Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
logo 75 jaar bevrijdingsfeer
Vrijheid: opdat we weten, beseffen en nooit vergeten!

                             fietsroute Geldrop-Mierlo

Dit project is een samenwerking van:


Heemkundekring MyerleDeath Valley De Peellogo Village marketing Geldrop-Mierlo,

toelichting routepunt 12

Nazarethschool en noodbegraafplaats

  begraafplaats  Nazarethschool, bouwjaar 1916.
De Nazarethschool is gebouwd in 1916 naar een ontwerp van architect P. van der Velden. In het gebouw zijn verschillende art deco kenmerken verwerkt. Op het schoolplein aan de achterzijde van het gebouw staan twee monumentale beukenbomen die dateren uit de bouwtijd. Het gebouw is een rijksmonument. In 1916 is de school gebouwd als openbare school. De reden dat er in het overwegend katholieke Geldrop gekozen werd voor een openbare school was dat tot 1920 het bijzondere lagere onderwijs niet op financiële overheidssteun kon rekenen. In 1920 veranderde dat door de gelijkstelling in bekostiging van het openbare en bijzondere onderwijs. De openbare school aan de Stationsstraat werd in 1930 dan ook een katholieke school en kreeg toen de naam Nazarethschool.
Nazarethschool met op de voorgrond
klooster St. Antoniushuis.
Het onderwijs werd verzorgd door de Congregatie van de Broeders Onze Lieve Vrouw van Lourdes (ook bekend als de Broeders van Dongen), die woonden in het naastgelegen klooster St. Antoniushuis. Het lagere onderwijs werd gescheiden aangeboden. In de Nazarethschool werd onderwijs geboden aan jongens. De meisjesschool stond aan het Bogardeind, waar nu het St. Annaziekenhuis staat.

In de oorlogsjaren werden scholen door de militairen gebruikt en daarom gevorderd. De meisjesschool was als eerste aan de beurt. Daarom werd het onderwijs geconcentreerd op de Nazarethschool. Om de scheiding te waarborgen kregen de jongens 's morgens les en de meisjes in de middaguren. Toen de Duitsers enige tijd later ook de Nazarethschool vorderden werd het onderwijs aangeboden in allerlei beschikbare ruimtes in het dorp.

5-de klas van de Nazarethschool 1944-45
in de showroom van garage Vlemmings.
De ene klas zat in een oude winkel op de Heuvel (de Veda), een andere klas in het Vincentiusgebouw in de Langstraat of in de showroom van garage Vlemmings op de Nieuwendijk of in de Boerenbond. Kortom, alle ruimte die beschikbaar was, werd benut. De ingebruikneming door de Duitsers duurde tot 21 juli 1944. Maar toen was het nog niet over.

Tijdens en kort na de bevrijding in september 1944 werden alle NSB-ers en andere Duitsgezinden opgepakt en tijdelijk ondergebracht in de school. Later werd in de Helze in een oude textielfabriek een kamp ingericht voor deze oorlogsgevangenen. Daarna werd de Nazarethschool wederom gevorderd, maar nu door de Britse bevrijders die er een (nood-)hospitaal vestigden.

Nazarethschool 1944 in gebruik
als Brits hospitaal.
Zowel burgers als militairen die in de omgeving bij gevechten gewond geraakt waren, werden er behandeld en verzorgd. Deze situatie duurde tot oktober 1945. Daarna was de school, als laatste school in Geldrop, weer beschikbaar voor het lagere onderwijs. Dat is zo gebleven tot 22 december 1983 toen de onderwijsbestemming van het gebouw werd opgeheven. Daarna is de school in gebruik geweest door de volksuniversiteit en tegenwoordig heeft het een woonbestemming.

naar boven
Voorbeeld van veldgraven.
Deze, van Britse militairen, lagen in Mierlo-Hout
aan de Slegersstraat.
Noodbegraafplaats
In een oorlog vallen altijd slachtoffers te betreuren. Militairen en burgers worden gewond of gedood bij acties die worden uitgevoerd. In de Nazarethschool was een noodhospitaal gevestigd voor de gewonden. Hier werden zowel militairen als burgers behandeld door Britse militaire artsen en hospiks. De zwaargewonde patiënten overleefden het niet zo gemakkelijk, dus er waren verschillende doden te betreuren. Net zoals bij gevechsthandelingen is er vaak geen gelegenheid voor een begrafenis op een kerkhof. Vaak krijgen militairen die sneuvelen een (tijdelijk) 'veldgraf'.
Het tijdelijke Engelse kerkhof aan de Stationsstraat (1944)
Ook voor de doden uit het Nazareth-hospitaal werd een tijdelijke begraafplaats ingericht, die in gebruik was van september tot en met november 1944. Het grafveld lag in een grasveld schuin tegenover de school, rechts naast het huis met nr. 40, thans Wilhelminastraat. Ook soldaten die sneuvelden in actie in en nabij Geldrop werden daar ter aarde besteld. Toen in 1945 de Gemenebest Erebegraafplaats aan de Geldropseweg in Mierlo (zie routepunt 15) gerealiseerd werd, werden de stoffelijke overschotten van de Britse militairen daarnaartoe overgebracht. Op de erebegraafplaats zijn ze herbegraven, in de eerste 6 rijen (vakken I en II).

naar boven


Liberation route 2019. logo 75 jaar vrijheid Liberation route 2014

Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees