Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    

Heemkundepuzzel 2014
De puzzel is vergelijkbaar met de opzet van vorig jaar. We hebben ervoor gekozen om deze opzet de handhaven, aangezien die vorige jaar goed gewerkt heeft. Er was een mooi aantal inzendingen, maar het mogen er natuurlijk dit jaar best wel meer zijn.. Als u opmerkingen over de puzzel of adviezen voor ons hebt, stuur die dan gerust naar info@heemkundekringmyerle.nl.

De antwoorden op de vragen van de puzzel weet u waarschijnlijk niet allemaal uit het hoofd. De bronnen over Mierlo, zoals de Sprokkelingen, Mierlo van Oorsprong tot Heden, 200 jaar Oude Raadhuis maar ook bijvoorbeeld Mooi Mierlo en het Eindhovens Dagblad en diverse internetbronnen kunnen u zeker op weg helpen. Als u de  gedrukte uitgaven over Mierlo niet bezit kunt u ze inzien in de bibliotheek of in het Oude Raadhuis op de donderdagavond (clubavond). Maar natuurlijk kunt u ook proberen of buren, familie en vrienden en kennissen u vooruit kunnen helpen. Het is allemaal toegestaan. Bestuursleden van de Heemkundekring Myerle zijn uitgesloten van deelname en zullen u de juiste antwoorden ook niet verstrekken.

Zoals te doen gebruikelijk vormt het bestuur van HKM de jury. De antwoorden zoals vastgelegd door het bestuur zijn de antwoorden waarvan wordt uitgegaan. Over deze antwoorden en de uitslag van de puzzel wordt niet gecorrespondeerd.

U kunt de puzzel via Mooi Mierlo, maar ook via deze site invullen en insturen. Als u de puzzel niet in één keer invult en afwerkt dan kunt u het beste de antwoorden eerst opschrijven en later invullen. U kunt de puzzel namelijk alleen insturen als alle antwoorden zijn ingevuld. Weet u een antwoord niet, maak dan toch een keuze. Natuurlijk kunt u ook op papier puzzelen en dan insturen. Gebruik daarvoor de pagina uit Mooi Mierlo. Omcirkel de juiste antwoorden of vul antwoorden in. Lever de ingevulde pagina in op het Oude  Raadhuis (op donderdagavond) of bij het secretariaat van de heemkundekring: Burg. van Lokvenstraat 135. Vergeet niet uw persoonlijke gegevens in te vullen.

U kunt de puzzel insturen tot en met zondag 11 januari 2015 om mee te dingen naar één van de prijzen. En als u dat gedaan hebt, houdt dan ook meteen de avond van donderdag 22 januari 2015 vrij. Op die avond is de prijsuitreiking in het Oude Raadhuis. De te winnen prijzen zijn beschikbaar gesteld door onze begunstigers zoals u die hiernaast ziet staan.

Wij wensen u veel plezier en succes met deze puzzel. (Vergeet niet uw naam en emailadres in te vullen!)


in samenwerking met

met ondersteuning van:
Naam: (verplicht)
(vul in: voornaam achternaam)
E-mail adres: (verplicht)
(vul in: e-mail adres, voorbeeld: xxx@mijnmail.nl)
Telefoonnummer: (niet verplicht)
(vul in: vast of mobiel nummer)


vraag 1
De naam van ons dorp is in de loop van de afgelopen eeuwen op meerdere manieren geschreven. Welke naam werd gebruikt om dit gebied omstreeks 1250 aan te duiden en is daarmee de oudst bekende?
a. Moerlo b. Merloe c. Myerle d. Mierle
 

vraag 2
Wanneer ben je een Mierlonoom?
a. Als je een Mierlonaar bent die geboren en getogen is in Mierlo.
b. Als al je doen en denken, je handelingen en besluiten een zelfstandig Mierlo bevorderen.
c. Als je afkomstig bent uit Mierlo, maar nu woonachtig bent in Mierlo-Hout.
d. Als je verstand hebt van alles wat er gebeurt in Mierlo en bij het horen van een Mierlose naam direct weet over wie het gaat en welke relaties
          die persoon in Mierlo heeft.

vraag 3
U ziet hier het ‘wapen’ van Mierlo-Hout. Daarop ziet u drie gouden vaandels die de beide rode gedeelten links en rechts met elkaar verbinden. Waarvoor staan de drie gouden vaandels symbool?
a. Voor de verbinding tussen Helmond en de drie toegevoegde dorpen Mierlo-Hout, Stiphout en
          Brouwhuis.
b. Voor de drie bruggen die een verbinding vormen tussen Helmond en het grondgebied aan de Mierlo-
           Houtse kant van de Zuid Willemsvaart.
c. Voor de drie bruggen over het Eindhovens kanaal tussen Mierlo en Mierlo-Hout.
d. Voor de drie vormen van transport die door Mierlo-Hout mogelijk zijn, namelijk over de weg, over het
           water en over het spoor.
vraag 3

vraag 4
Na de oprichting van het Wit Gele Kruis in 1930 werd er in Mierlo in 1933 ook een vestiging geopend. Wie was de eerste wijkzuster in Mierlo?
a. Zuster Glasmeijer b. Zuster de Putter c. Zuster Timmers d. Zuster Ronz

vraag 5
Bij de bouw van de veestal van VOF van Tilborg aan de Broekstraat kreeg de Heemkundekring de gelegenheid om uit 2 kuilen veel aardewerkscherven te redden. Dit heeft geleid tot de expositie: “Broekse potten en pannen”. Wanneer werden die scherven uit de kuilen gered?
a. april 2012 b. oktober 2012 c. april 2013 d. oktober 2013

vraag 6
Een van de voorwerpen uit “Broekse potten en pannen” is dit fragment van een bord. Uit welke tijd stamt dit bord?
a. laat Romeinse tijd
b. vroege Middeleeuwen
c. late Middeleeuwen
d. nieuwe tijd
vraag 6

vraag 7
Hier ziet u een foto van Jantje van Lierop. Hij had in Mierlo een bijnaam omdat hij een vogel heel goed kon imiteren. Hoe luidde zijn bijnaam?
a. Jantje de ekster
b. Jantje de koekoek
c. Jantje de lijster
d. Jantje de vink
vraag 7

vraag 8
Welke Heer van Mierlo was betrokken bij de heksenprocessen in de Heerlijkheid Mierlo?
a. Jan Dickbier b. Erasmus van Grevenbroeck c. Hendrik de Swaeff d. Roelof Rover de Rode
 

vraag 9
De Zwarte Ruiter is op 13 april 1957 ontsnapt uit zijn gevangenschap. Maar waar vond die ontsnapping plaats?
a. Uit de koepelgevangenis in Breda
b. Uit het huis van bewaring in ’s-Hertogenbosch
c. Uit de gevangenis in Scheveningen
d. Uit de gevangenis in Tilburg
vraag 9

vraag 10
Hans Gruijters heeft onder de naam ‘de zingende ruiter’ een single uitgebracht met de titel “Geef mij een kans”. Welke zinsnede is uit dit lied afkomstig?
a. Breng weer wat zon, in mijn hart hier van binnen.
b. Het leven viel dikwijls toch heus niet mee.
c. Wat ik gedaan heb, deed ik voor een ander.
d. Vergeef mij mijn fouten, ik heb ervan geleerd.
vraag 10

vraag 11
Mierloos dialect: Wat bedoelt een rasechte Mierlonaar met: schoewr?
a. schroevendraaier b. schooier c. kleine wervelwind d. bui
 

vraag 12
Wat klopt het beste met betrekking tot de plaats waar dit gebouw stond? 

a. Aan de Geldropseweg, vooraan in Mierlo vanaf Geldrop schuin tegenover daar
          waar de Esso (van de 4 broers van de Kimmenade) gevestigd was.

b. Vooraan de Mierlose weg in Mierlo-Hout, net over de spoorlijn als je vanuit
          Mierlo kwam.
c. Bij de Houtsestraat, zo ongeveer daar waar de Houtsestaat in Mierlo-Hout
         uitkwam.
d. Halfweg de toenmalige Helmondseweg, tussen Mierlo-Hout en Helmond.
vraag 12

vraag 13
Wie deed in 2014 de uitspraak: “Ik heb net zoveel schoenen in mijn kast als mijn vrouw.”
a. Anton van Lieshout b. Frank Lammers c. Jos Verschuren d. Maarten Lenssen

vraag 14
Wanneer verscheen de eerste (proef-)editie van Rond de Toren?
a. 1 november 1963 b. 20 december 1963 c. 6 januari 1964 d. 1 mei 1964

vraag 15
Wat is dat bijzondere rode gebouw dat in Luchen is verschenen?

a. gemaal
b. kunstenaarsatelier
c. woonhuis
d. architectonisch bijgebouw
vraag 15

vraag 16

De onderstaande personen zijn Mierlonaren (Dorp of 't Hout). Welke uitspraak hoort bij ieder van hen? Zet de juiste letter voor de van toepassing zijnde beschrijving.

A.  Francien Coolen B.  Jan Huijbers C.  Maria Manders D.  Adje de Putter
E.  Toon Tielemans  F.  Tinus Verbruggen G.  Jan van de Vossenberg
Vele jaren penningmeester van het parochiebestuur St. Lucia (Mierlo-Hout) en bestuurslid en later voorzitter van het bestuur van de Rabobank
            Mierlo-Hout.
Geitenboer in Mierlo rond de oorlogsjaren 40-45.
Bekend als comitélid van het Kersenoogstfeest en vanwege zijn toneelactiviteiten.
Smid en commandant van de vrijwilliger brandweer.
Begon vanwege de oorlog al op 13-jarige leeftijd met het maken van kleding en haalde daarna in de avonduren nog allerlei diploma’s op dit
            vakgebied.
Wijkverpleegkundige en ouderenadviseur in Mierlo. Wilde eigenlijk het werk voortzetten in Rusland, maar daar is niets van gekomen. Mierlo en
            een studie op de panfluit trokken blijkbaar toch meer.
Hielp mee in de gewondenzorg aan het einde van de Tweede Wereld Oorlog, hield een stervende Britse militair in de armen en adopteerde zijn
            graf op de erebegraafplaats aan de Geldropseweg.

vraag 17
Het kan er in de politiek in Geldrop-Mierlo wel eens heet aan toe gaan. Maar zo heet als op bijgaande foto komt (gelukkig) zelden voor. Van welke partij was deze aanhanger die bij de gemeenteraadsverkiezingen uitbrandde?
a. DGG
b. DPM
c. PvdA
d. SP
vraag 17

vraag 18
Burgemeester Krol was de bouwheer van het gemeentehuis van Mierlo. Wanneer kwam dat tot stand?
a. 1806 b. 1957 c. 1963 d. 1968

vraag 19
Deze van geboorte Mierlose heeft in 2014 het nieuws gehaald omdat:
a. ze als model meedeed aan de modeshow van Victoria’s Secret.
b. ze poseerde in de Amerikaanse editie van een mannenmaandblad.
c. ze werd gekozen als gezicht voor Rimmel Londen .
d. ze hoge ogen gooide als kandidaat in de Amerikaanse editie van Idols.
vraag 19

vraag 20
Honden zijn heel goede sporenzoekers, ze sporen zowel dieren als mensen als voorwerpen op. Maar voor het aanspreken van mensen is de ‘sterke hand’ nodig. Wie behoorde daartoe in de jaren 50 van de vorige eeuw in Mierlo?
a. Forensisch inspecteur Willy Bouwmans
b. Wachtmeester Adrianus Schuurmans
c. Brigadier Nico Bakker
d. Agent Petrus Tillemans

vraag 21
Welke uitspraak past het beste bij deze foto die afgelopen jaar in het nieuws kwam?
a. Na het basisonderwijs wacht toch nog een mooie toekomst
b. Niet zeuren over zwerfvuil, maar zelf aanpakken.
c. Ook Mierlose senioren moeten hun taakstraf uitvoeren.
d. Bezuinigingen van de gemeente treffen de Mierlose bevolking direct.
vraag 21

vraag 22
Waar in Mierlo of Mierlo-Hout vindt u dit informatiebord?
a. Op de rand van de voormalige tuin van de zusters.
b. Daar waar de ingang was van de voormalige openbare begraafplaats.
c. Op de oude grens tussen Mierlo en Mierlo-Hout.
d. Daar waar voorheen de pastorietuin grensde aan de dorpskern van Mierlo-Dorp.
vraag 22

vraag 23
Van de klokken in de H.Lucia kerk van Mierlo is er één  600 jaar oud. Welke naam heeft deze klok?
a. Annaklok b. Jozefklok c. Mariaklok d. Luciaklok
 

vraag 24

DE SCHAAR

Waar Helmonds ver verleden heel diep zat weggestopt
En wachtend op ons zoeken zijn spullen goed bewaarde
In moerassige grond van onschatbare waarde,
Waar eeuwenlang een hart vol van mysteries klopt',

Daar vonden wij al wroetend in ongewoelde aarde
Historisch erfgoed, wel schaars en heel beknopt,
Dat zich in vaardige handen als grootse schat ontpopt'
En zich archeologisch als juweel openbaarde.

Want ook de kleine schaar, die in de Ashorst rustte,
Schijnbaar toevallig in aarden labyrint,
Simpel symbool wellicht van ons onderbewuste,
Trotseert op deze plek eeuwenlang weer en wind,

Waar het heden nu hier het verleden kuste,
Niet knipt maar ons met onze aarde bindt.

Bert Kuijpers

Dit beeld staat in de wijk Ashorst in Mierlo-Hout. Wie is de beeldhouwer?
a. Klaas Gubbels b. Johan van Hoof
c. Thijs van de Manakker d. Willem van der Velden
vraag 24

vraag 25
Pastoor van Kerckhoven meldt in 1779 in zijn Manuale Ecclesiae dat er in een paar maanden tijd 112 mensen stierven en dat hij soms wel 6 of 7 begrafenissen per dag had. Hoe wordt de boosdoener die dit veroorzaakte ook wel genoemd?
a. Zwarte dood b. Geelzucht c. Rode braakloop d. Groene tering
 

vraag 26
Op het kerkhof van Mierlo staat het hier getoonde grafmonument. Hierin liggen 7 oorlogsslachtoffers uit één gezin, die gedood werden door een granaat die op de schuilkelder viel. Waar lag die schuilkelder?
a. Den Overakker
b. Het Broek
c. Het Goor
d. Den Brand
vraag 26

vraag 27
Als gesproken wordt over de “Venus van Mierlo” wat komt dan het dichtste bij de waarheid?
a. Een beeld van de Mierlose beeldhouwer Henk van Sleeuwen dat te bezichtigen is in het Museum Booijmans van Beuningen.
b. Een Mierloos model dat furore maakt in de fashion world vanuit Londen en Parijs.
c. Een oude steen die gevonden is tussen Geldrop en Mierlo waarop een beeltenis van een vrouw staat.
d. Een glas-in-lood werk van de Mierlose kunstenaar Hein van den Boomen gemaakt voor het gemeentehuis van Beek en Donk.

vraag 28
Welke Mierlose inwoonster werd geboren in het jaar dat alom wordt aangeduid als het eerste jaar van de Eerste Wereld Oorlog?
a. Riek Janssen
b. Cisca Manders
c. Lisa van de Pol
d. Bets van Santvoord
vraag 28

vraag 29
Deze bekendheid uit onze heem was:
a. Toon Bekx tijdens een onderlinge wedstrijd van Mierlose prominenten.
b. Piet van den Boogaard tijdens een familiewedstrijd onderling.
c. Leo Lenssen in zijn jongere dagen tijdens een carnavalswedstrijd van ‘sympathisanten’.
d. Toon van de Ven tijdens een onderlinge voetbalwedstrijd van Pastoors.
vraag 29

vraag 30
Welke familienaam kan in verband worden gebracht met alle 4 onderstaande foto’s?
a. Lenssen
b. Tielemans
c. Van Neerven
d. Weijts

vraag 31
Hieronder staan 12 termen. Steeds 4 daarvan horen bij elkaar en worden verbonden door één uitkomst.

Voorbeeld: als er de 4 termen: “ trouwzaal - Buurtzorg - Heemkamer - Dorpsstraat ” zouden staan, dan worden die verbonden door de uitkomst Oude Raadhuis. Want in het Oude Raadhuis is de trouwzaal gevestigd en zetelen Buurtzorg en onze Heemkamer en het Oude Raadhuis ligt aan de Dorpsstraat.

Dit soort vragen vormt altijd een lastige opgave. Daarom zijn er in de andere 30 vragen van deze puzzel wat aanwijzingen verborgen. Mogelijk dat die u wat kunnen helpen.

Welke drie uitkomsten worden gevormd door de bijbehorende 4 termen? De termen staan door elkaar!

Roelof
Tsjechië
Frits
Bouwmans
Fay
Frans
Hendrik
Nico
Willy
Jan
wild
Erasmus

  Vul hieronder uw antwoorden (in willekeurige volgorde) in:
1. 2. 3.


  Veel succes!    (u kunt de antwoorden alleen insturen als alle vragen zijn ingevuld.)!!! Insturen was mogelijk tot uiterlijk 11 januari 2015. U kunt dus helaas niet meer insturen.

Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees