Terug naar de startpagina. Oude Raadhuis met torentje en bordes uit 1806. werd als raadhuis tot 1963 en sinds 1990 gebruikt als huisvesting voor de Heemkundekring en VVV. Heilige Luciakerk, neogotische kerk uit 1859 gebouwd door H.J. van Tulder. Brits militaire begraafplaats en laatste rustplaats voor 665 Britse 
		militairen Televisietoren Mierlo is een 105 meter hoge zendmast uit 1957. Kasteelboerderij aan de Kasteelweg uit omstreeks 1700 behoorde oorspronkelijk
 bij Kasteel Mierlo. De huidige standerdmolen zou gebouwd zijn in 1640 en stond op het hei-eind. In 1858-1860 werd de molen overgeplaatst naar de dorpskern van Mierlo. Patronaatsgebouw uit 1914, het familiewapen bevindt zich boven de ingang.
        Kasteel Myerle, informatie Lettertype verkleinen    Lettertype herstellen     Lettertype vergroten    

Agenda 2018

eerst volgende activiteit(en)

Donderdag 18januari 2018, 19.30 uur

Uitslagavond en prijsuitreiking Mierlo puzzel 2017

De antwoorden op de vragen worden besproken en de uitslag wordt bekend gemaakt. De prijzen worden aan de aanwezige prijswinnaars uitgereikt. Daarnaast hebben we ook nog prijzen voor enkele deelnemers die niet tot beste inzenders behoren. Verder op deze avond ook nog een verrassing.

Wilt u de puzzel nog eens bekijken, klik dan hier

Locatie: Oude Raadhuis (1e verdieping)

Maandag 19 februari 2018, 20.00 uur

Lezing: Sagen en legendes
door Rini Kerstens

Heel vroeger leefde de mens nog echt midden in de natuur en was daarvan ook afhankelijk. Natuurverschijnselen waren de aanleiding voor zeer uiteenlopende verhalen. Die verhalen vertellen ons iets over de verbondenheid van de mens met de natuur in die tijd. Verhalen over planten, dieren en paddenstoelen, over heksen, duivels, kabouters en feeën. Het zijn soms lugubere en soms sprookjesachtigevertelsels die ons nu een glimlach ontlokken. Maar het aardige van die verhalen is dat ook wij met andere ogen naar die verschijnselen, planten- en diersoorten
gaan kijken. Bepaalde details vallen ineens op en zeggen ons in het verband van zo’n sage of legende wat meer.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel, Mierlo

Februari, doorlopend

Foto expositie: Oud Mierlo
door Jos van der Vleuten

Jos laat beelden zien uit Mierloos verleden. Deze expositie heeft geen speciaal thema, vanalles komt voorbij. U kunt zowel personen, als gebouwen, straten als evenementen bekijken. U kunt alleen gaan kijken, maar ook samen herinneringen ophalen uit de goede oude tijd. Op verschillende momenten zal Jos ook aanwezig zijn om toelichting te geven. Het is altijd weer een genoegen om mensen samen allerlei herinneringen op te zien halen.

Locatie: Atrium Bethanië

Februari en maart
doorlopend elke donderdagavond (20.00 -21.30 uur) in feb en mrt

Expositie: Verzamelingen van onze leden.

In de laatste Nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor verzamelde spullen door onze leden. Onze vraag betrof niet de verzameling van eigentijds (hobby) materiaal maar wel een enigszins historisch getinte verzameling. Dat kan heel divers zijn: boeken over een specifiek onderwerp, glas- en aardewerk, speelgoed, archeologie, van alles over een handelsonderneming etc. Het hoeven ook niet altijd uitgebreide       verzamelingen te zijn, veel kleine maken ook een mooi geheel. Naar het zich laat aanzien hebben we een mooi en gevarieerd aanbod.

Locatie: Oude Raadhuis

Donderdag 15 maart, 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering HKM

Het bestuur neemt u op de vergadering die om 20.00 begint mee door het verslag van het verenigingsjaar 2017 waarin alle activiteiten nogmaals de revue passeren. De penningmeester bespreekt de financiën over 2017 en de begroting van 2018. De kascontrolecommissie doet verslag van haar activiteiten. Na afloop van het officiële gedeelte is er tijd om bij te praten of buurten zoals we dat in Mierlo noemen. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.
De stukken voor de vergadering ontvangt u vooraf thuis of kunt u raadplegen via deze site

Locatie: D'n Intheek Mierlo, Dorpsstraat 113

 

Vrijdag 27 apil Koningsdag, 09.50 uur

Lezing: Meiboom, met onthulling schildje

In samenwerking met Korfbalvereniging Midako wordt de meiboom onthult. Heemkundekring Myerle en bestuur en leden van de korfbalvereniging zullen samen met College van B en W, Harmonie St. Lucia, Gilde St. Barbara en Catharina en Gilde St. Sebastiaan het schild gaan onthullen aan de meiboom.

Locatie: plein bij het Patronaat

April en mei
doorlopend elke donderdagavond (20.00 -21.30 uur) .

Expositie: Verzamelingen van onze leden.

De oproep aan onze leden heeft zoveel respons opgelevert dat een tweede expositie met dit thema kan worden ingericht.

Locatie: Oude Raadhuis

5 - 30 apil stemperiode Rabobank Clubkas Campagne

Financiële actie voor uw vereniging

Rabobank Peelland Zuid organiseert weer haar jaarlijkse actie waarbij u als lid van de Rabobank Peelland Zuid op ons kunt stemmen. Uw stem is voor ons veel waard, zowel in aandacht maar ook in de bijdrage die de Rabobank daaraan verbindt. Van harte aanbevolen dus.
Begin juni is er een roadshow waarin de uitslag bekend gemaakt wordt.

Dinsdag 1 mei, 20.00 uur.

Lezing: Market Garden en de bevrijding van Mierlo
door Rinie Weijts

In deze presentatie wordt in hoofdzaak de bevrijding van Mierlo en Mierlo-Hout in september 1944 toegelicht. De geallieerden maakten vanaf Engeland de oversteek naar het vaste land van Normandië. Vandaar trokken zij in de richting van Antwerpen en vervolgens naar de Nederlandse grens. Op de Groote Heide bij Neerpelt werd halt gehouden en gehergroepeerd. Eén tak ging via Valkenswaard en Waalre richting Eindhoven. Een andere bevrijdingscolonne trok via Leende en Heeze naar Someren en Asten, om vervolgens via Geldrop en Mierlo ook Helmond te bevrijden.

Door de tegenslag in Mierlo-Hout, waar de Duitsers in stelling waren om de stad Helmond te verdedigen, was het bevrijdingsleger genoodzaakt om terug te trekken. Via Geldrop, Someren en Asten slaagden zij er met een nieuwe aanvalsactie toch in de stad vanuit het oosten te bevrijden. Vooral de acties bij de eerste aanval en het oorlogshandelingen bij het terugtrekken vanuit  Mierlo-Hout naar Het Oudven, waarbij in Mierlo doden vielen, zullen worden toegelicht

Locatie: Partycentrum Den Heuvel

Zondag 6 mei, 12.00-16.00 uur

Kerken in de Peel

Fietstocht met bezoekmogelijkheid van verschillende kerk(torens) in de regio. Oude kerklocaties met soms nog markante torens of andere kenmerken die nog herinneren aan deze locaties, krijgen door deze activiteit volop de aandacht. In Mierlo is de aanwezigheid van de toren van de voormalige kerk binnen de toren van de huidige kerk de reden dat wij al jaren mee doen met het project. De Heilige Luciakerk kan bezichtigd worden en de toren kan beklommen worden. Verder zal dit jaar ook het Merovingisch zwaard dat bij een opgraving in de nabijheid van de kerk gevonden is, tentoongesteld worden. Het is voor het eerst dat dit zwaard in MIerlo terug is. Voor verdere informatie zie de Torendag 2018 of de site www.kerkenindepeel.nl.

Locatie: H.Lucia kerk, Mierlo

Zaterdag 26 mei, 08.00 uur- ca. 21.30 uur

Dagexcursie voor leden en genodigden

Lier is een stad in de provincie Antwerpen en ligt aan de samenloop van de Grote Nete en de Kleine Nete waar leuke boottochtjes worden gemaakt. Lier heeft als bijnaam Lierke Plezierke. Het heeft veel historische monumenten zoals de Zimmertoren, het stadhuis op de grote markt en de Sint Gummarus kerk met schatkamer.

In verband met de grote belangstelling verloopt de inschrijving dit jaar zoals vorig jaar. Houd deze site en de nieuwsbrief goed in de gaten.

Zondag 10 juni, 13.00 uur

Fiets-fotopuzzeltocht in en rond Mierlo
Vertrek vanaf het Oude Raadhuis

Voor iedereen die leuk een stukje (ca. 25 km) wil fietsen en ondertussen ook nog gezellig wil puzzelen is deze tocht zeer geschikt. De bedoeling van deze tocht is dat u langs een mooie route, gefotografeerde objecten herkent.Ook aan de kinderen wordt gedacht, dus het wordt een echte familietocht. Rien Romonesco en Jan Raaijmakers organiseren deze tocht.

Als u vooraf al wat wil oefenen is deze tocht misschien wel iets voor u!

Zaterdag 15 september, 14.00 uur

Excursie: Op bezoek bij de heemkundekring in Aarle-Rixtel
(eigen vervoer)

Naar onze verwachting zullen niet veel van onze leden ooit in Aarle-Rixtel op excursie zijn geweest. Maar kent u het ook echt? Het heeft namelijk verrassende historische gebouwen en elementen.
De rondleiding geeft een beeld van de verscheidenheid aan bouwwerken en historische wetenswaardigheden en andere bijzonderheden zoals de nog talrijke aanwezige jugendstil glas in loodramen. Kersen -in dit geval Aarlese- in de pap zijn o.a. het Heemhuis, de 16e eeuwse Mariakapel, het Kouwenbergs kerkje met zijn gave authentieke interieur en de monumentale  klokkengieterij met o.a. zijn unieke smeltoven.
Ervaren (heemkundige) gidsen leiden ons rond door het dorp.

locatie: Heemhuis Heemkundekring Barthold van Heessel

Donderdag 27 september, 19.30 - 22.00 uur

Open avond.

Bent u lid van HKM of denkt u erover om lid te worden? Kom dan eens langs op deze avond. U kunt kennis maken met de mogelijkheden voor informatie op alle gebieden waarmee HKM zich bezighoudt. Natuurlijk kunt u ook het Oude Raadhuis bekijken, op zich een gebouw wat de moeite waard is. Ook kunt u onze permanente expositie bezoeken. Vanzelfsprekend is er koffie of thee en de mogelijkheid om op zolder andere leden van de vereniging te ontmoeten.

Locatie: Oude Raadhuis (ingang achterzijde)

Dinsdag 9 oktober, 20.00 uur

Lezing: De archeologie van het kasteel van Mierlo
door Ria Berkvens

Eind 2014 is het voormalige kasteelterrein met restanten van het kasteel van Mierlo, dat dateert vanaf de Late Middeleeuwen definitief aangewezen als gemeentelijk archeologisch monument. In het traject dat vooraf ging aan de aanwijzing tot archeologisch monument, was meerdere malen door de erfgoedcommissie geadviseerd om in aanvulling op het in 1990 uitgevoerde boor- en geofysisch onderzoek, uitgebreider archeologisch onderzoek te doen. En wel in de vorm van een gecoördineerd boor- en radaronderzoek en vervolgens het graven van enkele kijkgaten/proefsleuven. Met dit archeologisch onderzoek wilde de gemeente meer te weten komen over de ligging en aard van het kasteel en de conserveringstoestand van de in de bodem aanwezige archeologische resten. Het onderzoek was ook noodzakelijk om de exacte ligging en grootte van het te beschermen terrein te kunnen bepalen. In oktober 2015 is de eerste fase van dit uitgebreidere archeologische onderzoek m.m.v. onze archeologische werkgroep uitgevoerd in de vorm van een archeologisch boor- en grondradaronderzoek. Daarbij is een gebied van ca. 2 hectare onderzocht door middel van radarmetingen, bodemkundige boringen en enkele proefputten.  Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente besloten tot een vervolg-onderzoek met proefsleuven door bureau RAAP. Dit onderzoek heeft in december 2016 plaatsgevonden.
Het primaire doel van het gravend onderzoek was om de reconstructie op basis van het vooronderzoek te verifiëren en de begrenzing van de gracht en de voor- en hoofdburcht vast te stellen.
Uitgangspunt hierbij was om zoveel mogelijk archeologische resten intact te laten en alleen het hoognodige aan informatie uit de bodem te halen.
De projectleiders van dit laatste onderzoek zullen op deze avond het onderzoeksproject en de resultaten toelichten en ons laten zien hoe het er in de bodem van dit terrein uitziet.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel


Maandag 19 november, 20.00 uur

Lezing: Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes
door Hans van de Broek

In deze lezing belicht medicus Hans van den Broek de “vrouwelijke” zaken uit de geneeskunde van de afgelopen eeuwen. Hierbij krijgt U veel niet eerder gehoorde wetenswaardigheden over zwangerschap en bevalling te horen. En natuurlijk worden ook de kennis en de taken van de vroedvrouw belicht. Ook aandoeningen als borstkanker, baarmoederziektes en geslachtsziektes zullen de revue passeren. Ruime aandacht is er voor de zich vaak in het geniep afspelende zaken als prostitutie, abortus, kindermoord en het te vondeling leggen van ongewenste kinderen. Het verhaal zal zoals we van Hans v.d. Broek gewend zijn weer met de nodige illustraties en in duidelijke taal verlucht en verteld worden.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel

Woensdag 31 oktober, 19.30 uur

Kraaknacht in het Oude Raadhuis

In samenwerking met Bibliotheek Dommeldal Mierlo zijn er weer spannende bloedstollende verhalen te horen in het Oude Raadhuis. Maar misschien heb je zelf ook wel zo'n verhaal om te vertellen. Kom in ieder geval naar het Oude Raadhuis.

Deze activiteit is voor kinderen van 10 t/m 12 jaar.

Locatie: Oude Raadhuis


Maandag 26 november, 20.00 uur

Lezing: Foto- en filmavond Mierlo-Hout
door Rinie Weijts en de werkgroep beeldcollectie

Inmiddels is deze jaarlijkse activiteit in Mierlo-Hout erg populair. Rinie neemt de aanwezigen weer mee met (oude) beelden uit Mierlo-Hout en omgeving. Het zal weer stof tot praten opleveren..

Locatie: De Geseldonk Mierlo-Hout

Donderdag 13 december, 20.00 uur

Lezing: Jaarlijkse foto- en video-avond
door Rinie Weijts en de werkgroep beeldcollectie

Ook dit jaar is er weer een avond met film en fotomateriaal uit het Mierlo van weleer. De inhoud van de avond is altijd een verrassing waar de leden van de werkgroep beeldcollectie druk mee bezig zijn. Ongetwijfeld zal er weer meer dan voldoende materiaal zijn om u een ontspannende avond te bezorgen.

Locatie: Partycentrum Den Heuvel

Half december 2018

Mierlo puzzel 2018

In de Mierlose Krant en op onze website verschijnt weer de jaarlijkse puzzel. U kunt uw kennis over Mierlo en over 2018 weer etaleren. Noteert u ook meteen de uitslagavond op 17 januari 2019 in uw agenda?

Wilt u een voorproefje kijkt dan eens in de Mierlo puzzel 2017.


Verslagen 2018
   
   

Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes
door Hans van de Broek

Maandag 19 november
In deze voordracht werden vooral de vrouwelijke facetten van de geneeskunde in het licht gezet: het ging over vroedvrouwen met hun plichten en activiteiten, over hoe onze voorouders omgingen met geboortebeperking, het kraambed, abortus, het te vondeling leggen, het belang van borstvoeding, Maar ook thema’s als baarmoeder- en borstziekten en de meestal en vaak weggemoffelde maar o zo belangrijke en veel gevolgen hebbende geslachtsziekten en prostitutie kwamen aan bod.

Lees hier het gedicht van de schort van ons moeder.

Hans van de Broek zegt over de lezing: ‘Zoals U ziet bevat de voordracht vele onderwerpen waar vaak besmuikt over gesproken werd en wordt. Nu hebt U de kans om eens een duidelijk beeld van de “secrete ziekten en niet noembare aandoeningen” te krijgen’.

Wilt u de hoofdpunten uit deze voordracht nog eens doorlezen klilk dan hier.

 

Vrijwilligersmiddag Kapellerput Heeze

Zaterdagmiddag 13 oktober waren een aantal vrijwilligers van HIKM uitgenodigd in Heeze. Gastheer Jeu Bressers (directie Kapellerput) ontving de groep met koffie/thee en iets lekkers en vertelde uitgebreid over het gebouw, haar geschiedenis en de huidige onderneming. Hij haalde een  legende aan over de zwarte ridder Narob die er voor zorgde dat een  kapel in het ven verdween,  dat ven bestaat nog.
 In 1954 kwamen de Jezuïeten in het gebied dat men in de volksmond Kapellerput noemde. Ze bouwden er een retraitehuis Regina Pacis “als geestelijke krachtbron voor Oost Brabant”. In het nieuwe retraitehuis (het was geen klooster) werden vele jonge mannen en later vele kinderen bij gespijkerd over het geloof.  Dat duurde maar een 12 tal jaren , waarna het een vormingsinstituut werd, vanaf 1992 is het een conferentiecentrum. Na zijn verhaal leidde Jeu Bressers de bezoekers rond door het gebouw en de naaste omgeving. Met enthousiasme vertelde hij over hoe Kapellerput één wil zijn met de natuur en steeds een relatie zoekt tussen beide. Ook probeert met het 'oude' gebouw herkenbaar te houden in de modernisering. Vele oude elementen zijn dan ook nog heel herkenbaar aanwezig.

Het is vandaag ook Kunstsmullen, een culturele activiteit waarbij kunst laagdrempelig kan worden bezocht. Een van de kunstenaars die aan Kunstmullen deelneemt is Jantine  van de Wal. Zij neemt ons mee door het gebied rondom het gebouw waar vele kunstwerken te bewonderen zijn. Te veel om allemaal te bezoeken. Hieronder staan een aantal foto's van de expositie.

Deze middag is mogelijk geworden door de inspanning van Yvonne Kruijzinga van “Samen voor Geldrop-Mierlo” en de directie van Kapellerput in samenwerking met Jantine van de Wal. Het was een mooie middag en een prima manier om dank je wel te zeggen tegen de vele vrijwilligers die aan onze vereniging een warm hart toe dragen.

 

Archeologie van het kasteel van Mierlo

Dinsdagavond 9 oktober hadden zich velen verzameld in de grote zaal van Partycentrum Den Heuvel om Ria Berkvens (regio archeoloog van de Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant) bijgestaan door Danny Keijers (van bureau RAAP) te horen spreken over kasteel Mierlo, en dan met name over de recente opgravingen die daar in 2016 gedaan zijn. (zie ook de toelichting zoals die staat in de agenda bij deze lezing). Ria heeft niet alleen de techniek uitgebreid toegelicht maar ook inzicht gegeven in het doel van het archeologische onderzoek en de conclusies die eraan verbonden kunnen worden. Het kasteel is een archeologisch monument. Deze monumenten zijn redelijk zeldzaam en ook bijzonder omdat er zo weinig of niets van te zien valt. De restanten van kasteel Mierlo zitten onder de grond, veilig afgedekt met een laag grond, zodat de landeigenaren op het terrein hun boerenbedrijf kunnen uitoefenen zonder dat het monument beschadigd wordt. Helaas is bij de ruilverkaveling in de jaren zestig niet zo voorzichtig met het gebied omgeprongen, zodat er een sloot dwars door het perceel gegraven is, waarbij het nodige van wat er nog van het kasteel bestaat verstoord is. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek heeft betrekking op een mogelijk derde gedeelte van het kasteel (naast de hoofdburcht en voorburcht) en de preciese ligging van het monument. Wilt u meer weten over het kasteel en haar bewoners bezoek dan deze pagina van onze website. Wilt u het rapport van de onderzoeking door RAAP bestuderen, dan vindt u dat hier.  

Bezoek heemkundekring Aarle-Rixtel

Zaterdag 15 september was het heerlijk weer, zodat veel van de deelnemers aan de middagexcursie naar de heemkundekring Barthold van Heessel, met de fiets van Mierlo naar Aarle-Rixtel trokken. We werden ontvangen met koffie/thee en een heerlijk stuk vlaai in het fraaie heemhuis van onze collega vereniging. Daarna gingen we in twee groepen op stap. We werden verrast door de vele mooie gebouwen en met name door verhalen die de gidsen ons konden laten zien en vertelden. Het dorp heeft op een klein gebied veel historisch interessante objecten staan, zodat het een buitengewoon interessante middag werd. Het is de moeite waard om nog eens terug te gaan en nog beter kennis te maken met de historie van Aarle-Rixtel.

 

Voor het totaaloverzicht van de activiteiten van de heemkundekring: Jaarprogramma 2018

Noteer de data's op uw kalender of in uw agenda!

 


Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet | Webmaster: Hans Verhees