Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
logo 75 jaar bevrijdingsfeer
Vrijheid: opdat we weten, beseffen en nooit vergeten!

                             fietsroute Geldrop-Mierlo

Dit project is een samenwerking van:


Heemkundekring MyerleDeath Valley De Peellogo Village marketing Geldrop-Mierlo,

toelichting routepunt 11

Monty's place Geldrop

Monty, hier als generaal in 1942.
Bernard Montgomery (17 november 1887 - 24 maart 1976) was van 1908 tot zijn pensioen in 1958 militair. Hij was in dienst van het Britse leger, later van de West-Europese Unie en tenslotte bij de NAVO. Bij de bevrijding van Europa in 1944-1945 was hij ten tijde van de operatie Overlord (de invasie vanuit Engeland in Normandië) bevelhebber van de 21ste legergroep. Dit hield in dat hij het bevel voerde over alle grondtroepen bij deze operatie. Wat later, toen Eisenhouwer het bevel hiervan overnam, behoorde tot de 21ste legergroep nog het Britse 2e leger en het 1e Canadese leger. Over Montgomery is op het internet veel te vinden. Op Wikipedia staat een redelijk volledig overzicht van zijn leven en militaire carriére. Wij beperken ons hier tot de periode dat hij in Geldrop en Mierlo was.

Koning George VI luistert naar
Montgomery's strategie in het mobiele
hoofdkwarier in Eindhoven
13 Oktober 1944.

Tot het Britse 2e leger hoorde het VIII legercorps onder leiding van Richard O'Connor waarvan het hoofdkwartier eind 1944 in Mierlo was ondergebracht (zie routepunt 4). Vandaar dat Montgomery eind 1944 regelmatig in Mierlo te gast was. Volgens ooggetuigen kwam hij vaak binnen met een heleboel stafkaarten om bij de besprekingen de troepenbewegingen in beeld te brengen. Hij had zijn (mobiele) hoofdkwartier bij de IJzeren Man in Eindhoven. Mogelijk is op weg van Eindhoven naar Mierlo zijn oog gevallen op een villa in Geldrop.

Monty's place, Nieuwendijk 52.
De mooie witte villa met een prachtige achtertuin op de Nieuwendijk 52 in Geldrop werd zijn woonruimte en hoofdkwartier tussen 7 februari en 10 maart 1945, terwijl zijn staf in een naburige woning was ondergebracht. In Geldrop werden de voorbereidingen getroffen voor de verdere veldslagen die Duitsland zouden doen capituleren. Ad Hermens uit Geldrop heeft een beschrijving gemaakt van het verblijf van Montgomery in Geldrop. U kon dat verhaal lezen in Middenstandbelangen van 28 november 2019. Als u dat gemist heeft, dan vindt u dat artikel hier.

Met zijn hondjes Rommel en Hitler,
en de kanariekooi op de achtergrond.
De wagen maakte deel uit van het
mobiele hoofdkwartier (6-7-1944).
Het verblijf van Montgomery in Geldrop hoorde eigenlijk geheim te blijven. Het was niet de bedoeling dat de nazi's te weten kwamen waar de kopstukken van de geallieerden zich bevonden. Er was ook uiterlijk geen bewaking, maar wanneer het donker was vormden verschillende gevechtswagens een cordon rondom het huis. De Geldropse bevolking wist vrij snel hoe de vork aan de steel zat. Montgomery wandelde vaak door het dorp en ook zijn opvallende gele vliegtuigje werd regelmatig in de lucht gezien. Ook was snel bekend dat Montgomery een kanarie in een kooitje in het huis had. Als hij thuis was stond de kanarie voor het raam. Montgomery had niet alleen een kanarie maar ook twee hondjes. Zij droegen de namen Hitler en Rommel. Het zal hem waarschijnlijk veel plezier gedaan hebben om zijn honden te commanderen.

Het verblijf van Montgomery leidde ook tot andere hoge gasten in het dorp. Zo heeft de speciale commando trein van de Amerikaanse opperbevelhebber Dwight Eisenhower een aantal dagen op het station van Geldrop gestaan. Dit kwam natuurlijk ook doordat de spoorbrug over het Eindhovensch kanaal vernield was (zie routepunt 10) waardoor de trein niet verder naar het noorden kon doorrijden. Vanuit Geldrop maakte de trein rechtsomkeert naar België. Terwijl deze trein in Geldrop stond is daar uitgebreid overleg in gevoerd door verschillende hoge geallieerde militairen.

Churchill spreekt de troepen toe
op de Stationsstraat in Geldrop
nabij de Nazarethschool

Een andere belangrijke gast voor Geldrop was Winston Churchill. Begin maart bezocht hij de Engelse troepen in Nederland en verbleef enkele dagen bij Montgomery in Geldrop. Mevrouw Oosterweeghel, de vrouw van de stationschef, wilde voor de hoge heren een bijzondere maaltijd maken.
Luisterzuil, Nieuwendijk 52.
Hoe dat ging kunt u horen bij de luisterzuil van de Liberation Route Brabant die schuin tegenover de villa aan de Nieuwendijk staat. U kunt er ook voor kiezen om hier het verhaal te beluisteren.

De naaste buurman van Montgomery in Geldrop was een ex- commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, hij was vertrouwensman voor Montgomery en hield zijn woning in de gaten. Daarnaast bewees hij Montgomery vele andere diensten. Ondanks het feit dat het hoofdkwartier zoveel mogelijk geheim gehouden werd, zijn de Duitsers er toch achter gekomen. Gelukkig, volgens de verzetsman te laat, want toen Duitse jagers zware mitrailleuraanvallen op het hoofdkwartier uitvoerden, was Montgomery al vertrokken. “De kogels vlogen ons om de oren”, aldus de buurman. Gelukkig waren er geen slachtoffers en was er alleen materiële schade.


naar boven

Liberation route 2019. logo 75 jaar vrijheid Liberation route 2014

Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees