Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Archeologische en historische tijdvakken

Om de datering van archeologische objecten mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een tabel waarin de tijden zijn ingedeeld. Dit is geen absolute indeling en er zitten soms verschillen tussen de tabellen die archeologen gebruiken. Ook is het zo dat tijdvakken op verschillende plaatsen in de wereld op een ander moment beginnen. Dit is zowel cultureel bepaald als archeologisch. In Zuid-Amerika heeft vermoedelijk bijvoorbeeld alleen Peru een bronstijd gekend terwijl in Afrika ten zuiden van de Sahara de ijzertijd ook onmiddellijk volgt op de steentijd. Ook binnen Europa zijn er verschillen. Op plaastsen waar brons beschikbaar was als grondstof begint de bronstijd eerder dan daar waar het metaal moet worden ingevoerd. Zelfs binnen Nederland wordt soms nog een onderscheid gemaakt. Het mesolithicum of de midden steentijd begint in het zuiden eerder dan in het westen, omdat het ijs daar langer stand hield. De onderstaande tabel wordt vaakt gebruikt. We hebben deze tabel aangevuld met de 10 tijdvakken in de geschiedenis van Nederland zoals de commissie De Rooij die heeft benoemd. 

Historische periode De tijd van: Kenmerken tijd van:  Archeologische periode  Sub-arch.periode  Kenmerken arch.periode
prehistorie
(oertijd)
tot 12 v.Chr.
boeren
en jagers
tot 3000 v.Chr.
hunebedden, nomadenbestaan, agrarische revolutie, landbouwsamenleving Oude steentijd (paleolithicum)
tot 8800 v.Chr.
vroeg paleolithicum
tot 300000 v.Chr.
nomaden, jager-verzamelaars, groot wild
midden paleolithicum
300000-35000 v.Chr
laat paleolithicum
35000-8800 v.Chr
Midden steentijd (mesolithicum)
8800-5300 v.Chr.
vroeg mesolithicum
8800-7100 v. Chr.
na laatste ijstijd, nomaden, jager-visser-verzamelaars
midden mesolithicum
7100-6450 v.Chr
laat mesolithicum
6450-5300 v.Chr
Nieuwe steentijd (neolithicum)
5300-2000 v.Chr.
vroeg neolithicum
5300-4200 v. Chr.
boeren, veeteelt & akkerbouw, huizenbouwers, eerste aardewerk
midden neolithicum
4200-2850 v.Chr
Grieken en Romeinen
3000 v.Chr-500 n.Chr.
Griekse beschaving, Christendom, Romeins imperium, groot grondbezitters, landbouw-stedelijke samenleving laat neolithicum
2850-2000 v.Chr
bronstijd
2000-800 v.Chr.
vroege bronstijd
2000-1800 v. Chr.
boeren, eerste metalen werktuigen & wapens & sierraden, grafheuvels
midden bronstijd
1800-1100 v.Chr
late bronstijd
1100-800 v.Chr
ijzertijd
800-12 v.Chr.
vroege ijzertijd
800-500 v. Chr.
boeren, volop ijzeren gebruiksvoorwerpen, clans, urnenvelden
midden ijzertijd
500-250 v.Chr
late ijzertijd
250-12 v.Chr
protohistorie
12 v.Chr-1050 n.Chr
Romeinse tijd
12 v.Chr-450 n.Chr
vroege Romeinse tijd
12 v.Chr-70 n.Chr
schrift, romeins recht, ontwikkeling steden, christendom
midden Romeinse tijd
70-270
laat Romeinse tijd
270-450
monniken en ridders feodalisme, hofstelsel, kerstering, horigheid middeleeuwen(ME)
450-1050
vroege of donkere ME
450-1050

hierin worden onderscheiden:
vroeg Merovingisch
450-525
laat Merovingisch
525-725
Karolingisch
725-900
Ottoons
900-1050
adel, clerus, islam, kruistochten, pest
historie
1050-1945
steden en staten
1000-1500
opkomst van ambacht en handel, wereldontdekking, geestelijkheid, islam, kruistochten, staatsvorming hoge of volle ME
1050-1250
late ME
1250-1500
ontdekkers en hervormers
1500-1600
beeldenstorm, de republiek, kerkhervorming, rennaissance, humanisme, privileges welgestelden Nieuwe tijd (NT)
1500-1945
vroege NT / NT A
(renaissance)
1500-1650
vorming landen, oorlogen, industrialisatie, electriciteit, auto's
regenten en vorsten
1600-1700
VOC, statenbijbel, handelskapitalisme, wetenschappelijke revolutie, regenten met absolute macht, Gouden eeuw midden NT / NT B
1650-1850
pruiken en revoluties
1700-1800
slavernij, patriottisme, pachtersoproer, Franse revolutie, verlichting
burgers en stoommachines
1800-1900
industriële revolutie, verzet tegen kinderarbeid, grondwet, democratisering, politiek late NT / NT C
1850-1945
wereldoorlogen
1900-1950
1e Wereldoorlog, algemeen kiesrecht, communisme, interbellum, 2e Wereldoorlog
recente geschiedenis
1945-heden
tv en computers
1950-heden
koude oorlog, watersnoodramp, dekolonialisatie, atoombom, ruimtevaart, globalisering, multiculturele samenleving huidige tijd
1945-heden
nucliaire ontwikkeling, computers, ruimtevaart, digitalisering, urbanisering

Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees