Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
logo 75 jaar bevrijdingsfeer
Disclaimer


 1. Deze fietsroute is samengesteld is samenwerking met Museum Klok en Peel, Death Valley de Peel, Gemeente Geldrop-Mierlo en Village Marketing Geldrop-Mierlo, met als doel de herinnering aan de gebeurtenissen in Geldrop-Mierlo zoals die zich in de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan te behouden. Dit in het kader van de viering van 75-jaar bevrijding sept 2019 - mei 2020.

 2. De route loopt grotendeels over het fietsknooppuntennetwerk. Wij kunnen niet aangesproken worden op al of niet tijdelijke mutaties in dat netwerk.

 3. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website: wij; Heemkundekring Myerle;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van deze website;
  • de content: alle op de website aanwezige inhoud;

 4. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt of de pagina waarvan u afkomstig bent. Feitelijk op elke pagina van deze website. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 5. De content is door of namens Heemkundekring Myerle met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 6. Bij het gebruik van de bronnen die we hebben geraadpleegd en gebruikt bij het samenstellen en opmaken van deze website zijn we ervan uitgegaan dat de bronrechthebbende dezelfde intentie heeft als wij, namelijk het beschrijven, kenbaar maken en delen van informatie met derden, zonder commercieel doel.

 7. Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die menen aanspraak te kunnen maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht om contact met ons op te nemen.

 8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

 10. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk bij ons te worden gevraagd.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

info@heemkundekringmyerle.nl


Liberation route 2019. logo 75 jaar vrijheid Liberation route 2014Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees