Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    

Mierlo puzzel 2016

De Mierlo puzzel 2016 is vergelijkbaar met de opzet van vorig jaar. We hebben ervoor gekozen om de opzet te handhaven, aangezien die goed gewerkt heeft. Er was een mooi aantal inzendingen, maar het mogen er natuurlijk dit jaar best wel meer zijn. Als u opmerkingen over de puzzel of adviezen voor ons hebt, stuur die dan gerust naar info@heemkundekringmyerle.nl.

De antwoorden op de vragen van de puzzel weet u waarschijnlijk niet allemaal uit het hoofd. De bronnen over Mierlo, zoals de Sprokkelingen, Mierlo van Oorsprong tot Heden, 200 jaar Oude Raadhuis maar ook bijvoorbeeld de Mierlose Krant, het Eindhovens Dagblad en diverse internetbronnen kunnen u zeker op weg helpen. Als u de  gedrukte uitgaven over Mierlo niet bezit kunt u ze inzien in de bibliotheek of in het Oude Raadhuis op de donderdagavond (clubavond). Maar natuurlijk kunt u ook proberen of buren, familie, vrienden en kennissen u vooruit kunnen helpen. Het is allemaal toegestaan. Bestuursleden van de Heemkundekring Myerle zijn uitgesloten van deelname en zullen u de juiste antwoorden ook niet verstrekken.

Zoals te doen gebruikelijk vormt het bestuur van HKM de jury. De antwoorden zoals vastgelegd door de jury zijn de antwoorden waarvan wordt uitgegaan. Over deze antwoorden en de uitslag van de puzzel wordt niet gecorrespondeerd. Door deel te nemen aan de puzzel stemt u hiermee in. De afbeeldingen in de puzzel zijn afkomstig van Heemkundekring Myerle, maar ook van de Mierlose Krant, Eindhovens Dagblad, Houtvonken en verschillende websites. HKM bedankt alle rechthebbenden op de foto's voor het gebruik.

U kunt puzzelen in de Mierlose Krant, maar ook via deze site invullen en insturen. Als u de puzzel niet in één keer invult en afwerkt dan kunt u het beste de antwoorden opschrijven en later invullen. U kunt de puzzel namelijk alleen insturen als alle vragen zijn ingevuld. Weet u een antwoord niet, maak dan toch een keuze. Natuurlijk kunt u ook op papier puzzelen en dan insturen. Gebruik daarvoor de pagina uit de Mierlose Krant. Omcirkel de juiste antwoorden of vul antwoorden in. Lever de ingevulde pagina in op het Oude  Raadhuis (op donderdagavond) of bij het secretariaat van de heemkundekring: Burg. van Lokvenstraat 135. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens in te vullen.

U kunt de puzzel insturen tot en met zondag 8 januari 2017 om mee te dingen naar één van de prijzen. En als u dat gedaan hebt, houd dan ook meteen de avond van donderdag 19 januari 2017 vrij. Op die avond is de bekendmaking van de uitslag en de prijsuitreiking in het Oude Raadhuis. De te winnen prijzen zijn beschikbaar gesteld door onze begunstigers zoals u die hiernaast ziet staan. Naast de prijzen voor de beste puzzelaars is er zoals vorig jaar ook weer een win-kans voor iedere aanwezige op de uitslagavond.

Wij wensen u veel plezier en succes met de Mierlo puzzel.
(Vergeet niet uw naam en emailadres in te vullen!)


In samenwerking met


met ondersteuning van:

PLUS wil een plek zijn waar u zich thuis en prettig voelt. Ons deskundige en vriendelijke personeel heet u graag welkom en helpt u bij het doen van uw dagelijkse boodschappen.

Da's nou het mooie van Multimate | Bouwmarkt |

Of u nu een bloemetje voor in huis, een presentje, bruidswerk, of rouwarrangement nodig heeft, Jules Bloemenhuis verzorgt deze allemaal met de meeste zorgvuldigheid, creativiteit en met super kwaliteit bloemen.

Uw drank en wijnspeciaalzaak in Mierlo

Welkom bij Natuurlijk van der Leest. Wij zijn uw versspecialist op het gebied van groente, fruit en belegde broodjes!

Een winkel met 25 bijzondere ondernemers uit Mierlo en omgeving onder één dak met mooie en smaakvolle producten.

Naam: (verplicht)
(vul in: voornaam achternaam)
E-mail adres: (verplicht)
(vul in: e-mail adres, voorbeeld: xxx@mijnmail.nl)
Telefoonnummer: (niet verplicht)
(vul in: vast of mobiel nummer)


vraag 1

Mierlo werd een kersendorp!

Op initiatief van de fruitveilingvereniging werd een proeftuin (met kersenbomen) aangelegd in 1913/1914.
Deze kwam te liggen daar waar nu de …… is.

a. Bekelaar
b. Eendepoel
c. Kerkstraat
d. Loeswijk
vraag 1

vraag 2
vraag 2In 2016 werd de eerste Mierlose Dorpsquiz gehouden.
Wie is het enige vrouwelijke bestuurslid van de Mierlose Dorpsquiz?
a. Mieke Klink
b. Mieke Damen
c. Marij Damen
d. Ans Klink

vraag 3
De taal zoals die in Mierlo van oudsher gesproken wordt kent vele mooie woorden, maar wat betekenen ze!
Wat is de betekenis van zwierts?

a. Een flinke klodder uitgespuugd slijm.
b. Vroeger een kerkwachter of ordebewaker in de kerk.
c. Heel magere (onder)melk of taptemelk.
d. Zich met een draai voortbewegen bijv. in een dans.

vraag 4
De gemeente Mierlo heeft op enig moment grond overgedragen aan de gemeente Helmond in het gebied waar Brandevoort gerealiseerd is.
Hoeveel grond betrof dit?
a. 487 ha b. 748 ha c. 784 ha d. 848 ha

vraag 5
IVN Mierlo vierde dit jaar het 40-jarig jubileum. In dit kader zijn verschillende activiteiten georganiseerd.
Welke hoorde daar NIET bij?
a. Excursie naar landgoed Sandwyck.
b. Organiseren van een natuurmarkt.
c. Planten van de 1000ste "Mierlose Zwarte" boom.
d. Onthullen van het schildje op de Meiboom.
vraag 6

vraag 6

Vanaf ca. 1400 kende Mierlo een Capella super Lignum. Van deze kapel, waarvan u hiernaast een reconstructie schets ziet naar de situatie omstreeks 1604, is vanaf halverwege de 16e eeuw de patroon bekend.

Wie was dat?
a. Agatha
b. Lucia
c. Maria
d. Odulphus
vraag 6

vraag 7
Sinds juni 2016 is Mierlo een 7-tal bijzondere inwoners rijker. De burgemeester heeft ze persoonlijk ingeschreven in het bevolkingsregister. Daarbij heeft hij, namens de gemeente, één van hen geadopteerd. Wat was haar naam?
a. Carolina
b. Sonja
c. Jana
d. Christa

vraag 8
Tot 1811 werd Mierlo namens de Heer van Mierlo bestuurd door een college van 7 schepenen.
Hoeveel daarvan kwamen er reglementair uit de dorpsgebieden buiten het dorp Mierlo (dus 't-Hout en Broek)?
a. Geen specifiek aantal. Ze werden gekozen door de dorpsbewoners die geëed (beëdigd) waren, zoals de armenmeesters, kerkmeesters
          en borgemeesters.
b. twee
c. drie
d. Ze werden door de Heer van Mierlo benoemd. Het maakte niet uit waar ze vandaan kwamen, ze konden zelfs uit een ander dorp of andere
          stad komen.
 

vraag 9
Kent u deze Kersenkoningin nog?
Wat was haar naam voordat ze gekroond werd?
a. Corrie Duijmelinck
b. Toos Jans
c. Mia van de Voort
d. Treesje Vervoort
vraag 9

vraag 10
In juni 2016 overleed een in Mierlo geboren kunstenaar. Wat was zijn discipline?
a. etser en collagekunstenaar
b. landschaps- of omgevingskunstenaar
c. aquarel schilder
d. tekenaar en fotograaf

vraag 11

Uit een onderzoek dat in 2016 werd gepresenteerd bleek:

I. Een Mierlonaar heeft gemiddeld op jaarbasis wat meer te besteden dan een gemiddelde Nederlander.

II. Als berekend wordt waar de grens ligt om te behoren bij de rijkste 10 % van Nederland, dan geldt dat er in Mierlo minder dan 10 % van de bewoners tot die groep behoren.

Kloppen deze conclusies?
a. Ja, ze zijn juist b. Neen, alleen de eerste is juist c. Neen, alleen de tweede is juist d. Neen, ze zijn alle twee onjuist
 

vraag 12
vraag 12
Cas van de Vossenberg werd in het zonnetje gezet.
Wat is NIET van toepassing geweest?
a. Hij werd in 2016 gehuldigd omdat hij 75 jaar lid van de voetbalclub was.
b. Hij was rechtsbuiten bij zowel bij MVC als Mifano.
c. Hij werd bij zijn huldiging in 2016 benoemd tot Lid van Verdienste.
d. Hij heeft zo’n 15 jaar in het eerste team gespeeld.

vraag 13
Mierlo beschikt over een digitale audiowandelroute door de kom van het dorp.
Wie heeft die wandelroute met de Heemkundekring Myerle samengesteld?
a. APP bouwer IZI-travel b. Jongeren minionderneming X-Cited c. IVN Mierlo d. VVV Geldrop-Mierlo

vraag 14
Wie een wandeling over een glooiend bergpad in de bergen heeft gemaakt, heeft vast wel eens het verlangen ervaren om ooit eens op zo’n besneeuwde top te staan”, aldus Jan Caris.
Welke top beklom Jan Caris NIET?
a. Kilimanjaro b. Mont Blanc c. Mount Everest d. Hij bedwong ze allemaal.

vraag 15
Op de inventarislijst van de parochie H. Lucia stond midden 19e eeuw een zeventigtal geschilderde doodshoofden (mogelijk gelijkend op de afbeelding hiernaast).
Waarvoor die werden gebruikt, is niet helemaal duidelijk maar vermoedelijk:
a. Om op te hangen in de buurt van het sterfhuis van een overledene, zodat de buurtbewoners en
         voorbijgangers wisten dat er iemand overleden was.
b. Om mee te dragen door de aanwezigen bij de uitvaart van een overledene.
c. Om te dienen als versiering in de kerk en op de begraafplaats tijdens de viering van Allerzielen.
d. Om op te hangen in de buurt van de huizen van mensen die leden aan gevaarlijke besmettelijke
         ziekten, zoals de rode loop.
vraag 15

vraag 16
Hieronder van A. tot en met H. ziet u 8 jaartallen. Bij elk van deze jaren hoort één van de gebeurtenissen die hieronder beschreven staan. Plaats de letter van het jaartal voor de bijbehorende gebeurtenis.
A.  1848 B.  1860 C.  1922 D.  1968
E.  1971 F.  1972 G.  2001 H.  2003
Dirk Donker Curtius - de kleinzoon van de drossaard van Mierlo, Croy en Stiphout -  maakt als lid van de Grondwetscommissie Thorbecke, mede de Nederlandse grondwet.
Het gehucht Het Broek wordt uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht.
Het inwoneraantal van Mierlo daalt tot onder de 10.000 omdat het kerkdorp Mierlo-Hout door Helmond  wordt geannexeerd.
Het Nederlands staatshoofd schrijft: “Doen te weten: Alzo; Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Geldrop en Mierlo samen te voegen ……”.
Op grond van de ingewikkelde regelgeving en de ontwikkelingen in het veilingwezen, wordt besloten het bestuur van de fruitveiling Mierlo tijdelijk uit te breiden naar 7 bestuursleden.
In de gemeente Eindhoven wordt het  raadsbesluit  genomen waarin wordt bepaald dat het Eindhovens kanaal niet meer bevaren mag worden.
De standaardmolen van Mierlo wordt opgebouwd in de Dorpsstraat na afgebroken te zijn op het Heieind.
De veewet maakt een einde aan het openbaar verkopen van vee op straat.

vraag 17
vraag 17

Hiernaast ziet u twee werken van een kunstenaar uit Mierlo/Mierlo-Hout.
Wat is zijn/haar naam?

a. Marie Anir
b. Annette Elsen
c. Peter Reef
d. Jos Reniers
vraag 17

vraag 18
Hij werkte eerst in de H. Pastoor van Ars parochie in Eindhoven, later in de H. Lucasparochie in ’s Hertogenbosch. Daarna volgde zijn benoeming aan het Canisiusziekenhuis in Nijmegen. Dit alles voordat hij als pastoor naar Mierlo kwam.
Uit wiens cv is dit afkomstig?
a. Pastoor de Winter b. Pastoor van der Eerden
c. Pastoor Smulders d. Pastoor Vosters

vraag 19
vraag 19
Hiernaast ziet u het bidprentje van Petrus van den Boome.
Wat was er zo bijzonder aan zijn overlijden?
a. Hij overleed ten gevolge van verdrinking na een poging om een koe te redden uit het
          Eindhovensch Kanaal.
b. Hij overleed als gevolg van een gevecht met een koe op een boerderij op Den Brand.
c. Hij overleed aan verwondingen opgelopen bij een vechtpartij na een bezoek aan de
          herberg De Gelderse Koe.
d. Hij werd doodgeschoten door de veldwachter na diefstal van een partij (echte) boter.
vraag 19

vraag 20
Het zal voor ons als zelfstandig ondernemers dus zeker niet gemakkelijk worden om onze positie te behouden, maar we hebben een prachtige winkel met een mooi assortiment. We kijken dan ook met voldoende vertrouwen naar de toekomst en zien ook zeker de kansen.” werd in 2016 opgemerkt door een van onze Mierlose ondernemers.
Van wie waren deze woorden afkomstig?
a. Wim van Doornmalen b. Maurice van Gogh
c. Jules van der Linden d. Marcel Scheepers

vraag 21
Bij welke Mierlose / Mierlo-Houtse ondernemer staat of stond ooit dit ‘kunstwerk’ dat cadeau gedaan werd ter gelegenheid van de (her)opening van de zaak?
a. Bijsterveld Bruidsmode
b. Deelen Stoffen en Gordijnen
c. To get here
d. Anne van der Vleuten Kado Artikelen
vraag 21

vraag 22
In Groot Luchen moeten waterbergingen worden gerealiseerd. Dit moet gebeuren voordat er bewoning gerealiseerd wordt, stelden enkele Mierlonaren bij een procedure tegen de gemeente. Wat is in dit kader NIET juist?
a. De gronden van de bezwaarmakers staan steeds onder water.
b. De bezwaarmakers vinden dat ze wel opdraaien voor  de kosten, maar niet delen in de opbrengst.
c. De bezwaarmakers hebben agrarische gronden liggen in het gebied en vrezen dat ze te maken krijgen met blank staande landerijen.
d. In de plannen wordt op de grond, die eigendom is van de bezwaarmakers, een groot park gepland terwijl ze liever woningbouw zagen.

vraag 23
vraag 24 Bij de Rabobank Clubkas Campagne strijden plaatselijke verenigingen om de stemmen van de Rabobankleden. Elke stem is voor de vereniging namelijk geld waard.
Hoeveel stemmen haalde de Heemkundekring Myerle in 2016?
a. 184
b. 199
c. 214
d. 239

vraag 24
Burgemeester Link heeft aangegeven een probleem met het Dierenrijk te hebben.
Wat is dat probleem?
a. Dierenrijk ligt op een zodanige plek dat de stankcirkel die daaromheen getrokken wordt, bebouwing
         in de buurt onmogelijk maakt.
b. De uitbreidingsmogelijkheden van Dierenrijk zijn te klein omdat de gemeente Nuenen ca niet
         wil meewerken.
c. Dierenrijk ligt op grondgebied van Mierlo maar is met de auto alleen te bereiken over Nuenens
         grondgebied.
d. Dierenrijk is eigendom van de gemeente Nuenen ca maar ligt op Mierloos grondgebied.
vraag 24

vraag 25
De heren van Mierlo waren niet altijd begaan met het wel en wee van de Mierlose bevolking. Eigen belang werd nog al eens voorrang gegeven boven het belang van de gewone man of vrouw. Dit was voor een Mierlonaar onlangs aanleiding om zich af te vragen of een straat in Mierlo niet beter naar Pastoor Kloeg vernoemd kon worden dan naar de persoon naar wie hij nu genoemd is.
Naar wie is die straat nu genoemd?
a. Heer Dickbier b. Heer van Grevenbroeck c. Heer de Heusch d. Heer van Scherpenzeel
 

vraag 26
In de afbeelding die u hier ziet, zijn van 12 Mierlose bedrijven en organisaties (gedeeltes van) het beeldmerk (logo) verwerkt.
Noem er zoveel mogelijk van, in willekeurige volgorde.
U moet er tenminste één invullen en wel achter het cijfer 1. De rest hoeft u alleen te vullen zover u er nog meer weet, dus alleen het veld achter 1. is verplicht. 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
vraag 26


  Veel puzzelplezier!    (U kunt de antwoorden alleen insturen als alle vragen zijn beantwoord.)!!! Insturen is mogelijk tot uiterlijk 8 januari 2017 !!!

 Het bestuur van Heemkundekring Myerle wenst u fijne Kerstdagen en een heel voorspoedig 2017
en biedt u een ontspannende en toch ook spannende kerstvideo aan. Als u op onderstaande afbeelding klikt speelt die af.

Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees