Home Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806, werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.


Lettertype verkleinen     Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
25 jaar Heemkunde kring Myerle
door Theo de Groof
Mierlo, 1999
prijs € 1.--
verkrijgbaar bij Heemkundekring Myerle


Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Heemkundekring heeft Theo de Groof een uitgave verzorgd waarin de belangrijkste wetenswaardigheden van deze bestaansperiode zijn verzameld.

Uit het voorwoord:

Met genoegen voldoe ik aan het verzoek van het bestuur van de Heemkundekring Myerle om het jubileumboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze vereniging van een voorwoord te voorzien.

Een 25-jarig jubileum is een mooie gelegenheid om eens terug én vooruit te kijken. Heemkundekring Myerle startte officieel in Mierlo in 1984 met 22 leden, die allen een grote interesse hadden in de lokale geschiedenis van Mierlo. Het werkgebied omvat de burgerlijke gemeente zoals deze begrensd was in 1967, Mierlo, Hout en Broek. De term heemkunde staat letterlijk voor kennis van je “Heem”, kennis van datgene waar je “thuis” bent en omvat alles wat er leeft of gebeurt en wat het “heem” zo karakteriseert. Kortom een onuitputtelijke bron, waar heel veel werk te verrichten is en nieuwe vrijwilligers uiteraard van harte welkom zijn. In de loop der jaren is het aantal het aantal leden tot meer dan 100 personen uitgegroeid. De leden gaan steeds professioneler te werk, volgen cursussen. Er worden oude geschriften, foto’s en films verzameld. Werkgroepen worden opgericht, zoals de werkgroep genealogie, monumenten en archeologie. Daarbij kijkt Heemkundekring Myerle overigens niet alleen in het verleden en naar het heden; ze heeft ook oog voor de toekomst, gezien de diverse activiteiten die ze organiseert voor de jeugd in Mierlo. Zodat ook de toekomstige generatie zich bij onze gemeente betrokken zal blijven voelen.

25 jaar van inventariseren, onderzoeken, archiveren en publiceren heeft een schat aan informatie en materiaal over Mierlo opgeleverd waar wij trots op kunnen zijn! Dit alles dankzij een groot aantal vrijwilligers dat onze gemeente een warm hart toedraagt, dat ervoor zorgt dat de vereniging blijft draaien. Naast het bestuur zijn er velen die als werkers achter de schermen fungeren. Zij steken met veel plezier tijd en energie in activiteiten variërend van het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en beheer documentatiecentrum tot het samenwerken met andere verenigingen en organisaties. Een groot compliment voor het enthousiasme waarmee zij dat jaar in, jaar uit blijven doen. Een woord van waardering is bij het bereiken van dit 25-jarig jubileum zeer zeker op zijn plaats. Het zijn juist deze vormen van vrijwilligerswerk die zorgen voor een goede leefbaarheid, een prettige sfeer in ons dorp, vriendschap en saamhorigheid. Waarden die voor onze gemeente van het grootste belang zijn.

Namens het gemeentebestuur wil ik allen die op welke wijze dan ook, betrokken zijn bij het bereiken van deze mijlpaal, van harte feliciteren. Ik wens u bij voorbaat veel succes met alle activiteiten en festiviteiten en hoop dat uw inzet wordt beloond met een geslaagde jubileumdag waarop u nog jaren met veel plezier kunt terugkijken!

M.J.D. Donders-de Leest
Burgemeester Geldrop-Mierlo

Bijdragen van de voorzitters van de Heemkundekring Myerle:
Henk van der Vleuten, 25 jaar HKK Myerle
Rinie Weijts, een greep in het verleden
Theo de Groof, HKK Myerle anno 2009

Klik voor vergroting
Omslag

Klik voor vergroting
voorbeeld pagina

Klik voor vergroting
voorbeeld pagina


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet