Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    

Mierlo puzzel 2015De dorpsquiz is een populair tijdverdrijf in onze regio. In één avond moeten hierbij, in teamverband, een heel boek aan vragen beantwoord worden. De Mierlo puzzel wijkt daar vanaf. U heeft enkele weken de tijd en u mag zelf kiezen of u het samen doet of alleen.
De Mierlo puzzel is vergelijkbaar met de opzet van vorig jaar. We hebben ervoor gekozen om de opzet te handhaven, aangezien die goed gewerkt heeft. Er was een mooi aantal inzendingen, maar het mogen er natuurlijk dit jaar best wel meer zijn. Als u opmerkingen over de puzzel of adviezen voor ons hebt, stuur die dan gerust naar info@heemkundekringmyerle.nl.

De antwoorden op de vragen van de puzzel weet u waarschijnlijk niet allemaal uit het hoofd. De bronnen over Mierlo, zoals de Sprokkelingen, Mierlo van Oorsprong tot Heden, 200 jaar Oude Raadhuis maar ook bijvoorbeeld Mooi Mierlo, het Eindhovens Dagblad en diverse internetbronnen kunnen u zeker op weg helpen. Als u de  gedrukte uitgaven over Mierlo niet bezit kunt u ze inzien in de bibliotheek of in het Oude Raadhuis op de donderdagavond (clubavond). Maar natuurlijk kunt u ook proberen of buren, familie, vrienden en kennissen u vooruit kunnen helpen. Het is allemaal toegestaan. Bestuursleden van de Heemkundekring Myerle zijn uitgesloten van deelname en zullen u de juiste antwoorden ook niet verstrekken.

Zoals te doen gebruikelijk vormt het bestuur van HKM de jury. De antwoorden zoals vastgelegd door de jury zijn de antwoorden waarvan wordt uitgegaan. Over deze antwoorden en de uitslag van de puzzel wordt niet gecorrespondeerd. Door deel te nemen aan de puzzel stemt u hiermee in. De afbeeldingen in de puzzel zijn afkomstig van Heemkundekring Myerle, maar ook van Mooi Mierlo, Houtvonken en verschillende websites. HKM bedankt alle rechthebbenden op de foto's voor het gebruik.

U kunt de puzzel via Mooi Mierlo, maar ook via deze site invullen en insturen. Als u de puzzel niet in één keer invult en afwerkt dan kunt u het beste de antwoorden opschrijven en later invullen. U kunt de puzzel namelijk alleen insturen als alle antwoorden zijn ingevuld. Weet u een antwoord niet, maak dan toch een keuze. Natuurlijk kunt u ook op papier puzzelen en dan insturen. Gebruik daarvoor de pagina uit Mooi Mierlo. Omcirkel de juiste antwoorden of vul antwoorden in. Lever de ingevulde pagina in op het Oude  Raadhuis (op donderdagavond) of bij het secretariaat van de heemkundekring: Burg. van Lokvenstraat 135. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens in te vullen.

U kunt de puzzel insturen tot en met zondag 10 januari 2016 om mee te dingen naar één van de prijzen. En als u dat gedaan hebt, houdt dan ook meteen de avond van donderdag 21 januari 2016 vrij. Op die avond is de bekendmaking van de uitslag en de prijsuitreiking in het Oude Raadhuis. De te winnen prijzen zijn beschikbaar gesteld door onze begunstigers zoals u die hiernaast ziet staan.

Wij wensen u veel plezier en succes met de Mierlo puzzel.
(Vergeet niet uw naam en emailadres in te vullen!)


in samenwerking met


met ondersteuning van:

PLUS wil een plek zijn waar u zich thuis en prettig voelt. Ons deskundige en vriendelijke personeel heet u graag welkom en helpt u bij het doen van uw dagelijkse boodschappen.

Da's nou het mooie van Multimate | Bouwmarkt |

Of u nu een bloemetje voor in huis, een presentje, bruidswerk, of rouwarrangement nodig heeft, Jules Bloemenhuis verzorgt deze allemaal met de meeste zorgvuldigheid, creativiteit en met super kwaliteit bloemen.

Vesta Sieraden | Waar warme rustige begeleiding en creativiteit samen komen.

Uw drank en wijnspeciaalzaak in Mierlo

Maak van uw huis weer een plek om tot rust te komen. Marein Organizing zorgt samen met u voor orde en rust in uw huishouden en overzicht in uw administratie. Ook voor hulp bij verhuizingen.

Een winkel met 25 bijzondere ondernemers uit Mierlo en omgeving onder één dak met mooie en smaakvolle producten.

Naam: (verplicht)
(vul in: voornaam achternaam)
E-mail adres: (verplicht)
(vul in: e-mail adres, voorbeeld: xxx@mijnmail.nl)
Telefoonnummer: (niet verplicht)
(vul in: vast of mobiel nummer)


vraag 1
Per 1 januari 2015 is de Mierlose Heilige Luciaparochie opgegaan in de nieuwe Nicasius parochie. Wie was de eerste patroon van de kerk in Mierlo?
a. H.Lucia b. H. Maria c. H. Willibrordus d. H. Nicasius
 

vraag 2
vraag 2
Waar kon u deze afbeelding in de loop van dit jaar in Mierlo dan wel Mierlo-Hout bewonderen?
a. In kindcentrum de Kersentuin ter gelegenheid van de opening.
b. Bij het kersenoogstfeest op de Bekelaar.
c. Bij winkelcentrum Den Binnen bij de sloop en herbouw.
d. In zorgcentrum Alphonsus ter gelegenheid van het kersenfeest 2015.

vraag 3
Mierlo heeft een traditie met Kersenkoninginnen. In 2015 was er ook weer een echte Kersenkoningin. Treesje Vervoort uit Mierlo-Hout ging haar voor als de vijfde kersenkoningin van ons kersendorp. Wat was haar officiële naam als koningin?

a. Mierloemma.
b. Mierlohelmina.
c. Mierloiana
d. Mierloatrix
vraag 3

vraag 4
Rianne Donders heeft in 2015 afscheid genomen als burgemeester van Geldrop-Mierlo om burgemeester van Roermond te worden. Waar is Rianne Donders geboren:
a. Eindhoven b. Etten-Leur c. Eupen d. Voorburg

vraag 5
In 1968 werd Mierlo-Hout afgescheiden van Mierlo. Dit betrof een burgerlijke afscheiding, de kerkelijke afscheiding vond al plaats aan het einde van de 19e eeuw toen Mierlo-Hout een eigen St. Lucia parochie werd. Onder beheer van welke pastoor gebeurde dat?
a. pastoor van Eert b. pastoor van Lierop c. pastoor Vissers d. pastoor de Winter

vraag 6
De St. Luciakerk in Mierlo-Hout werd in de 20e eeuw enkele keren verbouwd. Wat hield de verbouwing in 1934 in?
a. In 1934 kwamen er een nieuwe sacristie en drie kinderkapellen.
b. In 1934 is de oorspronkelijke polychromie van het interieur verdwenen.
c. In 1934 werden er twee kerkportalen aan weerskanten van de hoofdingang gebouwd.
d. In 1934 is de torenspits voorzien van kleine dakvensters en een verguld kruis.
vraag 6

vraag 7
vraag 7
Welke BM’er (Bekende Mierlonaar) is dit?
a. Frietboer Rein(tje) van Waaijenburg
b. Horecaman André Smits
c. Wielrenner Cor Vriens
d. Wethouder Cees Backx

vraag 8
Op wie is de volgende uitspraak van toepassing?
“Zijn opa en oma startten in 1950 een VéGé supermarkt, die zijn ouders later overnamen”.
a. Hans van Aerle b. Wil Olde Hampsink c. Martien Pijls d. Frans de Vries
 

vraag 9
De Zwarte Ruiter was al een aantal keren veroordeeld voor diverse (kleinere) vergrijpen en had zodoende al enkele keren wat tijd in de cel doorgebracht. In het proces dat in 1956 tegen hem volgde werden hem de meest recente feiten ten laste gelegd. Welke ten laste legging hoorde daar niet bij?:
a. Diefstal van een auto te Nijmegen.
b. Diefstal van een brandkast uit de pastorie in Dinther.
c. Doorrijden na een dodelijk ongeval te Boekel.
d. Poging tot doodslag door middel van het afvuren van een vuurwapen in Tilburg
vraag 9

vraag 10
vraag 10
"Hoe skôn is....."
Wat hoort hier niet bij?
a. Turijn
b. Mierlo
c. Parijs
d. Wenen

vraag 11
Het Mierlo’s dialect kent vele mooie woorden, maar wat betekenen ze. Wat wordt in het Mierlo’s dialect bedoeld met: “piels”?
a. bier b. karnemelk c. taptemelk d. plas (urine)
 

vraag 12
In de gebrandschilderde ramen van H. Lucia kerk van Mierlo komt o.a. een afbeelding voor van één van de martelaren van Gorkum. Van welke martelaar is die afbeelding, die u hiernaast ziet? 
a. Nicasius van Heeze
b. Joannes van Oisterwijk
c. Leonardus van Veghel
d. Antonius van Weert
vraag 12

vraag 13
Op 19 april van dit jaar vond de derde Mierlose Historische Quiz plaats. 5 panels namen het tegen elkaar op om de wisseltrofee in ontvangst te nemen. Welke van de onderstaande groepen vormde GEEN panel in 2015?
a. Heren van Mierlo b. Mierloos Wanhoop c. Zanggroep Generation d. Gilde St. Catharina en Barbara

vraag 14
De Zusters van Schijndel begonnen in Mierlo-Hout met een meisjes school. Wanneer was dat?
a. 15 augustus 1884 b. 1 mei 1889 c. 1 september 1889 d. 16 mei 1897

vraag 15
Willem Dekkers geboren te Mierlo-Hout op 28 mei 1874 werd:
a. bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog bestuurder van auto-ambulance 90 van het Belgische leger.
b. in de eerste wereldoorlog gearresteerd door de Belgische marechaussee omdat hij in Onze Lieve Vrouwe Waver beschuldigd werd van het doden van een gewonde soldaat.
c. door de Duitse bezetter in België voorzien van een rode kruis vlag op zijn jeep waardoor hij ongeschonden door de linies reed.
d. op 11 november 1914 opgenomen als huzaar in het Franse leger vanwege zijn aanwezigheid in Zuid-België en zijn kennis van paarden.
vraag 15

vraag 16
Hieronder van A. tot en met H. ziet u 8 datums. Elk van deze datums is een belangrijke dag geweest voor één van de personen die daaronder staan. Plaats de letter van de datum voor de betreffende persoon en vermeld erachter (kort) waarom die dag belangrijk was voor de betreffende Mierlonaar of Mierlo-Houtenaar.
A.  18 juli 1986 B.  15 juli 1987 C.  14 december 1987 D.  25 mei 1991
E.  5 juli 1996 F.  12 januari 2007 G.  13 januari 2007 H.  23 januari 2009
Jan Berkhout
Marius van den Eijnden
Carel van den Heuvel
John van de Laar
Leo Lenssen
Jan Liebreks
Jo van de Kerkhof
Marinus Kuijpers (Den Droevige)

vraag 17
vraag 17

In het najaar van 2014 liep de expositie rondom de bevrijding van Geldrop-Mierlo in Kasteel Geldrop.
Welke datum stond er op het bevrijdingsschildje dat ter gelegenheid van die expositie werd uitgegeven?

a. 5 mei
b. 6 juni
c. 19 september
d. 21 september

vraag 18
“Hij is in Harderwijk geboren en hij is momenteel al vele jaren in Mierlo ingeburgerd.”
Over wie hebben we het dan?
a. De 100 jarige Gijs Brüsewitz b. Mathie van Hoof alias Frutje Frot
c. beeldend kunstenaar Theo Slegers d. Mierlo-Houtenaar van 2014 Jacq Smeulders

vraag 19
Het onderdeel op deze foto is afkomstig van het hekwerk bij?
a. Begraafplaats H.Lucia Mierlo.
b. Begraafplaats St.Lucia Mierlo-Hout.
c. Parkeerplaats bij zaal De Koning in Mierlo-Hout.
d. Oude Raadhuis Mierlo.
vraag 19

vraag 20
Petrus Marinus Dillen, beeldend kunstenaar uit Mierlo-Hout, begon zijn loopbaan bij?
a. textieldrukkerij P. Fentener van Vlissingen & co. in Helmond b. Rijks Academie Amsterdam
c. Rosenheim Beieren d. De Haes weverijen in Mierlo

vraag 21
Welke uitspraak past het beste bij deze foto die afgelopen jaar in het nieuws kwam?
a. Dit was het interieur van Zaal Adelaars.
b. Dit was het interieur bij Miet de Kim.
c. Dit was het interieur bij de Mona.
d. Dit was het interieur bij den Heuvel.
vraag 21

vraag 22
vraag 22 In 2008 kwam de Houtvonken ernstig in de problemen, dat werd veroorzaakt door:
a. Een verschil van mening in de redactie waardoor die er mee wilde stoppen.
b. Een dreigend tekort aan bezorgers waardoor de verspreiding geblokkeerd dreigde te raken.
c. Een dreigend tekort aan advertenties, waardoor de financiële stabiliteit in gevaar kwam.
d. Een kleine brand waardoor de productieapparatuur zodanig beschadigd raakte dat de continuïteit gevaar liep.

vraag 23
vraag 23 Op welke datum verscheen het eerste Mierlo's Weekblad?
a. 17 januari 1965 b. 23 maart 1988 c. 15 maart 1991 d. 17 november 2011
 

vraag 24
Op 28 en 29 mei 2016 wordt in Geldrop/Mierlo de Samenloop voor Hoop gelopen. Een evenement voor  kankerbestrijding. Onlangs werden enkele enthousiastelingen ambassadeur  voor deze gelegenheid. Wie hoorde daar niet bij?
a. Acteur Frank Lammers.
b. Ambassadeur Rabobank-Peelland Zuid Maayke van Rooij-van der Linden.
c. Wethouder Ton Steenbakkers.
d. Ze werden alle drie ambassadeur van Samenloop voor Hoop.
vraag 24

vraag 25
Walter Davies, broer van Phillip Davies, was in september voor het eerst bij het graf van zijn broer op de Britse Erebegraaplaats. Philip is gesneuveld bij de bevrijding van Mierlo/Mierlo-Hout. Wat was zijn leeftijd toen hij sneuvelde?
a. 17 jaar b. 19 jaar c. 21 jaar d. 23 jaar
 

vraag 26
In welke straat en welke gebeurtenis kon deze afbeelding in 2015 bewonderd worden?
a. Buurtfeest in de Beatrixstraat.
b. Een nieuwe bewoner in de Julianastraat.
c. Verhuizing in de Margrietstraat.
d. Geboorte in de Wilhelminastraat.
vraag 26

vraag 27
Als gesproken wordt over de “Venus van Mierlo” wat komt dan het dichtste bij de waarheid?
a. Een beeld van de Mierlose beeldhouwer Henk van Sleeuwen dat te bezichtigen is in het Museum Booijmans van Beuningen.
b. Een Mierloos model dat furore maakt in de fashion world vanuit Londen en Parijs.
c. Een oude steen die gevonden is tussen Geldrop en Mierlo waarop een beeltenis van een vrouw staat.
d. Een glas-in-lood werk van de Mierlose kunstenaar Hein van den Boomen gemaakt voor het gemeentehuis van Beek en Donk.

vraag 28
Hieronder staan 12 termen. Steeds 4 daarvan horen bij elkaar en worden verbonden door één uitkomst.

Voorbeeld: als er de 4 termen: “ trouwzaal - Buurtzorg - Heemkamer - Dorpsstraat ” zouden staan, dan worden die verbonden door de uitkomst Oude Raadhuis. Want in het Oude Raadhuis is de trouwzaal gevestigd en zetelen Buurtzorg en onze Heemkamer en het Oude Raadhuis ligt aan de Dorpsstraat.

Dit soort opgaven blijkt altijd weer een uitdaging te zijn, daarom als tip: Alle drie de uitkomsten hebben te maken met Mierlo/Mierlo-Hout in 2015!

Welke drie uitkomsten worden gevormd door de bijbehorende 4 termen? De termen staan door elkaar!

Jos
René
Henk
Berry
Loes
Nellie
Rianne
Eline
Sharon
Eikendreef
kersen
doel

  Vul hieronder uw antwoorden (in willekeurige volgorde) in:
1. 2. 3.


  Veel puzzelplezier!    (U kunt de antwoorden alleen insturen als alle vragen zijn ingevuld.)!!! Insturen is mogelijk tot uiterlijk 10 januari 2016 !!!

 Het bestuur van Heemkundekring Myerle wenst u fijne Kerstdagen en een heel voorspoedig 2016
en biedt u onderstaande video aan.

Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees