Genealogie-café in bibliotheek Dommeldal Mierlo
Het Genealogie-café op de derde zaterdag van de maand in de bibliotheek van Mierlo is vooralsnog gesloten.

U kunt natuurlijk ook elke donderdagavond (van 20.00 tot 21.30 uur) in het Oude Raadhuis terecht.

Contactpersoon:   

Werkgroep Genealogie   
Giel Verest   
Mail Giel via het contactformulier   

De werkgroep genealogie houdt zich voornamelijk bezig met het opschonen van het bestand van het Mierlose basisadministratiebestand. Aan andere werkgroepen worden op verzoek genealogische gegevens verstrekt.

De werkgroep biedt ook individuele ondersteuning bij het onderzoek naar een familie stamboom. Als u hierover met één van de werkgroepleden wilt spreken, neem dan contact op via het contactformulier.

De werkgroep werkt met behulp van en vanuit de genealogische databank die bijgehouden wordt met het programma Webtrees. Via de koppeling rechts kunt u de Mierlose databank raadplegen.

Bidprentjes
De werkgroep heeft bidprentjes uit ons heem (met foto) gescand en in de fotocollectie van de heemkundekring opgenomen. Momenteel zijn er ca. 8600 bidprentjes in te zien. Deze prentjes worden door een digitale werkgroep in Helmond gescand en vrij ter inzage op een website gezet. U kunt deze inzien via het Nederlandse Bidprentjes Archief. Als u dat wilt bezoeken klik dan op de afbeelding hiernaast. De koppeling wordt in een nieuw tabblad geopend.

Genealogische databank Gemeente Mierlo
Na jaren van verzamelen van genealogische gegevens in diverse bronnen en het samen brengen in een gegevensbank is er een overzicht van gegevens over inwoners van de gemeente MIERLO in te zien. Het betreft meer dan 100.000 records onder andere over geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, maar ook over criminele vonnissen, kwartierstaten en memories van sucessie. Als u op de afbeelding rechts van deze tekst klikt wordt de gegevensbank in een nieuw tabblad geopend.

Genealogie café Mierlo
Vanaf zaterdag 2 april 2016 is er elke 3e zaterdag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur een genealogie-café in de bibliotheek Dommeldal, lokatie Mierlo. Leden van de werkgroep genealogie zijn dan in de bib present om iedereen die dat wil vooruit te helpen op genealogische gebied. Of je nu bezig bent met de familiestamboom, een bekende of onbekende zoekt in de familie- of vriendenhistorie, zij zullen je proberen vooruit te helpen op alle mogelijke manieren. Er wordt gebruik gemaakt van computerprogramma's, maar ook zijn er geschreven bronnen - vanuit de bibliotheek - beschikbaar, waarin je kunt lezen hoe het probleem kan worden aangepakt. De werkgroepleden delen hun kennis en kunde ook via een groot scherm, zodat belangstellenden die niet direct op zoek zijn toch een en ander kunnen volgen.

 

Klik voor de databank.

Klik voor meer informatie

Klik voor meer informatie