Home Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806, werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.


Lettertype verkleinen     Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    
Mierlo van Oorsprong tot Heden
door Jean Coenen
Mierlo, 2004
prijs € 22,50 (aanbieding)
verkrijgbaar bij Heemkundekring Myerle en VVV Mierlo


Jean Coenen heeft van heel veel plaatsen een boek met de geschiedenis van de plaats beschreven. Zo ook van Mierlo. In het boek wordt via een chonologische, thematische opzet de geschiedenis van Mierlo van 10.000 voor Christus tot 2004 besproken.

Hoofdstuk indeling:

1. De vroegste geschiedenis van Mierlo
2. Duizend duistere jaren
3. Ontwikkeling van Mierlo van 1250 tot 1400
4. De gouden eeuw voor Mierlo
5. Oorlogen en pest in een onzalige heerlijkheid
6. De tijd van schuurkerken en predikanten
7. De eeuw van stilstand en vooruitgang
8. De zelfstandigheid in gevaar

Begin van hoofdstuk 1:

Het grondgebied van Mierlo kent een lange en rijke geschiedenis. De eerste menselijke aanwezigheid dateert al van zeker 10.000 jaar voor Christus. In die tijd leek het landschap op de toedra's zoals die momenteel nog in Siberië voorkomen. Van de plaats Mierlo was totaal geen sprake. Laat staan van de grenzen van de gemeente. Als wij de vroegste geschiedenis van ahet grondgebied behandelen, gebruiken we die middeleeuwse grenzen echter wel als uitgangspunt. Het is daarnaast noodzakelijk dat de voorwerpen die afkomstig zijn van de eerste mensen geplaatst worden naast soortgelijke vondsten uit de omgeving. De vondsten staan namelijk niet op zichzelf, maar horen vaak bij situaties die we in de nabijheid terugvinden. Zo moeten we bijvoorbeeld het gehele stroomgebied van een rivier bekijken en niet alleen het stukjedat binnen de gemeentegrenzen valt. Pas vanaf de IJzertijd, grofweg 700 jaar voor Christus, hebben we te maken met talloze sporen van permanente bewoning van het grondgebied.


Klik voor vergroting
Omslag

Klik voor vergroting
voorbeeld pagina

Klik voor vergroting
voorbeeld pagina


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet