activiteiten. Na afloop van het officiële gedeelte is er tijd om bij te praten of buurten zoals we dat in Mierlo noemen. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.
De stukken voor de vergadering ontvangt u vooraf thuis of kunt u raadplegen via deze site

Locatie: D'n Intheek Mierlo, Dorpsstraat 113

 

Vrijdag 27 apil Koningsdag, 09.50 uur

Lezing: Meiboom, met onthulling schildje

In samenwerking met Korfbalvereniging Midako wordt de meiboom onthult. Heemkundekring Myerle en bestuur en leden van de korfbalvereniging zullen samen met College van B en W, Harmonie St. Lucia, Gilde St. Barbara en Catharina en Gilde St. Sebastiaan het schild gaan onthullen aan de meiboom.

Locatie: plein bij het Patronaat

April en mei
doorlopend elke donderdagavond (20.00 -21.30 uur) .

Expositie: Verzamelingen van onze leden.

De oproep aan onze leden heeft zoveel respons opgelevert dat een tweede expositie met dit thema kan worden ingericht.

Locatie: Oude Raadhuis

5 - 30 apil stemperiode Rabobank Clubkas Campagne

Financiële actie voor uw vereniging

Rabobank Peelland Zuid organiseert weer haar jaarlijkse actie waarbij u als lid van de Rabobank Peelland Zuid op ons kunt stemmen. Uw stem is voor ons veel waard, zowel in aandacht maar ook in de bijdrage die de Rabobank daaraan verbindt. Van harte aanbevolen dus.
Begin juni is er een roadshow waarin de uitslag bekend gemaakt wordt.

Dinsdag 1 mei, 20.00 uur.

Lezing: Market Garden en de bevrijding van Mierlo
door Rinie Weijts

In deze presentatie wordt in hoofdzaak de bevrijding van Mierlo en Mierlo-Hout in september 1944 toegelicht. De geallieerden maakten vanaf Engeland de oversteek naar het vaste land van Normandië. Vandaar trokken zij in de richting van Antwerpen en vervolgens naar de Nederlandse grens. Op de Groote Heide bij Neerpelt werd halt gehouden en gehergroepeerd. Eén tak ging via Valkenswaard en Waalre richting Eindhoven. Een andere bevrijdingscolonne trok via Leende en Heeze naar Someren en Asten, om vervolgens via Geldrop en Mierlo ook Helmond te bevrijden.

Door de tegenslag in Mierlo-Hout, waar de Duitsers in stelling waren om de stad Helmond te verdedigen, was het bevrijdingsleger genoodzaakt om terug te trekken. Via Geldrop, Someren en Asten slaagden zij er met een nieuwe aanvalsactie toch in de stad vanuit het oosten te bevrijden. Vooral de acties bij de eerste aanval en het oorlogshandelingen bij het terugtrekken vanuit  Mierlo-Hout naar Het Oudven, waarbij in Mierlo doden vielen, zullen worden toegelicht

Locatie: Partycentrum Den Heuvel

Zondag 6 mei, 12.00-16.00 uur

Kerken in de Peel

Fietstocht met bezoekmogelijkheid van verschillende kerk(torens) in de regio. Oude kerklocaties met soms nog markante torens of andere kenmerken die nog herinneren aan deze locaties, krijgen door deze activiteit volop de aandacht. In Mierlo is de aanwezigheid van de toren van de voormalige kerk binnen de toren van de huidige kerk de reden dat wij al jaren mee doen met het project. De Heilige Luciakerk kan bezichtigd worden en de toren kan beklommen worden. Verder zal dit jaar ook het Merovingisch zwaard dat bij een opgraving in de nabijheid van de kerk gevonden is, tentoongesteld worden. Het is voor het eerst dat dit zwaard in MIerlo terug is. Voor verdere informatie zie de Torendag 2018 of de site www.kerkenindepeel.nl.

Locatie: H.Lucia kerk, Mierlo

Zaterdag 26 mei, 08.00 uur- ca. 21.30 uur

Dagexcursie voor leden en genodigden

Lier is een stad in de provincie Antwerpen en ligt aan de samenloop van de Grote Nete en de Kleine Nete waar leuke boottochtjes worden gemaakt. Lier heeft als bijnaam Lierke Plezierke. Het heeft veel historische monumenten zoals de Zimmertoren, het stadhuis op de grote markt en de Sint Gummarus kerk met schatkamer.

In verband met de grote belangstelling verloopt de inschrijving dit jaar zoals vorig jaar. Houd deze site en de nieuwsbrief goed in de gaten.

Zondag 10 juni, 13.00 uur

Fiets-fotopuzzeltocht in en rond Mierlo
Vertrek vanaf het Oude Raadhuis

Voor iedereen die leuk een stukje (ca. 25 km) wil fietsen en ondertussen ook nog gezellig wil puzzelen is deze tocht zeer geschikt. De bedoeling van deze tocht is dat u langs een mooie route, gefotografeerde objecten herkent.Ook aan de kinderen wordt gedacht, dus het wordt een echte familietocht. Rien Romonesco en Jan Raaijmakers organiseren deze tocht.

Als u vooraf al wat wil oefenen is deze tocht misschien wel iets voor u!

Zaterdag 15 september, 14.00 uur

Excursie: Op bezoek bij de heemkundekring in Aarle-Rixtel
(eigen vervoer)

Naar onze verwachting zullen niet veel van onze leden ooit in Aarle-Rixtel op excursie zijn geweest. Maar kent u het ook echt? Het heeft namelijk verrassende historische gebouwen en elementen.
De rondleiding geeft een beeld van de verscheidenheid aan bouwwerken en historische wetenswaardigheden en andere bijzonderheden zoals de nog talrijke aanwezige jugendstil glas in loodramen. Kersen -in dit geval Aarlese- in de pap zijn o.a. het Heemhuis, de 16e eeuwse Mariakapel, het Kouwenbergs kerkje met zijn gave authentieke interieur en de monumentale  klokkengieterij met o.a. zijn unieke smeltoven.
Ervaren (heemkundige) gidsen leiden ons rond door het dorp.

locatie: Heemhuis Heemkundekring Barthold van Heessel

Donderdag 27 september, 19.30 - 22.00 uur

Open avond.

Bent u lid van HKM of denkt u erover om lid te worden? Kom dan eens langs op deze avond. U kunt kennis maken met de mogelijkheden voor informatie op alle gebieden waarmee HKM zich bezighoudt. Natuurlijk kunt u ook het Oude Raadhuis bekijken, op zich een gebouw wat de moeite waard is. Ook kunt u onze permanente expositie bezoeken. Vanzelfsprekend is er koffie of thee en de mogelijkheid om op zolder andere leden van de vereniging te ontmoeten.

Locatie: Oude Raadhuis (ingang achterzijde)

Dinsdag 9 oktober, 20.00 uur

Lezing: De archeologie van het kasteel van Mierlo
door Ria Berkvens

Eind 2014 is het voormalige kasteelterrein met restanten van het kasteel van Mierlo, dat dateert vanaf de Late Middeleeuwen definitief aangewezen als gemeentelijk archeologisch monument. In het traject dat vooraf ging aan de aanwijzing tot archeologisch monument, was meerdere malen door de erfgoedcommissie geadviseerd om in aanvulling op het in 1990 uitgevoerde boor- en geofysisch onderzoek, uitgebreider archeologisch onderzoek te doen. En wel in de vorm van een gecoördineerd boor- en radaronderzoek en vervolgens het graven van enkele kijkgaten/proefsleuven. Met dit archeologisch onderzoek wilde de gemeente meer te weten komen over de ligging en aard van het kasteel en de conserveringstoestand van de in de bodem aanwezige archeologische resten. Het onderzoek was ook noodzakelijk om de exacte ligging en grootte van het te beschermen terrein te kunnen bepalen. In oktober 2015 is de eerste fase van dit uitgebreidere archeologische onderzoek m.m.v. onze archeologische werkgroep uitgevoerd in de vorm van een archeologisch boor- en grondradaronderzoek. Daarbij is een gebied van ca. 2 hectare onderzocht door middel van radarmetingen, bodemkundige boringen en enkele proefputten.  Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente besloten tot een vervolg-onderzoek met proefsleuven door bureau RAAP. Dit onderzoek heeft in december 2016 plaatsgevonden.
Het primaire doel van het gravend onderzoek was om de reconstructie op basis van het vooronderzoek te verifiëren en de begrenzing van de gracht en de voor- en hoofdburcht vast te stellen.
Uitgangspunt hierbij was om zoveel mogelijk archeologische resten intact te laten en alleen het hoognodige aan informatie uit de bodem te halen.
De projectleiders van dit laatste onderzoek zullen op deze avond het onderzoeksproject en de resultaten toelichten en ons laten zien hoe het er in de bodem van dit terrein uitziet.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel


Maandag 19 november, 20.00 uur

Lezing: Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes
door Hans van de Broek

In deze lezing belicht medicus Hans van den Broek de “vrouwelijke” zaken uit de geneeskunde van de afgelopen eeuwen. Hierbij krijgt U veel niet eerder gehoorde wetenswaardigheden over zwangerschap en bevalling te horen. En natuurlijk worden ook de kennis en de taken van de vroedvrouw belicht. Ook aandoeningen als borstkanker, baarmoederziektes en geslachtsziektes zullen de revue passeren. Ruime aandacht is er voor de zich vaak in het geniep afspelende zaken als prostitutie, abortus, kindermoord en het te vondeling leggen van ongewenste kinderen. Het verhaal zal zoals we van Hans v.d. Broek gewend zijn weer met de nodige illustraties en in duidelijke taal verlucht en verteld worden.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel

Woensdag 31 oktober, 19.30 uur

Kraaknacht in het Oude Raadhuis

In samenwerking met Bibliotheek Dommeldal Mierlo zijn er weer spannende bloedstollende verhalen te horen in het Oude Raadhuis. Maar misschien heb je zelf ook wel zo'n verhaal om te vertellen. Kom in ieder geval naar het Oude Raadhuis.

Deze activiteit is voor kinderen van 10 t/m 12 jaar.

Locatie: Oude Raadhuis


Maandag 26 november, 20.00 uur

Lezing: Foto- en filmavond Mierlo-Hout
door Rinie Weijts en de werkgroep beeldcollectie

Inmiddels is deze jaarlijkse activiteit in Mierlo-Hout erg populair. Rinie neemt de aanwezigen weer mee met (oude) beelden uit Mierlo-Hout en omgeving. Het zal weer stof tot praten opleveren..

Locatie: De Geseldonk Mierlo-Hout

Donderdag 13 december, 20.00 uur

Lezing: Jaarlijkse foto- en video-avond
door Rinie Weijts en de werkgroep beeldcollectie

Ook dit jaar is er weer een avond met film en fotomateriaal uit het Mierlo van weleer. De inhoud van de avond is altijd een verrassing waar de leden van de werkgroep beeldcollectie druk mee bezig zijn. Ongetwijfeld zal er weer meer dan voldoende materiaal zijn om u een ontspannende avond te bezorgen.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel

Half december 2018

Mierlo puzzel 2018

In de Mierlose Krant en op onze website verschijnt weer de jaarlijkse puzzel. U kunt uw kennis over Mierlo en over 2018 weer etaleren. Noteert u ook meteen de uitslagavond op 17 januari 2019 in uw agenda?

Wilt u een voorproefje kijkt dan eens in de Mierlo puzzel 2017.

Agenda 2017terug

Donderdag 19 januari 2017, 19.30 uur

Uitslagavond en prijsuitreiking Mierlo puzzel 2016

De antwoorden op de vragen worden besproken en de uitslag wordt bekend gemaakt. De prijzen worden aan de aanwezige prijswinnaars uitgereikt.

Locatie: Oude Raadhuis (1e verdieping)

Woensdag 1 februari 2017, 20.00 uur

Lezing: Klokken een spoor van Brons
 door Willy van Vlerken

De van oorsprong mierlonaar Willy van Vlerken ons alles vertellen wat hij weet over klokken weet. En dat is heel veel, want hij heeft jarenlang gewerkt in het klokkenmuseum van Nationaal Klok & Peel Museum in Asten. Willy is vooral gefascineerd door klokken omdat ze sinds eeuwenlang een communicatiemiddel zijn. Ook de Mierlose klokken komen deze avond aan bod.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel, Mierlo

Februari, doorlopend

Foto expositie: Oud Mierlo
door Jos van der Vleuten

Jos laat beelden zien uit Mierloos verleden. Deze expositie heeft geen speciaal thema, vanalles komt voorbij. U kunt zowel personen, als gebouwen, straten als evenementen bekijken. U kunt alleen gaan kijken, maar ook samen herinneringen ophalen uit de goede oude tijd. Op verschillende momenten zal Jos ook aanwezig zijn om toelichting te geven.

Locatie: Atrium Bethanië

Zondag 12 Februari 14.00 - 16.00 uur
Zondag 19 maart 14.00 - 16.00 uur,
doorlopend elke donderdagavond (20.00 -21.30 uur) in feb en mrt

Expositie: Rondom het Oude Raadhuis.

We laten de locatie rondom het heemhuis zoals die vroeger was een beetje herleven. Met voowerpen uit de Johannesschool, de molen en onze eigen collectie.
Bij het sluiten van de Johannesschool zijn ons een aantal materialen geschonken die we graag laten zien. Mierlose molenaar Ronald Groothedde stelt een aantal attributen beschikbaar uit de molen. Jozef vd Boomen stelt materiaal beschikbaar van zijn broer Hein. Hein heeft 12 jaar in het Oude Raadhuis gewoond en gewerkt.

Locatie: Oude Raadhuis

Donderdag 23 maart, 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering HKM

Het bestuur neemt u op de vergadering die om 20.00 begint mee door het verslag van het verenigingsjaar 2016 waarin alle activiteiten nogmaals de revue passeren. De penningmeester bespreekt de financiën over 2016 en de begroting van 2017. Na afloop van het officiële gedeelte is er tijd om bij te praten of buurten zoals we dat in Mierlo noemen. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.
De stukken voor de vergadering ontvangt u vooraf thuis of kunt u raadplegen via deze site

Locatie: Bibliotheek Mierlo, Dorpsstraat 13

 

Donderdag 6 apil, 20.00 uur

Lezing: Het Eindhovensch Kanaal
door Theo de Groof

In deze reprise lezing verhaalt Theo over de reden waarom het Eindhovensch kanaal gegraven werd, hoe het werd gebruikte en waarom het uiteindelijk ook weer gesloten werd voor de beroepsvaart. Het kanaal dat eigendom is van de gemeente Eindhoven heeft een belangrijke rol gespeeld in Mierlo en Mierlo-Hout, want het grootste gedeelte van het kanaal loopt door deze plaatsen. Theo gaat ook in op het huidige belang van het kanaal als natuur- en recreatiegebied. Als u hier klikt wordt u doorgelinkt naar de pagina van het Eindhovensch Kanaal op deze site.

Locatie: De Geseldonk in Mierlo-Hout

Zondag 9 april 14.00 uur opening
doorlopend tot eind juni elke donderdagavond (20.00 -21.30 uur) .

Expositie: Van Mierlose buurtwinkel tot supermarkt.

In deze expositie krijgt u een beeld van de ontwikkeling van deze winkels in Mierlo in de vorige eeuw. Hoe hebben de ondernemers deze stap ervaren en wat vonden de klanten ervan. Wij kijken voor, achter en onder te toonbank. Hoe werd omgegaan met klantenbinding? Wat betekende het hebben van een winkel voor het gezin? En wat als een klant niet direct kon betalen? Op deze ven vele andere vragen probeert deze expositie een antwoord te geven.

Locatie: Oude Raadhuis

Woensdag 12 april, 20.00 uur.

Lezing: XXL grote gezinnen
door Ad Rooms

Ad Rooms heeft zich verdiept in alles wat met grote (minimaal 8 kinderen) gezinnen te maken heeft. Vanavond komt hier hierover vertellen. Waar zijn ze gebleven? Hoe leefden ze? Waar sliepen al die kinderen in de relatief kleine huizen? Hoe kwamen de ouders aan de middelen om het gezin te voeden en te kleden?
De lezing gaat vergezeld van veel prachtig illustratiemateriaal.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel

6 - 30 apil stemperiode Rabobank Clubkas Campagne

Financiële actie voor uw vereniging

Rabobank Peelland Zuid organiseert weer haar jaarlijkse actie waarbij u als lid van de Rabobank Peelland Zuid op ons kunt stemmen. Uw (twee) stemmen zijn voor ons veel waard, zowel in aandacht maar ook in de bijdrage die de Rabobank daaraan verbindt. Van harte aanbevolen dus. De actie was voorheen in oktober, maar de bank heeft besloten die naar het voorjaar te verplaatsen.
Wilt u nog even terugkijken hoe het in 2016 was, klik dan hier.
Begin juni is er een roadshow waarin de uitslag bekend gemaakt wordt.Donderdag 27 apil Koningsdag, 09.50 uur

Lezing: Meiboom, met onthulling schildje

In samenwerking met Badmintonvereniging Mierlo '76 wordt de meiboom onthult. Behalve het verenigingsschildje zal dit jaar ook een herinneringsschildje aan de meiboom prijken. Hiermee wil HKM een van haar overleden leden bijzonder herdenken.

Locatie: plein bij het Patronaat

Zaterdag 13 mei, 08.00 uur- ca. 21.30 uur

Dagexcursie voor leden en genodigden

Excursie naar een interessante plaats in Nederland, namelijk Culemborg en Kasteel De Haar in Haarzuilen.

In verband met de grote belangstelling verloopt de inschrijving dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. Houd deze site en de nieuwsbrief goed in de gaten.

Zondag 21 mei, 12.00-16.00 uur

Kerken in de Peel

Fietstocht met bezoekmogelijkheid van verschillende kerk(torens) in de regio. De Heilige Luciakerk kan bezichtigd worden en de toren kan beklommen worden. Voor verdere informatie zie de Torendag 2017 of de site www.kerkenindepeel.nl. Dit jaar is er speciale aandacht voor achitekt Joseph Henri Hubert (Hubert) van Groenendael (1868 - 1942) die in Mierlo verantwoordelijk was voor de pastorie, het patronaat, het voormalige klooster en de calvarieberg op de begraafplaats.

Locatie: H.Lucia kerk, Mierlo

Zondag 11 juni, 13.00 uur

Fiets-fotopuzzeltocht in en rond Mierlo
Vertrek vanaf het Oude Raadhuis

Voor iedereen die leuk een stukje (ca. 25 km) wil fietsen en ondertussen ook nog gezellig wil puzzelen is deze tocht zeer geschikt. Ook aan de kinderen wordt gedacht, dus het wordt een echte familietocht. Rien Romonesco en Jan Raaijmakers organiseren deze tocht.

Als u vooraf al wat wil oefenen is deze tocht misschien wel iets voor u!

Dinsdag 29 augustus, 20.00 uur

Lezing: Heksenprocessen in Mierlo en omgeving
door Wim Steenbakkers

Hoe kwam het toch dat Erasmus van Grevenbroeck (Heer van Mierlo) en Bernard van Merode (Heer van Asten) zo medogenloos veel slachtoffers maakten, door ze te bestempelen als heks en te veroordelen tot de brandstapel. Lag het aan de slechte economische omstandigheden of was het een vervolg van de kettervervolgingen en waren het echte bruiden van de duivel? Waarom bekenden die meestal vrouwelijke heksen dat ze met de duivel dansten en het vee betoverden?

Wim Steenbakkers zal proberen op deze vragen een antwoord te geven in deze interessante lezing. Als vervolg op deze lezing organiseren we op 2 september een fietstocht.
De lezing is gebaseerd op het boek Duivelskwartier van Johan Otten. In dit boek beschrijft Otten op uitgebreide wijze de vervolgingen in onze regio waarbij 23 vrouwen het leven lieten. Op Netflix is de film Bruid van de duivel te zien. Deze film uit 2016 gaat over de heksenvervolgingen op een Fins eiland in 1666. Met grote overeenkomsten met de vervolgingen in onze regio.

Zie ook de nieuwsbrief en het artikel uit de Mierlose Krant.

locatie: Partycentrum Den Heuvel

Zaterdag 2 september, starten tussen 13.00 en 13.45

Fietstocht langs historische locaties van de heksenprocessen
door Eveline van der Linden.

Als vervolg op de lezing van 29 augustus gaan we actief kijken waar een en ander heeft plaatsgevonden. De fietstocht gaat via het vroegere gehucht Stipdonk, het Oude Goor, Lierop en de Strabrechtse Heide naar de kerk in Mierlo. Op verschillende locaties worden door leden van de toneelgroep “de koffieleutjes” uit Mierlo de historie tot leven gebracht in treffende monologen.

Voor leden van Heemkundekring Myerle en kinderen tot 13 jaar is de deelname gratis. Niet-leden van 13 jaar en ouder betalen € 2,00 per persoon.
Zie ook de informatie bij 29 augustus hierboven.

Vertreklocatie: Oude Raadhuis Mierlo (u ontvangt hier de route en achtergrondinformatie.)

Donderdag 28 september, 19.30 - 22.00 uur

Open avond.

Bent u lid van HKM of denkt u erover om lid te worden? Kom dan eens langs op deze avond. U kunt kennis maken met de mogelijkheden voor informatie op alle gebieden waarmee HKM zich bezighoudt. Natuurlijk kunt u ook het Oude Raadhuis bekijken, op zich een gebouw wat de moeite waard is. Ook kunt u onze permanente expositie bezoeken. Vanzelfsprekend is er koffie of thee en de mogelijkheid om op zolder andere leden van de vereniging te ontmoeten.

Locatie: Oude Raadhuis (ingang achterzijde)

Oktober, Maand van de geschiedenis

Dinsdag 17 oktober AFGELAST

overdaglezing: Hoe maken we onze kinderen gelukkig?
door: Stephanie van Baggem

Opvoeding door de eeuwen heen is aan veranderingen onderhevig. Grote gezinnen, hoge kindersterfte, kinderarbeid. Het zijn slechts luttele voorbeelden over het gezinsmodel van vroeger. In de opvoeding werd weinig tot geen ruimte gemaakt voor geluk, of het geluk van het kind. Een kanteling zorgde er echter voor dat het kind zo lang mogelijk kind moest zijn en vooral gelukkig moest zijn. Er bestaan tegenwoordig talloze boeken over opvoeden en het geluk van kinderen. Maar wat is eigenlijk geluk? En hoe zien we dit terug in de geschiedenis? Bibliotheek Dommeldal heeft deze lezing georganiseerd in samenwerking met Heemkundekring Myerle in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2017; het grootste historische evenement van Nederland, met altijd een interessant thema, dit jaar: ‘Geluk’.
Aan het eind van de lezing geeft Heemkundekring Myerle een toelichting op “de Mierlose kermis en het kleine geluk”. Een doe-activiteit voor jong en oud dat op 26 oktober a.s. plaatsvindt.

Stephanie van Baggem (27) is historica en werkzaam als congresmanager. Ze behaalde haar bachelor geschiedenis in Utrecht waarna ze een master Oudheidstudies afrondde in Nijmegen. Tijdens haar opleidingen heeft ze veel gewerkt in de culturele sector en zich beziggehouden met kennisoverdracht. Haar interesse in de geschiedenis is breed, maar ze is met name geïnteresseerd in de positie van vrouwen en kinderen.

Locatie: Bibliotheek Mierlo
Toegang tot de lezing € 5,-,
voor leden van HKM en leden van de bibliotheek € 3,-

Donderdag 26 oktober 15.00 - 17.00 uur

De Mierlose kermis en het kleine geluk.

Het woord geluk heeft twee verschillende betekenissen: gelukkig zijn en geluk hebben. Geluk in de betekenis van geluk hebben is veel ouder dan de uitleg van geluk als een situatie waarin men volmaakt tevreden is. Deze twee betekenissen zijn de uitkomst van het denken over geluk in de loop der eeuwen. In de kermis komen deze beide aspecten samen.

In een inspirerende bijeenkomst willen we de Mierlose kermis weer tot leven wekken. Dat doen we aan de hand van drie periodes. Oude krantenartikelen laten zien hoe het er op de kermis aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw aan toe ging. Voor de kermis in de vijftiger en zestiger jaren van de 20e eeuw doen we een beroep op uw geheugen. Voor de kermis van nu nodigen we kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar uit om ons te vertellen waar zij plezier aan beleven. Kermisachtige activiteiten en een kleine fototentoonstelling zorgen ervoor dat het uitwisselen van ervaringen tussen de jongeren van toen en de jeugd van nu heel spontaan verloopt.

Vindt u het ook leuk om oude herinneringen op te halen en deze te delen met de huidige jeugd? Of komt u liever samen met uw kleinkind(eren) in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar? Laat het ons weten via info@heemkundekringmyerle.nl. Aanmelden hoeft niet, maar wordt in verband met het organiseren van de bijeenkomst wel zeer op prijs gesteld.

Locatie: Jongerencentrum Loesje Mierlo
Toegang € 2,-,
voor leden van HKM en voor jeugdigen gratis

Woensdag 15 november, 19.30 uur

Kraaknacht in het Oude Raadhuis

In samenwerking met Bibliotheek Dommeldal Mierlo zijn er weer spannende bloedstollende verhalen te horen in het Oude Raadhuis. Maar misschien heb je zelf ook wel zo'n verhaal om te vertellen. Kom in ieder geval naar het Oude Raadhuis.

Deze activiteit is voor kinderen van 10 t/m 12 jaar.

Locatie: Oude Raadhuis


Woensdag 8 november, 20.00 uur

Lezing: Bijgeloof op oude gebouwen
door Marc Robben

Op oude gebouwen, in muren, op dagen, in vensters of attributen vinden we tal van tekens en symbolen terug. Marc Robben gaat in deze lezing in op de betekenis van deze tekens. Is er sprake van technisch vernuft, bittere ernst of is het slechts versiering. In ieder geval is er sprake van bijgeloof. Vanavond kunt u bijna vergeten bijgeloof-logica herontdekken.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel

Donderdag 7 december, 20.00 uur

Jaarlijkse foto- en video-avond
door werkgroep beeldcollectie

Ook dit jaar is er weer een avond met film en fotomateriaal uit het Mierlo van weleer. De inhoud van de avond is altijd een verrassing waar de leden van de werkgroep beeldcollectie druk mee bezig zijn. Ongetwijfeld zal er weer meer dan voldoende materiaal zijn om u een ontspannende avond te bezorgen.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel

Half december 2017

Mierlo puzzel 2017

In de Mierlose Krant en op onze website verschijnt weer de jaarlijkse puzzel. U kunt uw kennis over Mierlo en over 2017 weer etaleren.

Wilt u een voorproefje kijkt dan eens in de Mierlo puzzel 2016.

Voor het totaaloverzicht van de activiteiten van de heemkundekring: Jaarprogramma 2017


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees