Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    

Heemkundepuzzel 2013
De puzzel is wat anders van opzet dan die van vorig jaar. We hebben gekozen voor meerdere vraagvormen en de moeilijkheidsgraad is verlaagd. Dit alles omdat hier vorig jaar om gevraagd is. Wij hopen op nog meer deelnemers en inzendingen. Als u opmerkingen over de puzzel of adviezen voor ons hebt, stuur die dan gerust in naar info@heemkundekringmyerle.nl.

De antwoorden op de vragen van de puzzel weet u waarschijnlijk niet allemaal uit het hoofd. De bronnen over Mierlo, zoals de Sprokkelingen, Mierlo van Oorsprong tot Heden, 200 jaar Oude Raadhuis, De Myerlese Koerier en natuurlijk het internet kunnen u zeker op weg helpen. Als u de  gedrukte uitgaven over Mierlo niet bezit kunt u ze inzien in de bibliotheek of in het Oude Raadhuis op de donderdagavond (clubavond). Maar natuurlijk kunt u ook proberen of buren, familie en vrienden of kennissen u vooruit kunnen helpen. Het is allemaal toegestaan. Bestuursleden van de Heemkundekring Myerle zijn uitgesloten van deelname en zullen u de juiste antwoorden ook niet verstrekken.

U kunt de puzzel via deze site invullen en insturen. Als u de puzzel niet in één keer invult en afwerkt dan kunt u het beste de antwoorden eerst opschrijven en later invullen. U kunt de puzzel namelijk alleen insturen als alle antwoorden zijn ingevuld. Weet u een antwoord niet, maak dan toch een keuze. Als u de puzzel instuurt krijgt u van ons een reactie met feedback op uw antwoorden.

Wij wensen u veel plezier en succes met deze puzzel. (Vergeet niet uw naam en emailadres in te vullen!)


in samenwerking met


met ondersteuning van:

Naam: (verplicht)
(vul in: voornaam achternaam)
E-mail adres: (verplicht)
(vul in: e-mail adres, voorbeeld: xxx@mijnmail.nl)
Telefoonnummer: (niet verplicht)
(vul in: vast of mobiel nummer)
vraag 1
Hiernaast staat een voorbeeld van een bezweringsformule. Deze werd vroeger op een papiertje geschreven of gedrukt en als amulet om de hals gedragen. Waartegen hielp dit volgens het volksgeloof?
a. Tegen de pest b. Tegen de koorts
c. Tegen boze geesten d. Tegen steenpuisten

vraag 1

vraag 2 In 1428 liet de Hertog van Brabant een telling van haardsteden verrichten. Hieruit kan worden afgeleid hoeveel woningen er toen ongeveer in Mierlo stonden. Dat waren er:
a. 73 b. 109 c. 236 d. 280

vraag 3
Wie is de markante persoonlijkheid die u hiernaast ziet?
a. Driek Leenen
b. Peter van Eijk
c. Jan Lenssen
d. Hendrik van Rijswijk

vraag 3

vraag 4 De eerste eigenaar van deze bruine kroeg was Geert de Vries en dat was in 2013 40 jaar geleden. Nu heeft het café wel drie eigenaren. Welke horecagelegenheid wordt dan bedoeld?
a. Mona Lisa b. Het Spitje
c. Het Tapperijke d. Het Breujke

vraag 5 22 september 1595 was een zwarte dag voor een Mierlose vrouw omdat de waterproef uitwees dat zij een heks was. Hoe was haar naam?
a. Anneke Thijs b. Catharina Boons
c. Nees Gommers d. Margriet Mijnsheren

vraag 6
Hoe wordt deze activiteit, die vroeger ook op het Eindhovens Kanaal voorkwam, genoemd?
a. voor(t)trekken b. scheepsjagen
c. doorzetten d. schipverhalen

vraag 6

vraag 7 Mierlo’s dialect: wat is de betekenis van mèmmegetuug?
a. bustehouder b. paardentuigwerk
c. tuigje voor kinderstoel d. zeurende jeugd

vraag 8
Mierlo en Mierlo-Hout kennen bijzonder huisnummers. Waar treffen we dit nummer aan?
a. Brugstraat 63 b. Kerkstraat 63
c. Hoofdstraat 63 d. Goorsedijk 63

vraag 8

vraag 9 Mierlo en Mierlo-Hout zijn ondernemende plaatsen. Wanneer zijn de onderstaande (ondernemings)activiteiten gestart. Vul het juiste jaartal voor de omschrijving in.

        1972     1987     1989     2005     2009     2010
toen startte fysiotherapie Jeurissen en van den Ingh aan de Geldropseweg.
startte bakkerij “De Molen” in Mierlo.
begon Wout van Vlerken met zijn winkel aan de Hoofdstraat.
opening van Dorpswerkplaats ’t Saam.
opende Heesmans Installatie Techniek en Heesmans Dakwerken een nieuw  kantoorpand aan de Brandevoortsedreef.
richtte Willy Benders “Benders interieur & Speciaalmeubelbouw” aan de Hoofdstraat op.

vraag 10 Het toponiem (naam van het veld) van het stuk grond gelegen tussen de Kasteelweg en de plaats waar oorspronkelijk het kasteel van Mierlo stond, luidt:
a. het bosvelt b. het Eesbroek
c. den Ekeldries d. 't Perdsveld

vraag 11
Het beeld op het Molenplein, waarvan hiernaast een detailopname staat, is gemaakt door:
a. Johan van Hoof b. Nico van der Leest
c. Jac Maris d. Willem van der Velden

vraag 11

vraag 12 Zuster Amata Heesakkers is vanuit Mierlo vertrokken naar het missiegebied van de zusters Dominicanessen in:
a. Congo b. Nigeria c. Rwanda d. Zuid-Afrika

vraag 13
Lara Stone is een Mierlo’s fotomodel die onlangs een mooi contract heeft binnengesleept. Ze treedt hiermee in de voetsporen van Doutzen Kroes en Beyoncé Knowles. Voor welk cosmeticamerk zal Lara het gezicht worden?
a. Max Factor
b. Rimmel London
c. L'Oreal Paris
d. Calvin Klein

vraag 13

vraag 14 Mierlo heeft nu ongeveer 10.070 inwoners. In 1988 werd de tienduizendste inwoner geboren. Hoe was haar naam?
a. Lotte b. Martine c. Simone d. Veerle

vraag 15
Mierlo en Mierlo-Hout hebben verschillende beeldende kunstenaars voortgebracht.
Van wie is dit portret dat hij van zijn moeder maakte?
a. Hein van den Boomen
b. Marinus Dillen
c. Theo van Gerven
d. Piet Slegers

vraag 15

vraag 16 Hoe noemde men het kerkpad en karrenspoor dat zich in Mierlo-Hout uitsplitste over de landerijen van de Apostelhoeve tot en met de voormalige Boterstraat (Burgemeester Krollaan) naar het Noorden, en in Zuidelijke richting naar de Slegersstraat?
a. Ashorstpad b. het Coovelsbos
c. de Huufkes d. Kerkepad

vraag 17
Herkent u het gebouw op de foto? (Als u op de foto klikt, krijgt u een vergroting.)
a. St Odulphus school Mierlo-Hout b. Zusterklooster Mierlo-Hout
c. Parochiehuis Mierlo-Hout d. MILO Mierlo-Hout


vraag 18 De onderstaande priesters en religieuzen hebben in Mierlo gewerkt of zijn er geboren. Welke uitspraak hoort bij ieder van hen? Zet de juiste letter voor de onderstaande beschrijvingen.

    A.  Th. van Lierop            B.  P. Verhoeven         C.  P. van Vlerken
    D.  J. Strijbosch               E.  Fr. van Vlerken      F.  A. Holtus

Is het langst als pastoor werkzaam geweest in de parochie Mierlo-dorp.
Was van 1917 tot 1927 pastoor in de parochie Mierlo-Hout.
Was kapelaan die zich veel bezig heeft gehouden met jeugdwerk, ook toen hij pastoor was in de parochie H. Antonius
             (Villapark, Eindhoven).
Was als kapelaan betrokken bij de oprichting van de Boerenleenbank in Mierlo.
Was de eerste missionaris van Mierlo-Hout. Heeft 35 jaar in China gewerkt.
Was een Mierlose Franciscanesse met de kloosternaam Zuster Philomea, stierf in 1936 in Oirschot.

vraag 19 Mierlo heeft een uitgestrekt gebied wat binnen de grenzen van de gemeente Geldrop-Mierlo valt. Maar hoe groot is  Mierlo tegenwoordig eigenlijk?
a. 1562 hectare b. 1809 hectare
c. 2114 hectare d. 2388 hectare

vraag 20 In ’t Hout werd het Apostelhuis gebouwd als onderkomen voor 12 behoeftige oude mannen. Aan wie is het Apostelhuis te danken?
a. Pastoor Joannes Moens b. Bisschop Godfried van Mierlo
c. Kardinaal Willem van Enckevoirt d. Paus Adriaan Bouyens (Adrianus VI)

vraag 21
U ziet hiernaast een advertentie van de opening van ’t Hengske. Wat was er voor zaak gevestigd in het pand voordat v.d. Westerloo er zijn bedrijfsactiviteiten in begon?
a. bloemenzaak van Filipini b. cafetaria De Smulbig
c. banketbakker Nieuwenhuis d. slagerij Smulders

vraag 21

vraag 22 Met Koningsdag wordt in Mierlo de Meiboom geplaatst. Op deze boom hangen schildjes van verschillende Mierlose verenigingen. Welke hangt er dan (nog) niet bij?
a. DKJO b. Lopersgroep Mierlo
c. Midako d. Mifano

vraag 23
Deze DAF brandweerwagen heeft in Mierlo dienst gedaan in de periode:
a. 1951-1977 b. 1956-1973
c. 1959-1976 d. 1966-1981

vraag 23

vraag 24 Op 1 februari 1934 opgericht, tijdens een vergadering van de “Roomsch Katholieken Jongeren Boerenstand”. Veertien personen gaven zich op als lid. Al is het dan geen officieel jubileum, deze vereniging wil het komend jaar toch gaan vieren met een reünie. We hebben het dan over?
a. ponyclub St. Maarten b. landelijke rijvereniging De Brug Ruiters
c. Mierlose Rij- en Jachtvereniging d. rijvereniging St. Ludovicus

vraag 25
Waar vindt u dit bovenlicht?
a. Trimpert b. Heiderschoor
c. Lungendonksebaan d. Broekstraat

vraag 25

vraag 26 Van de volgende foto’s is de bijbehorende term ‘Peters-Rit’. Welke foto hoort er dan niet bij? (Als u op de één van de foto's klikt, krijgt een een vergroting te zien.)
a.    b.    c.    d.   

vraag 27

In het kader hieronder staan 12 termen. Steeds 4 daarvan horen bij elkaar en worden verbonden door één uitkomst.
Voorbeeld: als er de 4 termen:    “    trouwzaal,     VVV,     Heemkamer,     Dorpsstraat    ”    zouden staan, dan worden die verbonden door de uitkomst Oude Raadhuis. Want in het Oude Raadhuis is de trouwzaal en zetelen de VVV en onze Heemkamer en het ligt aan de Dorpsstraat.

Welke drie uitkomsten worden gevormd door de bijbehorende 4 termen? De termen staan door elkaar!

Branten Damen Vorstenbosch Nijs
Van Lierop Grevenbroeck Hermans Smulders
IVN TV-toren De Winter Vosters

  Vul hieronder uw antwoorden (in willekeurige volgorde) in:

  Veel succes!    (u kunt de antwoorden alleen insturen als alle vragen zijn ingevuld.)
                          Als u uw antwoorden instuurt, ontvangt u van ons een reactie met feedback op uw antwoorden.Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees