Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Fietstocht Geldrop, Mierlo & Mierlo-Hout : 70 jaar vrij !
 


Voorwoord van onze Burgemeester

70 jaar geleden werd onze gemeente bevrijd. Inmiddels hebben we uitgebreid aandacht gegeven aan dit bijzondere feit en hebben we de bevrijding, op zoveel verschillende manieren gevierd.
Onder het motto “Bevrijdingsfeer” (bewust met één “s”) hebben we in Geldrop en Mierlo twee weekenden met veel activiteiten achter de rug, waar ik met veel plezier op terug kijk. Maar ook meer dan met plezier alleen.  Het was tevens een ontmoeting tussen alle generaties, die van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt, en alle andere naoorlogse generaties.  Dat heeft ook tot ontroerende momenten geleid.
Samen hebben we de vrijheid gevierd en gedeeld.

En dat is noodzaak. Nu de generatie die de oorlog meemaakte, kwetsbaarder wordt, ligt de verantwoordelijkheid voor het besef van vrijheid en het behoud er van, op de schouders van iedereen die op dit moment deel is van onze vrede.
Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, de vrijheid is van ons allemaal.  We geven de vrijheid door. We moeten de vrijheid doorgeven.

En dat kan op veel manieren. Eén van de manieren is deze fietstocht en het boekje dat bij de fietstocht hoort. Een tocht die verder  is uitgewerkt door Heemkundekring Myerle op basis van de fietstocht die zij en de wijkvereniging Braakhuizen-Zuid in 2009, bij de viering van 65 jaar vrijheid hebben samengesteld. Een tocht die u langs bijzondere plekken in onze gemeente brengt die verbonden zijn aan de oorlog en de vrijheid.
Goed om al fietsend een zware tijd zo te herinneren, en goed om te beseffen dat een tocht op de fiets, zomaar, in vrijheid, vanzelfsprekend lijkt maar het niet is.

Ik dank iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze bijzondere fietsroute en ik wens de fietsers er van een mooie tocht door onze mooie gemeente!

Rianne Donders-de Leest
Burgemeester Geldrop-Mierlo

Burgemeester Rianne Donders-de Leest

Op initiatief van de wijkvereniging Braakhuizen-Zuid uit Geldrop is de fietstocht die gemaakt was ter gelegenheid van 65 jaar bevrijding opnieuw uitgegeven. Op 21 september 2014 kon de tocht verreden worden. Er bleek veel animo voor deze activiteit te zijn.

Daarom en ter gelegenheid van Bevrijdingsfeer heeft de heemkundekring de fietstocht van 2009 opgepoetst en uitgebreid met een stukje dat loopt door Mierlo-Hout. Dat was tijdens de bevrijding immers een wijk van Mierlo. Tevens komt de tocht nu via deze site permanent ter beschikkinig.

In de tocht komt u onder andere langs het tijdelijke woonhuis en hoofdkwartier van Montgomery in Geldrop en langs plaatsen waar daar bommen zijn gevallen. Tussen Mierlo en Geldrop fietst u langs het oorlogskerkhof en In Mierlo komt u bij de molen waar afweergeschut stond opgesteld en de kapel aan de Bekelaar die werd gebouwd uit dankbaarheid voor de behouden thuiskomst van naar lndonesië uitgezonden militairen. In Mierlo-Hout fietst u langs plaatsen waar fel gevochten is en komt u bij het bevrijdingsmonument voorbij. Zo krijgt u in ongeveer 28 km een goede indruk van de oorlog en bevrijding in deze regio en kunt u de achtergronden daarvan nalezen.

Hiernaast kunt u zien hoe de route door loopt ---->    
als hier klikt krijgt u een groter kaartje waarbij u dan als u op de
knooppunten klikt een korte beschrijving krijgt.    

U kunt de route op een drietal manieren downloaden:
  1. Alleen als route beschrijving, de punten worden wel genoemd, maar niet toegelicht.

  2. Route beschrijving met een korte toelichting bij elk van de interessante punten.

  3. Route beschrijving met een uitgebreide toelichting bij elk van de interessante punten.

Als u gaat downloaden verklaart u zich akkoord met onderstaande:

Als u een document download dan verklaart u dat het document alleen voor eigen gebruik is en dat u de rechten van de auteur niet zult aantasten.

Bent u hiermee niet akkoord, verlaat dan deze pagina zonder het document te downloaden.

Als u akkoord gaat druk dan op een van de knoppen hiernaast om het downloaden te starten.
1 Akkoord en downloaden zonder toelichting 1

2 Akkoord en downloaden fietsroute met beperkte toelichting2

3 Akkoord en downloaden fietsroute met uitgebreide toelichting3Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees